ouders Hendrik Alexander van Hien (1887-1945)

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… ouders Hendrik Alexander van Hien (1887-1945)

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #3399
  apintveldAdriaan Intveld
  Participant

  Ik ben op zoek naar de ouders van:
  Hendrik Alexander van Hien, geboren op 27-03-1887 in Soerabaja, overleden op 03-09-1945 in Ambarawa.

  #3400
  robdumasRob Dumas
  Participant

  Adriaan,

  In de tijd dat Hendrik Alexander van Hien was geboren, woonde er maar 1 mannelijk lid met de familienaam ‘van Hien’ in Soerabaja volgens de lijst van ingezetenen in Naamlijst 1888 (Regerings-Almanak van Ned.Indië) en dat was Dirk Adrianus van Hien.

  Dirk Adrianus van Hien trouwde op 8 maart 1884 te Soerakarta met Johanna Anthonetta Coenraad.
  Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 28 juni 1886 te Soerakarta. Het zou net mogelijk zijn dat Johanna Anthonetta Coenraad de moeder zou zijn van Hendrik Alexander van Hien die was geboren op 27 maart 1887 te Soerabaja. Gezien het feit dat Johanna Anthonetta Coenraad geboren en afkomstig was van Soerakarta, lijkt mij Soerabaja niet de plaats waar zij haar kind ter wereld zou willen brengen. En gezien het feit dat Dirk Adrianus van Hien in 1887 woonde te Soerabaja, dan vermoed ik dat Hendrik Alexander van Hien geboren zou kunnen zijn uit de relatie van Dirk Adrianus van Hien met een Indonesische of Javaanse vrouw. In 1888 verbleef Dirk Adrianus van Hien in Tjilatjap volgens RA (Naamlijst) 1889, op 21 april 1888 werd te Tjilatjap Anna Paulina van Hien geboren (Naamlijst 1890, p. 319), dat zou een dochter kunnen zijn van Dirk Adrianus van Hien en een onbekende (Indonesische/Javaanse vrouw?). Een nieuw huwelijk van Dirk Adrianus van Hien wordt tot op het jaar 1890 niet vermeld in de Naamlijsten.
  Hopelijk helpt deze informatie je wat verder.
  Groet, Rob

  #3436
  DennisWeb master
  Participant

  Dag Adriaan,

  Dirk Adrianus van Hien, tr. Modjokerto 25 juni 1887 Julia Constantia van Put. Zie trouwbericht in: De Locomotief van 27 juni 1887. Dit huwelijk staat i.t.t. een eerder bericht in dit topic, keurig in de opgaven bs vermeld (zie: N 1888, 237).

  De geboorte van Hendrik Alexander staat, zoals je ongetwijfeld ook opgemerkt zal hebben, vermeld in N 1888, 280. Het lijkt dus om een wettige geboorte te gaan. Hij werd echter geboren na de ontbinding van het huwelijk Van Hien-Coenraad en voor het sluiten van het huwelijk Van Hien-Van Put.

  Johanna Anthonetta Coenraad kan alleen de moeder zijn geweest als zij ten tijde van de inschrijving van haar echtscheiding van Van Hien (28 juni 1886) of misschien later zwanger is geraakt (tussen 28 juni 1886-27 maart 1887 zitten op een dag na exact 9 maanden!). Het echtpaar Van Hien-Coenraad kan dus gevoegelijk als ouderpaar worden afgevoerd. Ik neem tenminste niet aan dat zij hun echtscheiding hebben gevierd met een romantisch en hevig samenzijn.

  Blijft over dat Dirk Adrianus de vader kan zijn geweest, maar het is dan wel vreemd dat Hendrik Alexander voor diens tweede huwelijk is geboren, terwijl zijn vermelding in de opgaven bs de indruk wekt dat hij uit een wettig huwelijk is geboren. Dus misschien is Dirk Adrianus niet de vader, te meer daar er een ander echtpaar is dat in aanmerking komt.

  Hendrik Alexander Julius van Hien, tr. Soerabaja 22 mei 1880 Susanna Eleonora Diederiks. Dit echtpaar krijgt in elk geval een kind in 1881 (Soerabaiasch-Handelsblad van 28 mei 1881) en in 1890 (Bataviaasch Handelsblad van 18 mei 1890).

  Overigens is er ook nog in de aanbieding het echtpaar Hendrik Alexander van Hien-Johanna Elizabeth Godschalk (tr. Poerworedjo 26 dec. 1878. Zij kregen in elk geval een kind in 1879 (vergat de naam van de krant te noteren).

  Succes met de verdere puzzle.

  Hartelijke groet,
  Roel.

  #3440
  Anonymous
  Guest

  Adriaan,

  Het echtpaar dat Roel in de aanbieding had is het correcte ouderpaar.

  Zoals altijd is de enige echt betrouwbare bron het betreffende register van de Burgerlijke Stand.
  Uit aktenr. 52 van het geboorteregister van Soerabaja van 1887 blijkt:

  Hendrik Alexander van Hien, geb. Soerabaja 27 maart 1887, zn. van Alexander van Hien, oud 37 jr., handelsgeëmployeerde, wonende te Soerabaja, en van zijn echtgenote Johanna Elizabeth Godschalk.
  Getuigen: Johan George Frederik Wetzel, oud 38 jr., derde commies, en Julius Willem Ferdinand Neijndorff, oud 33 jr., klerk, beiden op het residentiekantoor te Soerabaja.

  #3467
  apintveldAdriaan Intveld
  Participant

  Hallo Rob, Roel en Leo,

  In het kader van beter laat dan nooit: bedankt!

  Leo, ik kom buiten dit forum nog even op Hendrik Alexander van Hien terug, er is nog een dingetje m.b.t. zijn geboortedatum.

  Groeten,

  Adriaan

  #3661
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Misschien heeft iemand meer gegevens ? Ik doe maar een gok.
  Er wordt een Dirk Adrianus van Hien geboren 22 januari 1883 te Semarang.
  Hij wordt erkend vlg RA1884,246.
  Is hij een kind van van Hien-Coenraad ?
  Ik vermoed dat deze Dirk Adrianus junior op 17-2 1919 huwde met de Chineesche vrouw Oey Pe Nio
  En dat een dochter van hen is Emilie van Hien geboren 17-10-1913 te Batavia en genoteerd in het bijregister van 1918 (RA1920)

  #3676
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Hendrik Alexander Julius van Hien werd vermoord in 1903
  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=hien&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-07-1903%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-07-1903%22%29&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&identifier=ddd%3A010321059%3Ampeg21%3Aa0035&resultsidentifier=ddd%3A010321059%3Ampeg21%3Aa0035
  Een neef van hem was Hendrik Alexander, geboren 1849 te fort St George d’Elmina. Hij huwde Johanna Godschalk in 1878 en hij publiceerde over Javaanse mystiek
  Diens broer was Dirk Adrianus, geboren 1856 te fort St George d’Elmina.(bron is het bevolkingsegister van Boxmeer)
  Hij was de man die het kind Dirk Adrianus erkende, geboren in 1883. De moeder was Sina. ( persoonskaart)

  #3677
  apintveldAdriaan Intveld
  Participant

  Hallo Henk,

  Dank voor alle feedback. Heb de laatste tijd weinig tijd om me met genealogie bezig te houden, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in jouw vondst dat Hendrik Alexander geboren is in 1849 te fort St. George d’Elmina. In de familie gaat nml. het verhaal dat de Van Hien’s uit Zuid-Amerika kwamen, maar dat moet dus Afrika zijn! Uit welke bron zijn jouw gegevens afkomstig?

  Groeten,

  Adriaan

  #3678
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Gezinskaart bevolkingsregister Boxmeer.
  De beide broers zijn bij de grootouders . Hun geboortedata en geboorteplaats zijn genoteerd

  Zie ook dit:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_van_Hien)
  Henry was de zoon van Karel van Hien. jongere broer van Dirk Adrianus geboren 1820, overleden in 1855 te Ghana en de vader moet zijn van de broers daar geboren
  Karel kwam in 1855 of 1856 naar Ghana.

  Dirk 1820 was gehuwd met Anna Esson Bartels . Vermoedelijk daarom de moeder van Hendrik1849 en Dirk1856
  http://www.geni.com/people/Anna-Esson-Bartels/6000000025905576580

  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28hien+guinea%29&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1855%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1865%22%29&maxperpage=50&identifier=ddd%3A010544703%3Ampeg21%3Aa0027&resultsidentifier=ddd%3A010544703%3Ampeg21%3Aa0027

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.