Vrijdag

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #2975
  Anonymous
  Guest

  Een hele fijne naam om te onderzoeken:
  Carolina Johanna Eliza Clara Vrijdag, geb. te Bandoeng circa 1901

  haar ouders zijn:

  Derk Jan Alexander Vrijdag, geb. te Amsterdam op 23 jun 1865, ovl. (63 jaar oud) te Haarlem op 14 aug 1928, tr. met
  Juliet Clara (Julieth Clara) von Winning (Winning), Ouders misschien: Moriz von Winning en Maria Elisabeth Schenck

  Gezocht de gegevens van geboorte en overlijden van Carolina, het huwelijk tussen Derk Jan en Juliet Clara, de ouders van Juliet Clara.

  Uw hulpvaardigheid wordt zeer gewaardeerd,
  met vriendelijke groet, E Appeldoorn

  #2976
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  D.J.A. Vrijdag was in 1899 met verlof in Europa (RA 1899, p. 800) en meer vermeldingen van zijn beroep te vinden in de RegeringsAlmanakken.

  Hij trouwde met J.C. von Winning op 24 jan. 1893 te Bandoeng (De locomotief, 28 jan. 1893, Bataviaasch nieuwsblad, 27 jan. 1893, Java-bode 27 jan. 1893 en RA 1894, p. 291).
  Ondertrouwd op 6 jan. 1893 te Bandung (o.a. De locomotief, 6 jan. 1893)

  Via de zoekfunctie op http://kranten.kb.nl (zoek op: vrijdag near winning) zijn meerdere geboorten te vinden.

  Op 16 juni 1901 werd een dochter geboren (De locomotief, 21 juni 1901). Uit RA 1902, p. 393 blijkt dat het gaat om de door u genoemde Carolina Johanna Eliza Clara.

  #2977
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  De regeringsalmanak van 1871, pagina 234 meldt de geboorte van
  Julieth Clara von Wenning op 20 augustus 1870 te Patjitan
  Maar dat moet 2 augustus zijn, gezien de volgorde van de vermeldingen

  In De Javabode van 10 augustus 1870 laat het echtpaar von Winning-Schenck weten dat zij een dochter kregen op 1 augustus 1870 te Patjitan
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010495750%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0019
  —-
  Het huwelijk van Carl Heinrich Otto Moritz von Winning met Maria Elizabeth Schenck was 12 september 1868 te Ponogoro (Ra1869 afd Huwelijken pagina 18)
  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010487248%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0021

  Maria zal wel geboren zijn 18 mei 1847 te Padang (RA1848 pagina 358)
  —-
  Dit moeten de ouders van Maria Elizabeth zijn:

  Juliet Elizabeth In’t Veld, geb. Benkoelen 8 febr. 1826, overl.
  ‘s-Gravenhage 16 maart 1895, tr. Padang 1 aug. 1846 Frederik Schenck,
  geb. Doornik 12 sept. 1820, assistent-resident van Ponorogo (Madioen),
  resident van Ternate, overl. ‘s-Gravenhage 13 maart 1895, zn. van Friedrich
  Wilhelm en Elisabeth Marie Bayer.
  —–
  Indische Navorscher 1988

  3. Juliet Elisabeth In’tveld, geb. Benkoelen 8 febr. 1826, overl. ‘s-Gravenhage 16 maart 1895, tr.
  Padang 1 aug. 1846 Frederik Schenck, geb. Tournai 12 sept. 1820, klerk bij de assistent-resident van
  Soemedang, in 1845 ambtenaar ter beschikking van de Gouverneur van Sumatra’s Westkust, in 1846
  commies op het bureau van de gouverneur van Sumatra’s Westkust, tevens secretaris van de Wees- en
  Boedelkamer te Padang alsmede thesaurier en ouderling van de Protestantse Gemeente te Padang, in
  1849 bevorderd tot eerste commies, in 1851 tot controleur der tweede klasse, in 1855 benoemd tot
  controleur der eerste klasse te Padang Pandjang, in 1857 benoemd tot assistent-resident van Agam, in
  1859 van Ajerbangies en Rau, in 1863 van Mandeling en Angkola (Tapanoeli, Sumatra’s Westkust), in 1866
  van Ponorogo, in 1870 bevorderd tot resident van Ternate en onderhorigheden, in 1876 eervol ontslagP,
  overl. ‘s-Gravenhage 13 maart 1895 zn. van Friedrich Wilhelm Schenck en Elisabeth Marie Bayer

  Indische Navorscher 2004

  Van de familie In’t Veld is veel gepubliceerd in de Indische Navorscher en op het internet
  (leest Adriaan mee?)
  http://www.intveld.info/Stamboom%20VIIId.htm
  http://amersfoorteo.ngv.nl/periodiek10.3.html

  —————
  Carolina Vrijdag huwde Reinier Oort te Heemstede op 7 augustus 1924
  20 december 1925 werd hun zoon Herman geboren te Bussum
  https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/141273384/srcid/29420707/oid/3

  #2978
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  VIIIbis. Frederik Schenck, geb. Doornik 12 Sept.
  1820, resident van Ternate en onderhoorigheden, t ‘s-Gravenhage
  13 Maart 1895, tr. Padang 1 Aug. 1846 Juliet
  Elisabeth In’tveld, geb. alld. 9 Febr. 1826, t ‘s-Gravenhage
  16 Maart 1895, dr. van Jacob Frederik en Maria
  Barthélemy.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Elisabeth Schenck, geb. Padang 18 Mei 1847,
  overleden Modjokerto 10 Nov. 1901, tr. Ponorogo 12 Sept. 1868
  (Jhr.) Kar1 Heinrich Otto Moritz von Winning, geb.
  Munster i. W. 22 Aug. 1835, 2e luit. inf. N. O.-I. L. 1861,
  kapitein ‘74, gepens. met rang van majoor ‘78, daarna
  planter, -t Wiesbaden 31 Aug. 1920, zn. van Kar1 Friadrich
  Ferdinand en Klara Konradine von Gillhausen.

  Patricaat 1938 pagina 241/242

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.