William Stavers 1765-1816

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… William Stavers 1765-1816

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • Author
  Posts
 • #10292
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Hallo,

  Ik zoek informatie over William Stavers 1765-1816. Hij zelf is nooit in (toen) Nederlands Indie geweest, maar enkele van zijn zonen gingen er wel heen en leefde er voor enkele jaren:
  – William Stavers 1789-1862
  – Peter Mellish Stavers 1795-1870
  – Thomas Reed Stavers 1798-1867 (mijn voorvader).

  Omdat de Stavers hun sporen hebben achter gelaten in Indonesie hoop ik hier mensen te vinden die ook meer weten over William Stavers (1765-1816) en misschien zelfs zijn ouders/voorouders.

  Ik kom graag in contact met andere afstammelingen van de Stavers om informatie uit te wisselen.
  Laat hier een reactie achter of je mag me ook mailen: marijewalbeek@gmail.com

  Heb je facebook (ik realiseer me dat de oudere generatie dit mogelijk niet heeft) zoek dan ook de facebookgroep: Genealogie Stavers op https://www.facebook.com/groups/2277606492553769/ . Ik hoop hier het contact tussen Stavers afstammelingen actief te houden zodat we makkelijk info/gegevens kunnen delen en elkaar kunnen helpen in onze zoektocht naar onze gezamenlijke voorouders

  #10298
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Was Francis Stavers als gezagvoerder te Indië een aantal jaren … ca 1822 ?

  #10302
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Francis Stavers is de 4e broer waar ik het minste van af weet.
  Ik weet dat hij van 1817 tot 1820 kapitein was op het schip Policy waarmee hij naar de Galapagos eilanden voer en van 1821 tot 1823 kapitein op de Tuscan waarmee hij naar Timor voer.

  Hij trouwde met in 1829 met Elisabeth Ann McNiell in Engeland.
  Ze hadden waarschijnlijk maar 1 dochter die volwassen werd.

  Er zijn enkele korte vernoemingen van hem in het Scheepsjournaal van Thomas Reed Stavers

  #10303
  leojanssenLeo Janssen
  Participant

  Misschien is dit al bekend, maar in jaargang 4, blz. 11 van de oorspronkelijke, vooroorlogse uitgave van De Indische Navorscher uit 1938, staat een stukje over William Stavers die op 26 april 1862 te Modjokerto overleed. Blijkens dit artikel werd hij in 1789 te Rotherhite in Engeland geboren, trad hij op 17-jarige leeftijd in Engelse krijgdienst en ging hij in 1806 naar Brits-Indië. Na zijn militaire loopbaan maakte hij in 1840 een reis naar Nederland waar hij Ridder der Militaire Willemsorde der vierde klasse werd. Hij is echter steeds Brits onderdaan gebleven.
  Voor info over zijn vader William Stavers (1765-1816) zul je dus in Engeland moeten gaan zoeken.
  Deze Jaargang 4 bevindt zich op de DVD van de IGV: “Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek”.

  • This reply was modified 4 years, 10 months ago by leojanssenLeo Janssen. Reason: kleine aanpasing tekst
  #10305
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Bedankt voor de verwijzing Leo Janssen, maar dit is inderdaad al bij mij bekend.

  William Stavers Jr. werd geboren op 24 augustus 1789, te Rotherhide Londen. Zijn ouders zijn William Stavers (Sr.) en Margareth Crowther.

  Engelse O.I.C en Engelse Krijgsdienst
  Hij was de enige van 4 broers die geen walvisvaarder was. Zijn vader wilde hem echter wel als zeeman zien, maar William trad in dienst van de Engelse Oost Indische Compagnie als adelborst.

  Zijn vader wilde dat hij zeeman werk, maar William had niet heel veel zin in dat vak. Hij trad in dienst van de Engelse Oost Indische Compagnie als adelborst. Op een zijner reizen moest op het schip, waarop hij diende een deel van een eskadron “light dragoons” onder bevel van de toenmalige Capt.Gillespy) naar Brits-Indië worden overgebracht. De jonge adelborst toonde grote belangstelling voor de paarden die aan boord waren en voor hun verzorging. Hierdoor trok hij nogal de aandacht van de kapi¬tein van het eskadron. Wiliam Stavers zelf schijnt toen het plan te hebben opgevat dienst te nemen bij de “light dragoons”. Hij zat echter vast aan de vloot der Engelse O.I.compagnie.
  Toen het schip in Bombay aankwam, werd het de¬tache¬ment gedebarkeerd. William Stavers zou daarna een stel kleren op zijn hoofd hebben gebonden en in de nacht over boord zijn gesprongen, met het doel naar de wal te zwemmen. Enige kogels van de schildwacht die hem nageschoten werden, misten hem, ook de vele haaien op de rede hebben hem met rust gelaten en zo kwam hij aan de wal, waar hij zich enige dagen verborg in een soort catacombe of een grot die, volgens nicht Maggy, in, of in de omtrek van Bombay te vinden zouden zijn. Hij was al heel spoedig door het weinige eten heen dat hij zou heb¬ben meegenomen en kwam te voorschijn en richtte zich naar een kamp waar de “light dragoons” gelegerd waren. Hij vroeg de kapitein te spreken en ver¬zocht hem als dragonder te worden aangenomen. Deze zou hem toen gezegd hebben dat, wilde hij er het leven afbrengen, hij dit direct moest doen, anders zou hij als deser¬teur gesignaleerd worden en aan de ra van zijn schip worden opgehangen, om zodoende de doodstraf te ondergaan.. (Dit volgens verhalen van zijn dochter aan Willem Thomas de Vogel, de eerste die begonnen is aan het vertalen van het Scheepsjournaal)

  Op zijn 17e trad William dus in Engelse krijgsdienst bij het 25e reg. Lichte dragonders. Met dit regiment ging hij in 1806 naar Brits Indië waar hij deelnam aan het dempen van de opstand te Vellore en in 1809 de expeditie bijwoonde tegen de muitende compagnietroepen Seringopatnam en het veroveren van Isle de France.

  In 1811 werd hij bij de verovering van Java wegens moed tot officier op het slagveld bevorderd. En hij was in 1812 bij de inname van de kraton te Djokja en de verovering van Palembang.
  In 1816 verliet ij de Indische krijgsdienst en verstigde zich in de Vorstenlanden.
  Van 1817 tot 1822 nam hij al burger deel aan het dempen van de opstand in Kediri en Bengele.

  Bij het uitbreken van de Java-oorlog in 1825 werd hij bij Koninklijk besluit van de Koning in dienst gesteld van het Indische leger. Als zodanig bewees hij uitstekende diensten aan de opperbevelhebber, Generaal De Rock.
  Bij het beëindigen van de Java-oorlog werd hij op de meest eervolle wijze uit zijn betrekking ontslagen met de vergunning om het uniform te blijven dragen. Hij keerde tot het burgerlijke leven terug en maakte in 1840 een reis naar Nederland waar hij toen Ridder in de Militaire Willems Orde 4e klasse werd. Hij is altijd Brits onderdaan gebleven.

  Toen William Stavers in 1839, na jaren afwezigheid, weer naar Europa kwam, was zijn benoeming in de militaire Willemsorde voor Koningin Victo¬ria aanleiding hem in de (niet erfelijke) adelstand te verheffen, door hem als attentie tegenover Koning Willem II het predicaat Sir te verlenen. Hij werd dus sinds dien steeds genoemd Sir William Stavers).

  #10398
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant


  William Stavers 1789-1862
  Bron is een familielid die het schilderij bezit te Engeland.

  #10400
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Er was geen geboortedatum te vinden van de twee oudste zoons van William Stavers en Maria Frederika Smith . Niet in IGV-publikaties, niet in RA. niet op de genealogische sites van het internet.
  Na lang zoeken kwam ik hun geboortedatum tegen op een schoollijst te Engeland.
  Dat soort doorbraakjes is er tegenwoordig met digitalisering en internet.
  Ze bleken een tweeling te zijn, 12 oktober 1816 geboren

  #10416
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Wat leuk om deze foto van William Stavers te zien. Ik ken de foto/schilderij, maar ik heb er een heel slechte versie van. Zou je de foto die jij hebt naar mij willen/kunnen mailen?

  Alvast Bedankt,
  marijewalbeek@gmail.com

  #10418
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Marije,
  Je kunt de foto vanaf dit topic kopiëren.
  * cursor op de foto zetten
  * rechtsklikken
  * snelmenu opent zich
  * kies afbeelding opslaan
  * plakken in een mapje op je pc

  #10920
  DennisWeb master
  Participant

  Leuke foto van het schilderij.
  Maar ‘een familielid … te Engeland’ is een ter vage bronvermelding. Kan het wat preciezer?
  Is er verder nog iets te zeggen over de maker, het vervaardigingsjaar, de techniek?
  Roel de Neve.

  #38918
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Het originele schilderij van Sir William Stavers (geboren 1789) is bij de Heer H.E. de Haan woonachtig in Londen. Hij is een afstammeling van de afgebeelde persoon.
  Hij is tevens in het bezit van enkele andere portretten van de kinderen van Sir William Stavers.

  #38919
  MarijeWalbeekMarijeWalbeek
  Participant

  Ik ben op het moment op zoek naar informatie over de broer Francis Stavers 1793-1840.
  Vermoedelijke dochter Margaret Elisabeth Ann Stavers, getrouwd met James Raymond Whithair. Maar moeder zou een Marian zijn. We werd geboren op zee in 1827 en in 1829 gedoopt.
  In 1829 zou Francis Stavers trouwen met een Elisabeth Ann McNiell.

  Ik ben onder andere op zoek naar de verschillende (walvis)tochten die Francis maakt (buiten de tochten die op whalinghistory.org genoemd worden.)

  Wie kan mij aan extra informatie helpen?

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 12 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.