Begraafplaats Makam Utara Laya, Yogyakarta

2
2202

Een “nieuwe” begraafplaats in Yogyakarta.

Van Yogyakarta is een aantal begraafplaatsen gedocumenteerd, maar de hoeveelheid informatie is relatief klein voor zo’n grote plaats.

Zoals bekend heeft Indisch genealogiepionier Bloys van Treslong Prins (BvTP) van 1934-1939 uitgebreide beschrijvingen gepubliceerd van Europese begraafplaatsen in Nederlands-Indië. Dit werk is uitgegeven in vier delen die ook – doorzoekbaar – verkrijgbaar zijn op onze IGV publicaties USB stick.

Het werk was na deel IV nog niet af. Er was een vijfde deel in voorbereiding, waar onder andere van Djokjakarta een beschijving van de Groote Algemene begraafplaats zou worden opgenomen.

Helaas is die vijfde editie nooit verschenen, en de vooroorlogse Groote Algemeene Begraafplaats van Djokjakarta bleef onbeschreven. Wel beschreef BvTP de kleinere oude begraafplaats.

Overigens heeft de IGV een deel van de ongepubliceerde aantekeningen van BvTP te pakken gekregen en in 1993 gepubliceerd in Bronnenpublicaties 5 en 6. Lees de inleiding van Deel 5 voor het hele verhaal. Maar de originele aantekeningen uit Djokja zaten daar helaas niet bij en moeten als verloren beschouwd worden. Echter heeft IGV erelid Leo Janssen in 1990 deze begraafplaats bezocht en heeft 57 graven gedocumenteerd (BRP 6, pagina 11 en verder). De oudste graven waren destijds al geruimd om plaats te maken voor een amusementspark.

Foto’s van graven van deze begraafplaats zijn o.a. hier te vinden, op de Imexo website, samengesteld door IGV lid Hans Boers.

In april 2004 bezocht IGV lid DirkJan Rozema een andere, meer noordelijk gelegen Christelijk/Chinese begraafplaats, Makam Utara Laya (ook wel Tempat Pemakaman Umum Utara Laya Tompeyan), en maakte een film van een groot aantal grafstenen. DirkJan heeft deze nu als foto’s beschikbaar gesteld en een transcriptie verzorgd. De complete en geannoteerde transcriptie zal verschijnen in de Indische Navorscher van 2021, maar hier is alvast een voorproefje met getranscribeerde beelden van de grafstenen uit 2004, en een overzicht van de begraafplaats in 2020 (dank aan Kezia Kristananda). Ziet u een foutje, laat het ons weten.

De grafstenen van DirkJan betreffen voor een groot deel personen overleden na 1942.

2 REACTIES

  1. De op 1 grafsteen op de begraafplaats Utara Laya Yogyakarta vermelde Mevr. R.F. Hes wed. Risa komt voor in de Genealogie Risa die ik heb samengesteld en die hopelijk volgens plan wordt gepubliceerd in De Indische Navorscher 2021. Dankzij de foto van haar grafsteen hierboven heb ik plaats en datum van haar overlijden gevonden en tevens de begraafplaats waar zij is begraven. Daar ben ik heel blij mee en dankbaar voor. Ga door met het goede werk ! Groet, Rob Dumas IGV lid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.