De Indische roots van H.K.H. Prinses Laurentien

0
6556
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Tot voor enkele decennia speelde Nederlandsch-Indië in bijna elke Nederlandse familie wel een rol. Enigszins overdreven gezegd natuurlijk, maar toch …. Wie kende ze immers niet, een ver familielid die koloniaal was, een Indische familietak. Of soms dichterbij de Indische oma en tantes, de verhalen over het leven onder de tropenzon, de fotoalbums met vergeelde familieportretten. En natuurlijk niet te vergeten het Indische eten als welkome afwisseling van de Hollandse pot. Inmiddels zijn we een flink stuk verder in de tijd. Het Indisch-zijn en voelen is onder de jonge generatie van nu niet meer vanzelfsprekend. Zeker als het Indische familieverleden steeds meer uit het zicht raakt door langer wordende afstammingslijnen.

Prinses Laurentien

Bron: ANP

Ook Claus-Casimir graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (2004) en zijn zusjes de gravinnen Eloise (2002) en Leonore (2006) moeten ver terug. Pas onder hun betbetovergrootouders stuiten de kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien op een Indische voormoeder. Françoise Pauline Marie Boermeester was haar naam. Zij werd geboren te Soerabaja op 12 mei 1853, trouwde een Hollandse man en vestigde zich met hem in Nederland. In 1927 overleed zij te ’s‑Gravenhage. Het toeval wil dat gravin Eloise in die plaats exact 75 jaar later werd geboren.

Of Prinses Laurentien, laat staan haar kinderen van dit alles weet hebben? Wie zal het zeggen. Het ‘Indische smaldeel’ onder hun voorouders is klein. Van de zestien betovergrootouders van Prinses Laurentien zijn er maar twee Indo-Europees, d.w.z. gemengdbloedig. Haar Indische roots vormen voor genealogisch ingewijden overigens geen nieuws. Toen zij en Prins Constantijn trouwden, stond de redactie van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw immers uitgebreid bij haar voorouders stil. Toen al werden ook de contouren van haar Indische voorgeschiedenis zichtbaar. Die begon bij haar betovergrootmoeder Françoise Pauline Marie Boermeester (1853-1927), hierboven al genoemd. Het Indische bloed vond zijn weg dus ook naar onze koninklijke familie.

Prinses Laurentien behoeft hier natuurlijk geen introductie. We weten dat zij zich als lid van het Koninklijk Huis op velerlei terreinen inzet. Zo gaat zij voorop in de strijd tegen laaggeletterdheid. En daarmee is de cirkel mooi rond, denkend aan haar Javaanse voormoeders Mina en Rakima. Die konden immers waarschijnlijk noch lezen, noch schrijven.

Onderstaande afstammingslijn begint met haar betovergrootmoeder Françoise Pauline Marie Boermeester en laat zien hoe Prinses Laurentien met Nederlandsch-Indië verbonden is.

Betovergrootmoeder

I. Françoise Pauline Marie Boermeester, geb. Soerabaja 12 mei 1853, overl. ’s‑Gravenhage 3 april 1927, tr. Soerabaja 5 juni 1872 Johann Wilhelm Jakob Hofman, geb. Amsterdam, 5 juli 1848, luitenant-kolonel der infanterie O.I.L., overl. ’s‑Gravenhage 29 aug. 1915, zn. van Johann Hendrik Hofman en Johanna Francisca Hubertina Sophia Visser.

Overgrootmoeder

II. Gertrude Clémence Emilie Eugénie Hofman, geb. Soerabaja 1 april 1875, overl. ’s‑Gravenhage 31 jan. 1968, tr. Padang (Sumatra’s Westkust) 20 dec. 1895 Laurens Antonie Frederik Hoolboom, geb. Batavia 30 april 1867, kapitein der artillerie O.I.L., commandant van de vestingartillerie in Nederlandsch-Indië, overl. Wassenaar 23 okt. 1945, zn. van Pieter Cornelis Hoolboom en Maria Antonetta Schön.

Grootmoeder

III. Françoise Laurence Wilhelmina Hoolboom, geb. ’s‑Gravenhage 14 sept. 1901, overl. ’s‑Gravenhage 2 dec. 1981, tr. Medan (Oostkust van Sumatra) 16 dec. 1928 Marius Jacobus Brinkhorst, geb. Dieren (Rheden) 19 mei 1902, planter in Deli (Oostkust van Sumatra), overl. Apeldoorn 25 april 1943, zn. van Jan Hendrik Brinkhorst en Maria Jacoba Steenbeek.

Vader

IV. Prof. Mr. Laurens Jan Brinkhorst (R.N.L., O.O.N.), geb. Zwolle 18 maart 1937, onder meer hoogleraar Europees recht te Groningen 1967-1973, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 1973-1977, voor D66 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1977-1982, fractievoorzitter D66 1981-1982, werkzaam voor de Europese Commissie 1982-1994, lid van het Europees Parlement 1994-1999, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1999-2002, minister van Economische Zaken 2003-2006, vicepremier 2005-2006, hoogleraar Internationaal en Europees Recht en Bestuur aan de Universiteit Leiden 2006-, tr. ’s‑Gravenhage 26 aug. 1960 Drs. Jantien Heringa.

V. Petra Laurentien Brinkhorst (voert sinds haar huwelijk volgens het hoffelijkheidsbeginsel de titels van haar echtgenoot, dus Laurentien prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg), BA, M Journalism, geb. Leiden 25 mei 1966, tr. ’s‑Gravenhage 17 mei 2001 Constantijn Christof Frederik Aschwin prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, geb. Utrecht 11 okt. 1969, zn. van Claus George Willem Otto Frederik Geert prins der Nederlanden 1966-2002, jonkheer van Amsberg, en Beatrix Wilhelmina Armgard koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld. Uit dit huwelijk drie kinderen.

 Door: Roel de Neve

Kwartieren Boermeester – Een overzicht van de Indische voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.