DVD Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek

0
1258

De DVD “Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek”, uitgegeven door de Stichting Historic Future en samengesteld door de Indische Genealogische Vereniging, is de opvolger van de in 1999 uitgegeven CD-rom en bevat ruim 13.200 pagina’s met informatie voor Indisch genealogisch onderzoek, waarbij de nadruk op Oost-Indië ligt. Naast de publicaties van de IGV zelf, zijn enige belangrijke vooroorlogse standaardwerken, alsmede andere Indisch genealogische publicaties opgenomen.

De DVD bevat ook Adobe Reader, een lees- en zoekprogramma om de teksten op een PC of Mac. computer te kunnen lezen.

Met de uitgifte van deze DVD wil de Indische Genealogische Vereniging een extra stimulans geven aan Indisch genealogisch onderzoek.

De DVD bevat de volgende publicaties (waarbij de tussen vierkante haakjes staande codes overeenkomen met die welke gebruikt worden in Janssen’s Indisch Repertorium op deze website):

De Indische Navorscher (oude serie) [INO/1 – INO/7], jrg.1 (1934/35) – jrg. 7 (1941).
De oorspronkelijke Indische Navorscher was het orgaan van de Genealogische en Heraldische Kring te Batavaia en verscheen van 1934 t/m 1941. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan deze serie.

De Indische Navorscher (nieuwe serie) [INN/1 – INN/20], jrg. 1 (1988) – jrg. 20 (2007)
De Indische Navorscher, orgaan van de IGV, kan beschouwd worden als de hedendaagse opvolger van de hierboven genoemde uitgave.

Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging [BRP/1 – BRP/18], dl. 1 – dl. 18
Doelstelling van de IGV is, behalve het publiceren van genealogische gegevens, tevens oorspronkelijke bronnen voor de onderzoeker beschikbaar te maken, welke worden gepubliceerd in de serie “Bronnenpublikaties”.

De volgende deeltjes zijn opgenomen:
dl.   1 Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon.
dl.   2 Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon.
dl.   3 Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905.
dl.   4 Het Hervormde doopregister van Semarang 1849-1864.
dl.   5 Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië.
dl.   6 Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië.
dl.   7 Het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809.
dl.   8 De Burgerlijke Stand van Malang. Geboorteregisters 1935, 1936, 1938 en 1939.
dl.   9 Huwelijksregister van Banda [1813] 1818-1920 [1938].
dl. 10 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja I. De vakken A, B, C en D.
dl. 11 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja II. De vakken E en F.
dl. 12 De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja III. De vakken G, H, I, J en K.
dl. 13 Dopen en lidmaten van de Lutherse Kerk op Curaçao 1757-1825.
dl. 14 De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821) 1828-1868.
dl. 15 Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang 1809-1829.
dl. 16 Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang II (1826) 1828-1839 (1843).
dl. 17 Het doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817.
dl. 18 Het doopregister van de Maleise Kerk te Batavia 1818-1828; Het kopie-doopregister van de Protestantse Gemeenten van Batavia 1816-1828.

Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java [GHG/1 – GHG/4], dl. 1 – dl. 4
De vier, door P.C. Bloys van Treslong Prins in de 30-er jaren uitgegeven delen met grafschriften van talloze begraafplaatsen in Nederlands-Indië behoren tot de meest geraadpleegde publicaties voor Indisch genealogisch onderzoek.

De artikelenreeks van Bloys van Treslong Prins over Indo-Europese families in Ons Nageslacht [ON/1932 – ON/1935], jrg. 5 (1932) – jrg. 8 (1935)
Deze, in slechts enkele bibliotheken aanwezige artikelenreeks uit “Ons Nageslacht” bevat gegevens over zo’n kleine 200 Indo-Europese families.

Deutsche aus Luxemburg bei der Niederländisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895 [DLUX]
Deze, 80 pagina’s bevattende publicatie vermeldt de gegevens van Luxemburgse militairen in dienst van het Oost Indisch Leger over de periode 1780-1895.

Van Wieringen in Rijnland
Hoofdstuk 2.5.3 uit het gelijknamige boek van P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen (ISBN 90-6455-503-6, van 2005) over de tak Dirck Maartensz-Bastiaan Dircksz in Nederlands-Indië.

Genealogie van de Indische familie Seydel
Genealogie door H.D.E. Bos en K.R. Seydel

Deelgenealogie van de familie Van Room, van Saparua
Deelgenealogie door J. Zweep.

De geschiedenis van de familie MacGillavry
Familiepublicatie door E.J. MacGillavry met als titel: ‘ Van Dunmaglass tot Djati Roenggo’ (1981).

Lijst van 899 namen m.b.t. Nederlands-Indië van personen die in de periode 1850-1934 tot Nederlander zijn genaturaliseerd
Bewerkt door A.P. Intveld van een veel groter bestand te vinden op www.shgv.nl/naturalisaties.htm, afkomstig van de stichting Historisch Genootschap Valkenswaard.

Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. Zijn naaste familie en zijne afstammelingen [RMSD]
Samengesteld door P.R. Feith en P.C. Bloys van Treslong Prins (1933) met een overzicht van alle nazaten van de bekende landheer van Tjampea.

Genealogie van het geslacht Rochemont
Genealogie door R.P. Pechler (1994).

De familie Pechler 200 jaar in het voormalig Nederlands-Indië
Genealogie door R.P. Pechler (1988).

Informatie over het bestellen van de DVD kunt u vinden op deze pagina.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.