Reply To: Johann Christoph Schmidt/Johan Christoffel Smith

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Johann Christoph Schmidt/Johan Christoffel Smith Reply To: Johann Christoph Schmidt/Johan Christoffel Smith

#43286
psmithPeter Smith
Participant

Na een jaartje kom ik nog eens terug op de kwestie of er één of twee personen J(oh)an Christoffel Smit(h) zijn geweest.

De aanleiding was de land monsterrol van 1767. Ik vond daar onlangs in ‘Samarang’ een ‘Johan Christoffel Smit’, uit ‘Meckelebg’, functie ‘Corp.’, met het schip ‘D’imagonda’ in ‘1746’ aangekomen, als ‘sold:’, d (= kamer van Delft).

In een eerdere post hierboven beschrijf ik de transcriptie van een inlegvel van de zee monsterrol van Johan Christoffel Smith. Het blijkt een correctie van de VOC-administratie te zijn in 1762. Het leek erop dat er twee personen Johan Christoffel Smit(h) zijn geweest. Ik betwijfelde dat, maar na verder onderzoek denk ik nu dat er wel degelijk twee Johan Christoffel Smith zijn geweest.

(1) De eerste Jan Christoffel Smit kan ik vinden op de website de VOC: Opvarenden.
Jan Christoffel Smit uit Mecklenburg, Zoldaat, int schip Overschie, 1749 voor (de kamer van) delft’
Op de rechterbladzijde staat na 1753:
‘… weete niet waar deselve belant is dus zal inde volgende boeken <onleesbaar> wenden ingenomen tot dat tevoorschijn komt’
Dus deze Jan Christoffel Smit is administratief zoekgeraakt.

(2) De tweede Johan Christoffel Smith staat ook op website de VOC: Opvarenden
‘Johan Christoffel Smith uit Breijtembrom, Zoldt, In ‘t schip Immagonda, A(nn)o 1749/50 voor (de kamer van ) Amsterdam’
Bij deze persoon behoort het inlegvel met de administratieve correctie.

In de correctie worden twee personen beschreven:
‘in de kamer van delft … Jan Christoffel Smitt van meklenburg soldaat a(nno) 1749. met overschie aan de Caab en 1750 met d’Immagonda in India’
Dit blijkt perfect overeen te komen met de eerste persoon. Nadat hij het met schip Overschie naar Kaap de Goede Hoop is gegaan, is hij administratief zoekgeraakt en staat hij niet geboekt op het schip D’Immagonda naar Indië.

Maar in de landmonsterrollen treffen we beide J.C. Smit(h) gelijktijdig aan. Bijvoorbeeld in 1763 dienden beiden in Soerakarta.
In 1767 diende de één in Semarang als korporaal en de ander in Soerakarta als trompetter.

In een eerdere post kwam ik tot de conclusie dat het om één en dezelfde persoon zou gaan. Op grond daarvan poneerde ik ook dat de plaats Buijtenborn in Mecklenburg zou liggen. Dit was gebaseerd op het feit dat er maar één J.C. Smit(h) op de D’Immagonda was geboekt. Dat blijkt nu dus een administratieve fout te zijn geweest.

De conclusie moet dan ook zijn dat er twee verschillende personen zijn geweest met min of meer dezelfde naam, hetzelfde jaar van aankomst op hetzelfde schip. De ene persoon kwam uit Mecklenburg en de ander uit Buijtenborn.

Daarmee is de discussie weer helemaal open waar Buijtenborn nu precies ligt.

P.S. Ik kan geen post plaatsen met links, daarom heb ik die hier verwijderd