Reply To: familie Schardijn

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… familie Schardijn Reply To: familie Schardijn

#44313
django.schardijnDjango Schardijn
Participant

Sorry voor de late reactie, op de een of andere manier werkte de website bij mij niet in de afgelopen weken.
Bovenstaande informatie heb ik inmiddels ook teruggevonden op de USB stick en kunnen verifieren via oude documenten die mijn opa in zijn nalatenschap heeft achtergelaten.
Ook ben ik onderstaande “Familielegende” tegengekomen. Ben benieuwd wat jullie visie hierop is! En ook of er iemand is die aanslaat op de genoemde namen/scheepswerven etc. Heb er online naar proberen te zoeken, maar kom nog niet echt verder..

De legende luidt dat de naam Schardijn zijn oorsprong had in de Franse familienaam Chardin, welke echter door de ambtenaar van de burgerlijke stand op fonetische wijze werd beschreven. In Indie komt deze naam slechts bij 1 familie voor, andere gelijkluidende namen zoals Sardijn en Sjardijn zijn er wel te vinden maar er is geen familieverhouding.

Oorspronkelijk dacht men dat de Schardijn’s van Zeeuws-Vlaamse afkomst zijn. Maar te oordelen naar de geloofsovertuiging (Rooms-Katholiek) van deze familie, is het welhaast onmogelijk dat deze stelling te handhaven gezien de protestantse geloofsbelijding der Zeeuwen. Daarom wordt de oorspronkelijke lezing van het ontstaan dier naam aangehouden, die luidt als volgt:Tijdens de regering van de Perzische Sjhah “Abas de Grote”, was als Frans gezant aan diens hof geacrediteerd een (Chevalier) Chardin, die na Frans-Revolutie als zodanig werd ontslagen om plaats te maken voor een andere revolutionaire functionaris. Chardin vluchtte naar Goa en kwam aldaar in Portugese dienst, waar hij contacten moest leggen met de andere kolonisatoren, de Engelsen en de Hollanders.Zo kwam hij na Colombo en Malaka in Japara terecht, waar hij een scheepstimmerbedrijf oprichtte. Die kon worden voortgezet door zijn zoon, totdat de monding van de Japara-rivier was dichtgeslibd, waarna de werf naar Semarang werd overgebracht.

Een zoon van deze scheepsbouwer, Andries geheten, vestigde zich in Ngawi bij de samenvloeiing van de Bengawan of Solo-rivier en de Madiur-rivier. Hier had hij een “Factory” voor de verscheping van de inheemse producten zoals rijst, suiker en Djatihout naar de havenplaats Sedajoe aan de noordkust van Soerabaja. Daarom is het verklaarbaar dat 1 zijner zonen te Karang-Binangoen werd geboren in een laadprauw tijdens transport van rijst naar Sedajoe, vroeger de zeehaven bij uitstek van Oost-Java.Andries had een zuster Antoinette, die te Semarang een slagerij had, ongetrouwd is gebleven en door de kinderen Tante-Antje genoemd werd.