Reply To: Europese begraafplaats Medan

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Europese begraafplaats Medan Reply To: Europese begraafplaats Medan

#44364
ekrolEvert Krol
Participant

Wat bijzonder! Alleen al het feit, dat er “iets” gevonden is betreffende mijn grootvader is – na ommekomst van bijna precies 100 jaar! – een bijzonder feit. Gelijk door Samantha in haar post werd aangegeven, beschik ik ook over een foto van het graf met daarop het nummer 92 aangegeven. Als gezegd, overleed hij, na een kort ziekbed, vermoedelijk aan een longontsteking in Hotel de Boer te Medan. Hij werkte bij de Handelsvereniging Amsterdam en was ook raadslid. Vanuit die functie schreef hij – zo begrijp ik uit overgeleverde stukken [o.a. Delpher] – over de waterleiding ter plaatse. Toen hij overleed was hij alleen in Indie. Zijn vrouw – C.M. de Jongh – en de vier kinderen, w.o. mijn vader “Broer Krol” verbleven in Nederland. In 1919 vertrok H.E. Krol (voor de laatste keer) naar Sumatra; hij zou zijn vrouw en kinderen niet weerzien. Zijn zoon, geboren eind 1919, heeft zijn vader niet mogen ontmoeten.
Ik beschik ook over een foto van het graf, genomen kort na de begrafenis; er is nog geen grafsteen en het graf is bedekt met een ware bloemenzee. Na afhandeling van de boedel is – ik meen ook mede door toedoen van de HVA – zorg gedragen voor een grafsteen met opschrift. Een foto werd kennelijk aan de familie gezonden en uiteindelijk heb ik deze “doorgekregen”. Op deze foto is dan ook het eerder genoemde nummer 92 te zien.
Ik ben blij met elk stukje informatie en ben dus blij, dat de heer Intveld er in geslaagd is zijn naam in de bescheiden aan te treffen. Ik probeer nog een additionele vraag: weet u of mijn grootvader ook daadwerkelijk herbegraven is op de “nieuwe” begraaplaats na de ontruiming van de begraafplaats aan de Paleisstraat en is daar ook een grafnummer van bekend? Op voorhand weer dank voor de reeds gedane moeite en mogelijke aanvullende moeite.
Evert Krol