Afstamming Catharina (Cato) Winter

#4038
DennisWeb master
Participant

Beste Leo de Vries,

Catharina Winter, geb. Solo 7 (niet 17) okt. 1877. Inwoners Solo (naamlijst 1878): Casper Ernst, Carel Dirk, C.F. (= Catharinus Ferdinandus), Gustaaf Wilhelmus, G.L., F.L. (= Frederik Lodewijk) Winter.

– Casper Ernst Winter, tr. Solo 14 maart 1861 Charlotta Frederika Winter (mogelijke ouders).
– Carel Dirk Winter, overl. Solo 1 febr. 1913, tr. Solo 30 maart 1867 Johanna Suzanna Elisabeth Meijer (mogelijke ouders).
– Catharinus Ferdinandus Winter, overl. Solo 5 nov. 1877 (57 jaar oud), tr. Solo 20 maart 1841 Johanna Sophia Christoffelina Kaijzel, overl. Solo 13 aug. 1886 (waarschijnlijk niet de ouders; J.S.Ch. Kaijzel zal zijn geboren in 1825 of eerder).
– Gustaaf Wilhelmus Winter, overl. Djokja 15 nov. 1896, tr. Solo 13 jan. 1864 Maria Stansina Stavers (mogelijke ouders).
– Frederik Lodewijk Winter, geb. Solo 16 april 1843 (verm. zoon Winter-Kaijzel), overl. Solo 7 april 1904, tr. Solo 10 nov. 1869 Louisa Margaretha Kiliaan (mogelijke ouders).

Zij was mogelijk een achterkleindochter van Carel Frederik Winter (R.N.L.), geb. Djokja 7 juli 1799, gezworen translateur voor de Javaanse taal te Solo, overl. Solo 17 jan. 1859 (zie GHG 1, 354)

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.