Afstamming Catharina (Cato) Winter

#4411
robdumasRob Dumas
Participant

Beste Leo,

In de 19e eeuw werden kinderen dikwijls vernoemd naar hun grootouders van vaders- en/of moederszijde.

Wanneer je dit in gedachten houdt en kijkt naar de gegevens die hieronder zijn aangereikt door IGV leden, dan valt op dat te Soerakarta op 17 juli 1899 Johanna Susanna Elisabeth Bastiaans werd geboren.

De voornamen van dit kind komen overeen met de voornamen van Johanna Suzanna Elisabeth Meijer die te Soerakarta in het huwelijk trad met Carel Dirk Winter, overl. Solo 1 febr. 1913.

Carel Dirk Winter was inwoner van Soerakarta in het jaar 1877 dat was het geboortejaar van Catharina Winter. Hij woonde ook in Soerakarta ten tijde van haar huwelijk in 1897.

Volgens mij duiden deze gegevens erop dat Carel Dirk Winter en Johanna Suzanna Elisabeth Meijer de ouders waren van Catharina Winter, geb. Soerakarta 17 okt. 1877.

Een bewijs hiervan te vinden, lijkt mij moeilijk. Je weet maar nooit of een nazaat/nazaten van de familie Winter afkomstig van Soerakarta hieromtrent duidelijkheid kan/kunnen geven.

Vriendelijke groet,
Rob