Britse familie in Nederlandsch-Indië

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Britse familie in Nederlandsch-Indië Britse familie in Nederlandsch-Indië

#3820
robdumasRob Dumas
Participant

Hieronder nog een aantal gegevens betreffende leden van de familie Stavers in Ned.Indië:

Peter William Stavers, geb. (afdeling) Probolinggo (res. Besoeki) 24 mei 1848, particulier te Temanggoeng Ngadiredjo (res. Kedoe) 1902-03, overl. Temanggoeng (res. Kedoe) 28 febr. 1903.
Uit zijn relatie met de Indonesische vrouw Alimah, werden de volgende kinderen geboren:
1. Anton Billy Stavers (zijn voornamen werden ook wel geschreven als Eaton of Aeton Billy) geb. Temanggoeng (res. Kedoe) 1893, erk. Temanggoeng (Kedoe) 02 aug. 1901, bij de Kon. Marine matroos 3e klas met S.S. “Grotius”op transport van Den Helder naar Oost-Indië op 15 apr. 1911 (Bron: Vliegend Blaadje, nieuws- en advertentiebode voor Den Helder, 8 apr. 1911, p. 2), (voor het eerst vermeld in Adresboek van Ned.Indië als) 4e kl. Technische ambtenaar P. te Kertosono 1927, ontslagen gerekend van ultimo maart 1932,[…] eervol uit ‘s Lands dienst, de gewezen monteur bij den Post- Telegraaf- en Telefoondienst, A.B. Stavers (Bron: Sumatra Post vrijdag 29 apr. 1932), laatstelijk zonder beroep 1956, overl. Vlissingen 23 sept. 1956 (63 jaar oud, ald. begr.), tr. — Soewarti.
2. August(in)a Amilia Stavers, geb. 1895, erk. Temanggoeng (Kedoe) 02 aug. 1901, overl. ca. 1930, tr. — omstr. 1912 Abraham Charles Lambertus, geb.(erk.) Bandoeng (res. Preanger Regentschappen 24 febr. 1885, treincontroleur 2e kl. S.S. 1918, overl. Soerakarta 23 aug. 1923, begr. op de inlandse begraafplaats te Wonogiri (Soerakarta).
Uit dit huwelijk 9 kinderen waarvan 6 kinderen vroeg waren overleden en 3 overlevende kinderen:
a. Emma Lambertus, geb. ca. 1914, reeds overleden.
b. …. (roepnaam: Troel) Lambertus, geb. verm. Soerakarta 1918, reeds overleden.
c. Vera Lambertus, geb. Soerakarta 1920, overl. Nederland ca. 1998, tr. 1940 met Van den Doorn.

Na het overlijden van hun ouders werden Emma, Troel en Vera Lambertus gebracht naar het katholieke kindertehuis Vincentius in Kramat (Batavia) dat werd geleid door de Zusters van de Orde Franciscanessen van Maria. In 1935 verbleven in ieder geval Troel en Vera Lambertus daar nog steeds.

Het vreemde is dat de namen van hun ouders het echtpaar Lambertus-Stavers nog steeds werden vermeld in de Adresboeken van Ned.Indië van 1930-1941 alsof hun overlijden niet was doorgegeven aan de samenstellers van deze Adresboeken ??

Grote vraag is: wie waren de ouders van Peter William Stavers?
Waren dat:
A. Francis Dawson Stavers die huwde te Pasoeroean op 30 jan. 1851 met Dorothea Wilhelmina
Johanna van ‘t Wout.
B. Pieter Caspar Stavers die huwde te Pasoeroean op 27 aug. 1851 met Charlotta Carolina Groeneveld.
C. òf was hij het laatstgeboren kind van William Stavers (Sr) met Maria Frederika Smith, probleem hier is dat het huwelijk van dit echtpaar was ontbonden Semarang 30 okt. 1844 volgens de bekendmaking in de Javasche Courant van 05-02-1845.

N.B. Noot bij het vaderschap van Peter William Stavers m.b.t. Anton Billy Stavers en August(in)a Amilia Stavers: in de overlijdensakte van Anton Billy Stavers bij de Burgerlijke Stand te Vlissingen werd als zijn vader vermeld William Stavers; maar in de Naamlijst 1893 bleek alleen Peter William Stavers te worden vermeld als inwoner van Temanggoeng (res. Kedoe) en niet William Stavers. Daarom ben ik ervan uitgegaan dat Peter William Stavers, overl. Temanggoeng 28 febr. 1903, de vader moet zijn van Anton Billy en August(in)a Amilia Stavers.

Een kleine bijdrage.
Hartelijke groet,
Rob Dumas