De familie Sem uit Noorwegen

#3161
DennisWeb master
Participant

Geachte heer Keus,

Mijn reactie op uw mail van 26 november j.l., plaats ik op dit forum, zodat iedereen hopelijk in uw voordeel daarop eventueel kan reageren.

Gezien uw onderzoek bij het C.B.G. neem ik aan dat u hebt nagegaan of er van Erik Sem een persoonskaart aanwezig is en dat dit niet het geval bleek. Daarmee staat in elk geval vast dat hij niet in Nederland na 1939 is overleden.
Maar het kan misschien wel zo zijn dat hij eind jaren veertig, begin jaren vijftig naar Nederland gekomen is en zich kort daarna in het buitenland heeft gevestigd. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, raad ik u aan bij het CBG te informeren of er over hem wat te vinden is in het Oud Paspoortarchief van de Nederlandse ambassade te Djakarta. De kans dat dit zo is, lijkt me overigens zeer klein, aangezien hij als erkende zoon (zie hierna) van een Noorse vader niet automatisch de Nederlandse nationaliteit had. Maar het is altijd goed zoveel mogelijk zaken uit te sluiten. Hij is in elk geval niet genaturaliseerd tot Nederlander (zie bericht Dennis de Calonne).

Hij staat ook niet vermeld in het slachtofferregister van de OGS.

Hij is geboren te Serang (niet Semarang) op 3 aug. 1909 (vermeld in de opgaven van de burgerlijke stand in het adresboek van Ned.-Indië van 1912). Hij had dus de status van Europeaan en vast staat daarmee dat hij door zijn vader was erkend. Het is feitelijk zuiverder te stellen dat hij geboren is op 3 aug. 1909 en dat zijn geboorte (en gelijktijdige erkenning) is aangegeven te Serang. Dat hij door geboorte Europeaan was, verklaart ook het feit dat hij niet in de database gelijkstellingen voorkomt (zie bericht Dennis de Calonne).

U schreef verder dat hij familiefoto’s staat als een volwaardig lid van het gezin. Het heeft natuurlijk zin na te gaan van wanneer de laatste foto dateert. Dan is hij op dat moment in elk geval nog in leven.

Zijn vader staat in het adresboek 1934 voor het laatst vermeld (als scheepsagent wonende te Anjer, Bantam).

Ik ken de situatie in Noorwegen natuurlijk niet, maar daar hebben ze toch ook een bevolkingsregister, neem ik aan. Ik kan mij dus voorstellen dat toen zijn vader met zijn gezin in Noorwegen terug kwam dit ergens geregistreerd is en daaruit zou toch moeten blijken of Erik meegekomen is. En als dit laatste het geval is, moet dit toch in de familie bekend zijn. Een donker getinte jong valt toch op, zou je zo denken.

Erik wordt in de adresboeken niet vermeld. Dit kan het volgende betekenen:
– hij heeft de daarvoor vereiste leeftijd niet gehaald en is dus verm voor omstr. 1925/1926 overleden (hier komt het belang van de datering van de foto’s om de hoek kijken); het eventuele overlijden moet verm. na 1923 hebben plaatsgehad aangezien dat voorval niet in de opgaven van de burgerlijke stand vermeld is; het gebeurde overigens ook wel dat een geboorte, huwelijk of overlijden niet de opgaven burgerlijke stand haalde, dus hij kan ook eerder zijn overleden;
of
– er is geen opgave van hem verstrekt of die opgave is door slordigheid van de redactie niet verwerkt;
of
– hij had geen ‘Europees adres’ en leefde met en onder de inlanders (hier komt het belang van de datering van de foto’s om de hoek kijken);
of
– hij was in militaire dienst, maar dan moet er van hem een militair stamboek zijn en dat is, afgaande op de webstite http://www.genver.nl niet het geval.

Alles overziend, lijken mij de 1e en 3e mogelijkheid het meest voor de hand liggend, maar echt nieuws is dit natuurlijk niet.

Misschien is een goed idee om contact op te nemen met de stichting HALIN (www.stichtinghalin.nl/joomla).

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.