Doornik

#4532
Anonymous
Guest

Goed dat je naar bronnen informeert. Bronweergave gebeurt vaak nog te weinig en dan ontbreekt een echte basis.
31-05-1876 te Soerabaja geboorte John Antoine Pierre Doornik (RA1877:239)

27-09-1899 te Padang huwelijk John Antoine Pierre Doornik met Isabella Maria Zeekap (RA1901:360)

RA= regeringsalmanak voor Ned Indië 1815-1942. (beschikbaar CBG/Nationaa archief, grote bibliotheken evt op CD). Onderdeel hiervan waren adresboeken, vermelding functionarissen, burgerlijke standgegevens. Wat dat laatste betreft: de vermelding is niet meer dan de naam het geboren kind (geen vermelding van ouders), plaats van aangifte en datum. Bij huwelijken hetzelfde. Dus vermelding ouders, leeftijd etc. Overlijden idem dito. Een deel van de burgerlijke stand gegevens uit de RA is door “Roosje Roos” is het genealogisch onderzoeksbureau van Maarten en Willy Etmans (www.roosjeroos.nl) al op internet gezet. Alleen de geboortes ontbreken nog. Je kunt de originele burgerlijke stand aktes soms wel opzoeken indien deze verfilmd zijn door de Mormonen. Een deel van de films uit Ned Indië ligt in het familycentrum van de Mormonen in Amsterdam. Op de site van IGV kun je zien of er een film mogelijk aanwezig is in Amsterdam of dat een film evt te bestellen is. Ga daarvoor op de site van IGV naar: publicaties-digitale bronnen-burgerlijke stand films. De rest wijst zich vanzelf. Films zijn in Amsterdam te bekijken op vrijdagmiddagen (na afspraak).
mvg-Ben