Familie ‘Beingsick’

#3076
Anonymous
Guest

Aanvulling Bowie-Walsen

Ik heb zojuist ‘The Walsen-Tambajong Family’ zorgvuldig bekeken en er een samenvatting van gemaakt. Zeer interessant material… Kloppen mijn conclusies? Was Sarah een zus van Charles Walsen? Hadden die twee meer broers en zusters? Waar kwamen Sarah’s kinderen terecht?

Sarah’s ouders, Berardus Walsen en Marij Ann Bowie, waren getrouwd te Menado op 05/10/1841 [RA1842/250, dank aan H.J. Verbaarschott].

Marij Ann werd ca. 1829 geboren, want bij overlijden op 08/06/1904, te Menado, was zij 85 jaar oud [Bataviaasch nieuwsblad – 27-06-1904]. De rouwadvertentie was geplaatst door ‘Kleinkinderen J. H. FELIX. M. FELlX—Beingsick. J. F. BEINGSICK. Weltevreden. 27 Juni 1904. 5134’; voor verdere detail mbt tot deze personen zie de relevante genealogie in de lijst hieronder.

Marij Ann’s vader was James Bowie, afkomstig uit Schotland. Hij kreeg bij besluit van de GG (20/05/1823 in Staatsblad No. 20) vergunning om zich permanent in Nederlands Indie te vestigen [Bron: ‘Indische Besluiten 1924’ op http://www.iisg.nl/migration/documents/invoer_indische_besluiten.mdb, dank aan H.J. Verbaarschott].
James was kapitein op een inter-island vrachtschip. In Juli-Aug 1832 voer hij met het Nederlandse brik ‘Ondernemer’ van Sumenep, Madura, naar Batavia, waar het schip op 20 Juli aankwam [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 31-07-1832, Dag]. Hij vertrok 2 dagen later, op 02/08 naar Sumenep [Nederlandsch-Indisch handelsblad, 15-08-1832, Dag]. Kapitein James Bowie, laatst gezagvoerder van het barkschip Madura, overleed op 27/10/1838 te Semarang; Executeuren in den boedel van wijlen de kapitein verzochten opgave en betaling te doen binnen 3 maanden aan de A. E. SOESMAN en A.H. Mac Neil, Samarang [Javasche courant, 14-11-1838, Dag].

In ‘The Walsen-Tambajong Family’ (zie lijst van gerelateerde genealogien) geeft een achter-achter kleinkind van kapitein Bowie alswel van de eerste Walsen een kort overzicht van de familiehistorie. Deze publikatie bevat een aantal portretten van voorouders. Hier een samenvatting: James Bowie en zijn vrouw, een Balinese, hadden een dochter (naam van dochter wordt niet genoemd). Bij een bezoek aan Menado onmoette deze dochter daar een zoon van een Franse kruidnagelhandelaar (naam van deze zoon wordt niet genoemd). Deze Fransman had de naam’Walsen’ aangenomen en was getrouwd met een Bandanese. Dochter Bowie en zoon Walsen trouwden en brachten een zoon voort: Charles William Walsen (‘Oom Tjalie’). Charles werd agent van een shipping company in Amoerang, Minahasa. Hij trouwde daar met Isabella Benjamina Tambajong, de dochter van het hoofd (‘majoor’) van het District Tombasian-Amoerang: ‘Kepala Balak Benjamin Tambajong’. Charles en Isabella kregen tien kinderen (voor namen en namen van partners zie het origineel).

Het kan niet anders dan dat Marij Ann die dochter van Kapitein Bowie en zijn Balinese vrouw is, en dat Bernardus Walsen de zoon is van die Franse kruidnagelhandelaar. Sarah Theodora Walsen was dus een zus van Charles William. Charles werkte als klerk op het residentiekantoor te Menado. In 1871 kreeg hij daar eervolontslag [Java-bode 08/11/1871].