Familie ‘Beingsick’

#3089
Anonymous
Guest

Een stukje tekst mbt Rappang voor Draft III:

Uit krantenberichten blijkt dat Herman naar Indie kwam als militair met stamboek(?) nummer 62469. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 21-08-1907 vermeldt hem als nieuw-aangkomene, geplaatst bij het 2e depot-bataillon (dat in Magelang lijkt te zijn gelegerd). Hij heeft de rang van ‘adjudant-onderofficier’. Het Soerabaijasch handelsblad – 26-11-1907 vermeldt zijn overgeplaatsing van daar naar het 1ste bataljon te Magelang. Hij was ook toen ‘adjudant-onderofficier’ [Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 28-11-1907]. Eind 1908 wordt hij van daaruit aan de troepenmacht in (het nog steeds onrustige?) Aceh toegevoegd. Mogelijk bleef hij in Aceh gelegerd tot eind 1910, want Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 11-01-1911 vermeldt dat ‘H. P. J. Rappange, adjudant onderofficier bij het leger’) benoemd is tot adjunct administrateur bij het Gouvernements Pandhuis te Pasoeroean. Het eerst daarop volgende krantebericht waarin zijn naam voorkomt is dat van de geboorte, in Sep 1911, van Barendina (zie hieronder).

Discussie: Omdat Rappang militair was en op Java gelegerd in Magelang, lijkt het waarschijnlijk dat Adele behoorde tot de groep Wilhelmina en Henrij. In 1907 is haar zus Wilhelmina met de militair Bremer getrouwd te Malang. Onmoette Adele haar partner Rappang in Malang? Of in Magelang, voordat Rappang in 1908 naar Aceh ging? Of in 1911, bij Rappang’s terugkomst uit Aceh, wellicht reizende via Batavia? Anders?