Familie ‘Beingsick’

#3092
Anonymous
Guest

Updating van de …

Onderzoeksvraag: Waar groeiden de 5 kinderen van het echtpaar Henrij Beingsick en Sarah Theodora Walsen op, na het overlijden van hun ouders?

Issue: De lezer van het ‘Familie Beingsick’ verhaal zal bovenstaande vraag stellen. Het verhaal zou er sterker door worden wanneer het hierover informative zou kunnen verstrekken.

Discussie: Er is zijn nog geen records gevonden waaruit op directe wijze duidelijk wordt . Werden ze naar een weeshuis gebracht of bij pleeggezinnen ondergebracht? Werden ze ondergebracht bij gezinnen van moeder Sarah Theodora Walsen’s uitgebreide familie. Aan vader Henrij Beingsick’s zijde was er geen familie. Gingen ze allen naar 1 of naar verschillende huizen/gezinnen? Bleven ze bij dat gezin totdat ze het huis uitgingen, of veranderden ze van gezin, al naar gelang de omstandigheden?

Een eerste set aanwijzingen dat ze bij Sarah’s familie werden ondergebracht is :

(i) dat Sarah’s broer, Charles William Walsen, gepensioneerd klerk van het residentiekantoor te Menado, in 1892, drie jaar na het overlijden van Sarah, de oproep plaatste (zie boven), suggererend dat hij waarschijnlijk de leiding nam bij het creeren van een oplossing.

(ii) dat er in die tijd veel gezinnen in de ‘Walsen-Bowie-clan’ waren.

Werkhypothesen voor verder onderzoek (dd 19/11):

1) De vijf groeiden op in gezinnen van naaste familieleden van hun moeder – Sarah Theodora Walsen
2) De kinderen werden verdeeld over een aantal gezinnen.
3) De plaats van huwelijk van deze kinderen is een belangrijke indicatie van waar ze opgroeiden:

3.1: Waarschijnlijk in in Menado opgegroeid:

3.1.1: Maria Alida (1876) trouwde te Menado op 06/07/1898, dus ca 22 jaar oud, met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder.

3.1.2: Maria (1880?) trouwde te Menado op 24/11/1898, dus waarschijnlijk ca 18jaar oud, met Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

3.2) Waarschijnlijk in Weltevreden/Batavia omgeving opgegroeid:

3.2.1: Wilhelmina (1878) verloofde zich te Weltevreden op 23/09/1906, dus ca 28 jr oud, met de militair Hessel Gijsbert Bremer, en huwde hem ruim een jaar later in Malang (een grote garnizoensplaats, dacht ik).

3.3.2. Adele (1879), trouwde rond 1910/1911 met de (gewezen) militair Herman Petrus Johannes Rappange, waarschijnlijk in Magelang (waar Rappange’s batallion was gelegerd) of Pasoeroean, waar hij in 1911 werd geplaatst (G. Pandhuis), of in Weltevreden (militair hoofdkwartier).

3.2.3: Jan Ferdinand (1883) volgde in 1906, dus ca 23 jaar oud, een opleiding bij de Genie in Batavia.

Zou het kunnen zijn dat Wilhelmina, Adele, en Jan in een Walsen-gezin in Weltevreden/Batavia opgroeiden, waar de man militair was? Of daar heen gingen toen ze wat ouder waren? (Opm: het kan zijn dat de moeder in dat gezin de Walsen-persoon was!).

Observatie: Het valt op dat MA en M in hetzelfde jaar trouwden en dus het gezin verlieten!

Discussie: Groeiden MA en M op in hetzelfde gezin? Ook Wilhelmina en Jan ‘verlieten’ hun pleeghuis in ongeveer hetzelfde jaar: 1906/07. Groeiden W en JF op in hetzelfde gezin?

Het is daarom de moeite waard om meer te weten te komen over Bremer’s where-abouts. En ook om uittevinden waar en wanneer Adele zich verloofde en waar zij trouwde!

Als het in de RA niet te vinden is. Waar dan te zoeken?

De belangrijkste stap echter is om de Walsen-Bowie familie beter in kaart te brengen. Ben Wegman heeft daarvoor al een eerste enorm pak material aangeleverd. Kunnen de namen van de ouders van de nieuwgeborenen gevonden worden? Was er in 1905-1907 een Walsen in Weltevreden/Batavia? Een mannelijke Walsen die zelf militair was, dan wel een vrouwelijk, getrouwd met militair?