Familie ‘Beingsick’

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Familie ‘Beingsick’

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 93 total)
 • Author
  Posts
 • #3092
  Anonymous
  Guest

  Updating van de …

  Onderzoeksvraag: Waar groeiden de 5 kinderen van het echtpaar Henrij Beingsick en Sarah Theodora Walsen op, na het overlijden van hun ouders?

  Issue: De lezer van het ‘Familie Beingsick’ verhaal zal bovenstaande vraag stellen. Het verhaal zou er sterker door worden wanneer het hierover informative zou kunnen verstrekken.

  Discussie: Er is zijn nog geen records gevonden waaruit op directe wijze duidelijk wordt . Werden ze naar een weeshuis gebracht of bij pleeggezinnen ondergebracht? Werden ze ondergebracht bij gezinnen van moeder Sarah Theodora Walsen’s uitgebreide familie. Aan vader Henrij Beingsick’s zijde was er geen familie. Gingen ze allen naar 1 of naar verschillende huizen/gezinnen? Bleven ze bij dat gezin totdat ze het huis uitgingen, of veranderden ze van gezin, al naar gelang de omstandigheden?

  Een eerste set aanwijzingen dat ze bij Sarah’s familie werden ondergebracht is :

  (i) dat Sarah’s broer, Charles William Walsen, gepensioneerd klerk van het residentiekantoor te Menado, in 1892, drie jaar na het overlijden van Sarah, de oproep plaatste (zie boven), suggererend dat hij waarschijnlijk de leiding nam bij het creeren van een oplossing.

  (ii) dat er in die tijd veel gezinnen in de ‘Walsen-Bowie-clan’ waren.

  Werkhypothesen voor verder onderzoek (dd 19/11):

  1) De vijf groeiden op in gezinnen van naaste familieleden van hun moeder – Sarah Theodora Walsen
  2) De kinderen werden verdeeld over een aantal gezinnen.
  3) De plaats van huwelijk van deze kinderen is een belangrijke indicatie van waar ze opgroeiden:

  3.1: Waarschijnlijk in in Menado opgegroeid:

  3.1.1: Maria Alida (1876) trouwde te Menado op 06/07/1898, dus ca 22 jaar oud, met Frederik Alexander Gerrit Bendsnijder.

  3.1.2: Maria (1880?) trouwde te Menado op 24/11/1898, dus waarschijnlijk ca 18jaar oud, met Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

  3.2) Waarschijnlijk in Weltevreden/Batavia omgeving opgegroeid:

  3.2.1: Wilhelmina (1878) verloofde zich te Weltevreden op 23/09/1906, dus ca 28 jr oud, met de militair Hessel Gijsbert Bremer, en huwde hem ruim een jaar later in Malang (een grote garnizoensplaats, dacht ik).

  3.3.2. Adele (1879), trouwde rond 1910/1911 met de (gewezen) militair Herman Petrus Johannes Rappange, waarschijnlijk in Magelang (waar Rappange’s batallion was gelegerd) of Pasoeroean, waar hij in 1911 werd geplaatst (G. Pandhuis), of in Weltevreden (militair hoofdkwartier).

  3.2.3: Jan Ferdinand (1883) volgde in 1906, dus ca 23 jaar oud, een opleiding bij de Genie in Batavia.

  Zou het kunnen zijn dat Wilhelmina, Adele, en Jan in een Walsen-gezin in Weltevreden/Batavia opgroeiden, waar de man militair was? Of daar heen gingen toen ze wat ouder waren? (Opm: het kan zijn dat de moeder in dat gezin de Walsen-persoon was!).

  Observatie: Het valt op dat MA en M in hetzelfde jaar trouwden en dus het gezin verlieten!

  Discussie: Groeiden MA en M op in hetzelfde gezin? Ook Wilhelmina en Jan ‘verlieten’ hun pleeghuis in ongeveer hetzelfde jaar: 1906/07. Groeiden W en JF op in hetzelfde gezin?

  Het is daarom de moeite waard om meer te weten te komen over Bremer’s where-abouts. En ook om uittevinden waar en wanneer Adele zich verloofde en waar zij trouwde!

  Als het in de RA niet te vinden is. Waar dan te zoeken?

  De belangrijkste stap echter is om de Walsen-Bowie familie beter in kaart te brengen. Ben Wegman heeft daarvoor al een eerste enorm pak material aangeleverd. Kunnen de namen van de ouders van de nieuwgeborenen gevonden worden? Was er in 1905-1907 een Walsen in Weltevreden/Batavia? Een mannelijke Walsen die zelf militair was, dan wel een vrouwelijk, getrouwd met militair?

  #3093
  Anonymous
  Guest

  Meer over Wilhelmina B. en Hessel Bremer (getrouwd Malang 18/12/1907):

  Gisteren veel tijd besteed aan Bremer-Beingsick, in een poging om meer te begrijpen van hun whereabouts rondom de periode van hun verloving en huwelijk.

  Tussen de informatie die ik vond was dit:

  1) Bataviaasch nieuwsblad, 14-10-1908, Dag:

  Heden-morgen overleed tot onze diepe droefheid
  ons op gisteren geboren dochtertje ALIDA, MARIE, ADÈLE.

  H, G. BREMER, W. BREMER— Beingsick.
  Mr Cornelis, 14 October 1908 – 4479

  2)Bremer kreeg 1 Jaar verlof: vertrek naar Nederland in April 1911; hij nam vrouw en vier (!)kinderen mee.

  2.1) De Sumatra post: 20-04-1911, Dag: Verloven: Verleend is wegens ziekte een tweejarig verlof aan den controleur van de Buitenbezittingen G. E. Miillemeister; een eenjarig verlof aan den onderlui tenant H. G. Bremer; Een elfmaandsch verlof aan den eersten luitenants der infanterie D. M. Postma en J.H.C. Vermeer.

  2.2) Bataviaasch nieuwsblad, 10-05-1911, Dag: Passagiers. — Per ss. Tobanan op morgen nasr Marsuille en Nederland vertrekkenco kapitein W. J. Boon : ……. H. G. Bremer, onderluitenant der infanterie, met echtg. en 4 kind.

  Vragen:

  a) Meester Cornelis … dat is een randstad van Batavia. Wanneer werd Bremer daarheen overgeplaatst?

  b) 4 kinderen + 1 overleden = 5 kinderen. In 3 jaar en 4 maanden tijd! Waren er tweelingen? Of zit het toch anders?

  #3096
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Even checken hoe het zat met geboortes, overlijdens en huwelijken te Amoerang.
  Werden die geregistreerd op het kantoor te Menado? Dan lijkt het alsof het allemaal te Menado gebeurde.
  Wooonde oma Bowie misschien te Amoerang en had ze de zorg voor de wezen Beingsick ?
  Woonden zij en de kleinkinderen in bij Charles William Walsen te Amoerang?

  #3097
  Anonymous
  Guest

  Bremer werd geboren in Nijmegen op 18/12/1869 [zie Genealogie]. Hij werd militair en vertrok op 29 Mei 1897 , dus 27 jaar oud, met de Prinses Marie van Amsterdam naar Batavia. Er was ook een detachement militairen aan boord (was Bremer hun commandant?) [Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 25-06-1897, Dag, Passagierslijst]. De eerst volgende verschijning van zijn naam die dit onderzoek vond was in een krantenbericht van zeven jaar later (Werden alleen overplaatsingen van officieren in de kranten berichten vermeld?), namelijk in 1904, wanneer Sergeant-majoor Bremer wordt toegelaten tot het militair examen voor de graad van onderluitenant bij het wapen der infanterie [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 09-07-1904, Dag, Militaria]. H. G. Bremer, stamboek no. 46913, van het eerste depot-batallion slaagde voor het examen [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29-08-1904, Dag, Militaire Examens]. (RK: Was het eerste batalion niet in Magelang gelegerd, waar later Rappange ook terecht kwam?) Hij wordt vervolgens benoemd tot onderluitenant bij het 1ste bataljon infanterie [Soerabaijasch handelsblad, 30 Augustus 1904, Weltevreden, Officieele Berichten], en meteen overgeplaatst naar het garnizoensbataillon van Palembang [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 03-09-1904, Dag, Militair Departement]. Een maand later wordt hij ingedeeld bij het corpsgedeelte in Muara Tembesi, in de binnenlanden van Jambi, Sumatra [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië; 24-09-1904: ‘Militaria’]. (RK: ik begrijp dat de Muara Tembesi eenheid een onderdeel is van het garnizoen te Palembang is.) Hij blijft kennelijk 3 jaar bij het garnizoen in Palembang, want pas in September 1907 verschijnt zijn naam opnieuw, namelijk in het bericht van zijn overplaatsing naar het18de bataljon (RK: dat gelegerd is in Meester Cornelis, een ‘randstad’ van Batavia, aan de Oostzijde) [het Soerabaijasch handelsblad, 30-09-1907, Dag, Weltevreden, Officieele berichten].

  In September 1908, nam hij deel aan de plotselinge mobilisatie van zijn gehele bataljon dat op 08/09 met de ‘Van den Bosch’ (KPM) vanuit Batavia/Tandjong Priok vertrok [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 09-09-1908, Dag: ‘Het 18de bataljon naar Bali’]. Twee compagnieen namen hier aan deel, namelijk de eerste (Europeesche) en de derde (Inlandsche) compagnie. De eenheid telde 687 personen, inclusief dwangarbeiders, en kwam onder bevel van majoor Van Bremen. Andere officieren in de expeditiemacht waren de kapiteins G. J. Verstege en E. Warris, de eerste luitenants J. E, Müller en L. H. Barkmeijer, de tweede luitenants Jhr. B. C. C. M. M. van Sucbtelen, C. H. van Schreven, F. C. J. Sneep en J. A. H. M. Ohl en de onderluitenant H. G. Bremer, alg. Stamboek no. 16913,

  Ze maakten de trip van hun basis (Meester Cornelis) naar de haven Tanjong Priok per trein. Het trein station met de zelfde naam was aan de haven gelegen, zodat de manschappen lopend hetschip konden bereiken. Er was nog gelegenheid voor persoonlijk afscheid van ‘loved ones’. Het bericht: “ …vanaf het dek schetterde de hoornblazer het „Wilhelmus” den achterblijvers tegen en onder luide hoera’s, gezwaai met hoofddeksels en zakdoeken, verliet de zooveelste Bali-expeditie Java’s kust’.

  Discussie:
  1) Bremer verloofde zich te Weltevreden, op 23/09/1906. Hij was toen echter nog bij het garnizoen van Palembang. Hoe heeft hij dan Wilhelmina kunnen ontmoeten? Op een kort verlof?
  2) Bremer trouwde ruim een jaar later te Malang, namelijk op 18/12/1907. Was hij overgeplaatst van Meester Cornelis naar Malang en weer terug naar Meester Cornelis? Dat lijkt vreemd. Of was Wilhelmina in Malang?

  The Dutch intervention in Bali in 1908

  This intervention marked the final phase of Dutch colonial control over the island of Bali in Indonesia. It was the seventh and last military intervention in Bali, following the Dutch intervention in Bali (1906).
  The intervention was triggered by a Balinese revolt against a Dutch attempt to impose an opium monopoly in their favour. The raja of Karangasem opposed the monopoly, leading to Balinese riots in the capital of Klungkung. Riots also erupted in Gelgel, when the Balinese killed a Javanese opium dealer.
  The Dutch sent troops to quell the riots. In Gelgel, they killed 100 Balinese, forcing the Raja to flee to Klungkung. The Dutch then bombarded the city of Klungkung.
  In a final confrontation on 18 April 1908, Dewa Agung Jambe, the Raja of Klungung, accompanied by 200 followers, made a desperate sortie out of his Palace, clad in white and armed with a legendary kris supposed to wreak havoc on the enemy according to a prophecy. The kris failed to fulfill the desired outcome, and the Raja was instead shot by a Dutch bullet. Immediately, the six wives of the king resorted to ceremonial suicides, or puputan, killing themselves with their own kris, soon followed by the other Balinese in the procession.
  The Dutch burned the Royal Palace to the ground. As Klungkung came under Dutch power, the Raja of Bangli submitted and in October 1908 negotiated for a Dutch protectorate similar to that of Gianyar and Karangasem. These events ended Balinese resistance to the Dutch.
  Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_intervention_in_Bali_(1908)

  Op 14 Oktober, dus zo’n 5 weken later, werd te Meester Cornelis dochter Alida Maria Adele geboren.

  #3098
  Anonymous
  Guest

  @ Rudi,
  Ik lees je stukken met belangstelling, maar ik verdiep me niet in de details. Het is zo specifiek dat je zaken meerdere keren moet lezen, details bestuderen etc. Waar mogelijk zal ik mijn zeer beperkte hulp blijven verlenen.

  Dan naar Amoerang. In een eerdere bijdrage schreef ik al dat ik dat overgeslagen had. Ik heb nu vanaf 1901 t/m 1923 de burgerlijke stand doorlopen van de RA op de plaats Amoerang. Want dan heeft de plaats een aparte vermelding. Voor 1900 moet ik nog uitzoeken hoe dat was met de aangiftes (Amoerang, Menado)
  Dit is dan het resultaat:
  Amoerang 30-11—1901 huwelijk Frans Karel Eduard Sutherland met Susanna Catharina
  Walsen (RA1903:25)

  En dan (RA1903:84)
  Amoerang
  27-08—1901 Johanna Anette Sutherland
  21-10—1901 Johanna Anette Wannee (erkenning).
  01-03—1902 Valeska Mathilda Isabella Walsen.
  07-03—1902 Antonette. Marie Walsen (erkenning).
  07-03-1902 Sara Henriette Walsen (erkenning).
  11-03—1902 Charles Benjamin Walsen (erkenning).

  Ik heb het hele rijtje aangifte van geboorte en erkenning weergegeven zoals in de almanak staat. Nadenkertje. De geboorte van een Sutherland en wat later de erkenningen van 3 kinderen Walsen en een geboorte van een dochter Walsen. Er worden later nog aardig wat Sutherlandjes geboren te Amoerang, maar die heb ik niet genoteerd.

  mvg-Ben

  #3099
  Anonymous
  Guest

  Zojuist geverifieerd: In 1904-1905 lag het eerste depot bataljon in Meester Cornelis.

  #3100
  Anonymous
  Guest

  Dankje Ben!

  Ja, erg gedetailleerd geworden. Nu dat we van jou een proefje hebben gekregen van de beschikbare records mbt Walsen in Menado etc. (geen namen van ouders bij geboorten!), lijkt het teveel gevraagd om ook de hele Walsen-Bowie familie in kaart te brengen. Moeten ons dus zien te beperken.

  Wordt tijd dat ik Draft 3 afrond en op het forum plaats. Misschien morgen.

  Hoop dat jullie dan tijd nemen om het te lezen en aan te geven waar het verhaal nog versterkt moet/kan worden.

  Draft 4 zal waarschijnlijk een pdf document worden met illustraties.

  Wat denk je?

  #3101
  Anonymous
  Guest

  Zoal beloofd, nog “even” gekeken bij de aangiftes Amoerang voor 1900. Het probleem is bij het gebruik Adobe Reader dat het werkt met tekstherkenning. Elk slecht gedrukt woord wordt dus niet herkend. En er zijn natuurlijk, net als bij ons de nodige spelfouten. Daarom is het zo prettig dat de site Roosje Roos overlijden handmatig heeft ingevoerd.

  Maar ter zake:
  Adreslijst RA1901: 669
  Walsem Mr. A. J. van—Subst. Ofï. van Justitie—Padang.
  Walsen B L —Emploijé, ondern. Bojong—Amoeiang.
  „ W. F.—Emploijé, ondern. Bojong— AmoeraDg.
  „ Wed.-Geb. B Tambajong—Amoerang.
  B Wed. M. A.-Geb. Bowie-Menado
  „ B —Vroeger Opz. van een Koffieland, thans Particulier—Menado.Lopana

  Overlijden Amoerang (RA1899: 473)
  12-02-1898 Charles William Walsen.
  24-04-1898 Paulina Walsen.

  Woonachtig in Menado (RA 1900: 293)
  Walsen, Bernard
  Walsen, Bernard Lazarus
  Walsen, Willem

  Bij de huwelijken (RA1900:353) staat bij Amoerang:
  26-05-1899 Alexander Karel Walsen (Europeaan)en geen nadere aanduiding. Ik vermoed dat het een geboorte aangifte is.

  Amoerang 27-06-1897 geboorte Albert Carel Walsen (RA1898: 401)
  Amoerang 05-08-1895 geboorte Wilhelmina Frederika Walsen (RA1896: 389)
  Amoerang 23-06-1889 geboorte Leonard Alexander Walsen (RA1891:356)
  Amoerang 09-02-1889 geboorte Cornelis Gerardus Walsen (RA1891:356)
  Amoerang 02-03-1886 geboorte Johan Hendrik Walsen (RA1888:316)
  Amoerang 18 of 10-02-1884 geboorte Johanna Everdien Walsen (RA1886:315); (RA1885: 266)
  Amoerang 11-07-1874 geboorte Susanna Catharina Walsen (RA1875:264)
  Amoerang 14-04-1873 geboorte Isabella Henriette Walsen (RA1874:257)
  Amoerang 10-04-1869 huwelijk Charles Willem Walsen en Benjamina Tambajong (RA1870:193)

  mvg-Ben

  #3110
  Anonymous
  Guest

  https://igv.nl/media/kunena/emoticons/smile.png

  Draft 3 is gereed for uploading naar deze forum discussie.

  Echter: de text is nu 15 A4-tjes, en dat is zonder appendices.

  Wat nu te doen? ‘Op het forum gooien’? Of anders?

  Webmaster: wat is het beste?

  #3111
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Misschien is het een idee om het tekst-/Word-bestand (evt. + bijlagen) te mailen naar webmaster [apestaartje] igv [punt] nl. Dan maak ik er even een .pdf-je van en zet die hier op het forum (je mag ook direct een pdf sturen natuurlijk).

  #3112
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Hierbij het van Rudi per e-mail ontvangen bestand.

  #3113
  Anonymous
  Guest

  @ Rudi,

  Knap stukje werk.
  Voor je de draft final maakt wil ik de verwijzingen naar de Regeringsalmanak nog wel even checken. Ik zag bv dat je ook soms bijregister vermeld. Ik heb daar niet naar gekeken. Het zoeken in een intensieve klus, maar het nazien gelukkig minder. Geef svp aan wanneer je de RA referentiegegevens nodig hebt.

  mvg-Ben

  #3114
  Anonymous
  Guest

  De nieuwe site van de Koninklijke Bibliotheek met kranten, tijdschriften en boeken is een aanrader. Veel meer treffers dan via de KB historische kranten site.

  Adres http://www.delpher.nl/

  Wellicht kom je nog wat extra’s tegen.

  mvg-Ben

  #3115
  Anonymous
  Guest

  Knap stukje werk (van ons drieen dan!).

  Die Delpher is fantastisch! Ik ben er zojuist meteen mee aan de gang gegaan om scans van de artikelen te downloaden en op te slaan.

  Er zijn een aantal grote, maar ook kleine vraagpunten en (soms nog niet ontdekte) leemten in Draft 3. Als je tijd hebt, kun je dan ajb mbv data in de RA de kleine punten/leemten die je ontdekt helpen invullen?

  #3116
  Anonymous
  Guest

  Rudy,

  Dat lezen, nazien en corrigeren/aanvullen gaat niet meer voor het weekend lukken.

  mvg-Ben

Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 93 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.