Familie ‘Beingsick’

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Familie ‘Beingsick’

Viewing 15 posts - 76 through 90 (of 93 total)
 • Author
  Posts
 • #3169
  Anonymous
  Guest

  Geachte heer,
  met veel belangstelling heb ik de topic over de familie Beingsick gelezen. In de 2e generatie wordt ene Maria Beingsick genoemd. Zij was getrouwd met een oudoom van mij, genaamd Jan Hendrik Felix. Hij was een broer van mijn grootmoeder van vaders zijde. Van Jan Hendrik Felix heb ik uit een nalatenschap van een familielid een stapel brieven gekregen, die hij verzonden heeft naar zijn ouders in Delft. Ze stammen alle uit de tijd dat hij als militair in Ned. Indië verbleef. Op veel vragen over mijn oudoom (van hem bezit ik een foto, als militair) en de familie Felix kan ik U antwoord geven. Mijn vraag aan u is of u belangstelling heeft voor mijn gegevens.
  vr. gr.
  H. van der Mark

  #3178
  Anonymous
  Guest

  Geachte heer Van der Mark,

  Dit aanbod is zeer sympathiek.

  Draft 5 is nog in ontwikkeling en uw informatie bijdrage is daarom van harte welkom. Hieronder vindt U de meest recente tekst over Maria en Jan Hendrik.

  Helaas weten wij over Maria nog vrijwel niets, dus ieder snippertje informatie dat U vinden kunt in de brieven is welkom. Wellicht schrijft Jan Hendrik aan zijn ouders over hoe/waar hij Maria leerde kennen.

  Het zou leuk zijn om een scan van de foto van uw oudoom te Mogen ontvangen zodat wij die bij de text kunnen presenteren.

  Ik zal de webmaster vragen om U mijn email adres te geven.

  Met vriendelijke groet,

  Rudi Kuiper
  Jakarta

  =========================
  Maria Beingsick, geboren op 26 Mei 1879 te Banda:

  Maria trouwde te Menado op 24/11/1898, 19 jaar oud, met de 30-jarige Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

  Jan werd geboren in Den Helder op 8 juni 1868 in het gezin Bernardus Cornelis Felix, predikant, en Anna Maria Backer. [Geboorteacte De Helder]. Toen hij werd ingeschreven voor de militie (geschat: 1987), was zijn ouderlijkhuis op Hooikade 20 te Delft, en hij was van beroep militair: korporaal bij het 5de regiment infanterie [Militieregisters, archief Delft]. De regel was dat elke man in het jaar dat zijn negentiende levensjaar zou ingaan, zich in januari moest laten inschrijven in de woongemeente van zijn ouders (Delft dus).

  Hij zal in Indie zijn gearriveerd voor 1898 (het jaar waarin hij trouwde, zie boven); welk jaar precies is nog niet duidelijk. Hij was waarschijnlijk de eerste jaren bij het KNIL. Zijn naam verschijnt voor het eerst in de NA editie van 1903, pagina ? : “Felix, J.H. – Ondermagazijnmeester Opiumfabr. – Mr. Cornelis, Gang Sentiong 1-136”. De Opiumregie resorteerde onder het Departement van Financien en Jan was ambtenaar. In de RA verschijnt zijn naam voor het eerst in de personalia van de Opiumregie in 1904: hij was daar sinds 09/11/1903 werkend op de ‘fabriek (dwz onderneming) der opiumregie’ in de rang van ‘Tijdelijk Derde Commies’. Per 02/11/1905 werd hij aangesteld als vol ‘Derde Commies’ [RA 1907].

  Jan’s vader, B.C. Felix, predikant, overleed op 21/03/1907, als genoemd in een rouwadvertentie (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 26-04-1907, 2049; te verifieren met RA).

  Op 21/04/1907 werd hij tijdelijk waarnemend depothouder in Malang [RA1908, NA 1908:201]. Hij kreeg verlof op 04/05/1908 [RA1909:903]. Teruggekomen werd hij eerst te Rembang (Midden Java) geplaatst [NA 1909:210]. In 08/12/1909 werd hij benoemd tot depothouder te Makasser [RA1910:667, NA1910:22].

  Meer detail mbt zijn loopbaan is waarschijnlijk te vinden in zijn stamboek [Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine, J.H. Felix, Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 929, folionummer: 528 (Register: L1)].

  Jan overleed, 47 jaar oud, op 14 Juli 1915 te Riouw (Bataviaasch nieuwsblad 14-07-1915); onder het familiebericht staat de naam van zijn weduwe, M. Beingsick. Maria was toen 36 jaar oud (schatting) en haar huwelijk met Jan was kinderloos gebleven [GN/1958:150].

  Misschien dat Maria nog een tijdje in Riouw bleef wonen, want het Nieuw Adresboek van 1907 vermeldt haar, weduwe, als wonend aldaar [NA 1917/284]. Zij verhuisde waarschijnlijk van Riouw naar Weltevreden, waar zij mogelijk familie had. Een ruime twee jaar na het overlijden van Jan, registreren zij en ene J. van der Pijl, journalist, hun ondertrouw (te Weltevreden op 17 April 1918), en kondigen aan dat de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op 6 Mei 1918 [Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 17-04-1918, Dag]. Het echtpaar heeft in ieder geval nog tot 1930 in Weltevreden gewoond [NA], en waarschijnlijk ook daarna. In 1932 vestigde Maria zich in Batavia, op de Oude Tamarindelaan 29A [Nieuws vd Dag v NI 25-06-1932]. Van der Pijl’s naam wordt dan niet genoemd.

  In de adresboek edities 1934-1938-1941 komt J. van der Pijl niet meer voor. Het onderzoek vond een huwelijksbericht van een J. van der Pijl te Weltevreden die op 4/2/28 trouwde met A.M. Swens. Swens is in die tijd onderwijzeres te Weltevreden [NA1929:1107]. Het is opvallend dat net als Van der Pijl, ook Swens niet meer voorkomt in de adresboek edities 1934-1938-1941. Dit suggereert dat het echtpaar het land zou hebben verlaten. Echter, Anna Maria van der Pijl-Swens wordt genoemd in de lijst van oorlogsslachtoffers. Zij werd geboren te Soerabaja op 18/02/1886 en overleed te Semarang in het kamp Lampersari-Sompok op 28/08/1945. Haar graf is op het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang: Vak V-IV, Nummer 25

  Discussie – Felix-Beingsick:
  – Wanneer arriveerde Jan in Indie?
  – Wie was Joannes Henricus Felix? [Bronverwijzing: Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 398, folionummer: 132 Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 617, folionummer: 65 ].
  – Onderaan in de overlijdensadvertentie van BC Felix op ?????, staan de namen van Jan en Maria ‘namens allen’, met adres Hof van Delft. Betekent dit dat zij op dat moment daar waren? Waar was dat dan?
  – Werden er geen kinderen geboren uit haar tweede huwelijk?

  #3179
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Het handigst is dat Van der Mark eventuele foto’s/bestanden even mailt naar webmaster [apestaartje] igv [punt] nl. Dat stuur ik dan wel door naar Rudi. Van der Marks e-mailadres heb ik namelijk niet.

  #3187
  Anonymous
  Guest

  Geachte heer Kuiper,
  hierbij enkele antwoorden op uw vragen, voor zover ik die heb teruggevonden in de bewaard gebleven brieven van mijn oudoom Jan Hendrik Felix. De 1e brief dateert van 15 maart 1889 en is geschreven in (de legerplaats) Harderwijk. Daarin kondigt hij zijn vertrek aan naar Ned. Indië. Hij heeft dan de rang van sergeant bij het legeronderdeel infanterie. Hij vertrekt op 6 mei 1889 met het ss Prins Frederik uit Amsterdam. In de haven van Padang ontmoet hij de havenmeester, ene Willem Backer; Willem is een broer van zijn moeder, dus een oom van Jan. Vervolgens gaat zijn reis verder naar Magelang. In juli 1894 gaat hij mee met de Lombok expeditie. Zoals bekend vallen de militairen in een hinderlaag (het zgn. verraad van Lombok) in de nacht van 26 op 27 aug 1894. Dat overleeft hij; hij schrijft er verder bij dat hij zijn goederen en geld kwijt is geraakt, maar het overleefd heeft, zonder verwonding. Later krijgt hij het Lombok kruis uitgereikt. Dan keert hij terug naar Magelang. In het voorjaar van 1894 wordt hij overgeplaatst naar Menado/Celebes. In mei 1898 wordt hij bevorderd tot conducteur 2e klasse der militaire administratie. In dezelfde brief over zijn bevordering (d.d. 9 mei 1898, Menado) schrijft hij terloops dat hij op 7 mei 1898 verloofd is met Mejuffrouw Maria Beingsick. In dezelfde brief schrijft hij ook dat hij wegens overplaatsing op 8 juni vertrekt naar Batavia. In de brief van 8 november 1898 schrijft hij dat hij op 19 october is getrouwd, ‘met den handschoen’. Op 26 januari 1899 schrijft hij dat zijn vrouw (zijn beste Marie, zoals hij haar noemt) zich nog steeds bevindt bij haar grootmoeder in Menado. Het lukt hem niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen en om verlof te krijgen om haar in Menado op te halen. Van zijn vader krijgt hij een som geld om de reis voor Marie van Menado naar Batavia te betalen. Marie ziet wel op tegen de lange reis. Hij schrijft verder: ‘haar grootmama waar ze te huis is, wil haar bijna niet laten gaan’. Uiteindelijk vertrekt Marie, samen met een baboe, naar Batavia, waar ze op 12 augustus 1899 aankomt. Echter enkele dagen daarvoor, op 8 augustus, wordt Jan op expeditie naar Sumatra gezonden. Marie wordt opgevangen door kennissen van Jan, de familie Biezeman. Op 11 october 1899 keert hij terug van Sumatra in Batavia. Daar wordt die zelfde dag nog hun huwelijk ingezegend door ds Krol.
  Jan heeft zijn 6 jarig contract met het Ned. Ind. Leger (voorloper KNIL) verlengd met nog eens 6 jaar. De laatste brief die ik heb, dateert van 26 maart 1901. Dan is hij nog steed militair te Batavia. Hij schrijft wel dat hij op zoek is naar een betrekking in de burgermaatschappij. Dat wordt dan uiteindelijk eind 1901, wanneer hij als gepasporteerd conducteur der 2de klasse bij de Militaire administrate tijdelijk wordt benoemd tot onder-magazijnmeester bij de fabriek der Opiumregie. Hoe het verder met hem ging bij de opiumregie is u bekend.
  In de loop van mei 1908 wordt hem een jaar ziekteverlof naar Europa verleend. In de loop van 1909 keert hij terug naar Ned. Indië. Het is mij nog niet bekend of zijn vrouw Marie Beingsick mee is gereisd en waar hij in Nederland verbleven heeft, mogelijk bij mijn grootmoeder in Dordrecht, een zuster van hem. Zijn ouders waren in 1907 beiden overleden, in Delft. Zijn vader noch zijn stiefmoeder zijn hem komen opzoeken in Ned. Indië.
  In de brieven van Jan naar zijn ouders schrijft hij regelmatig dat hij foto’s van hem en later van Marie opgestuurd heeft. Die heb ik niet teruggevonden. Waar ik wel over beschik, zijn enkele brieven die Marie heeft geschreven naar haar schoonouders in Delft; ze kon duidelijk leesbaar schrijven, al zitten er wel enige taalfouten in.
  Inmiddels heb ik alle brieven van mij oudoom en zijn vrouw uitgetypt; er komt nog een soort lijst bij over zijn naaste familieleden over wie hij in zijn brieven schrijft.
  In het voorjaar van dit jaar heeft mijn vrouw contact gehad met iemand van de familie Beingsick in Noord-Holland. Vaag kon men zich nog familieleden uit Ned.Indië/Indonesië herinneren.
  De door u genoemd Joannes Henricus Felix heb ik ook aangetroffen bij mijn speurtocht, maar is voor zover ik weet geen familie.
  Van J. van der Pijl heb ik ook niets kunnen vinden.
  Rest mij nog een vraag aan u, naar welk e-mailadres ik de foto van mijn oudoom kan sturen. Op de foto staat hij afgebeeld in militair uniform, met de rangonderscheidingsteken van sergeant. De foto is in Harderwijk gemaakt, waarschijnlijk vlak voordat hij naar Indië vertrok.
  Ik probeer nog bij het archief in Den Haag te achterhalen wat de miltaire loopbaan van Jan Hendrik Felix was. In zijn brieven vermeldt hij dat hij gelegerd is geweest in Kampen, Geertruidenberg en Utrecht, en uiteraard in Harderwijk. Hij schreef ook dat hij op 14 november 1883 in dienst is getreden; dan zou hij 15 jaar zijn geweest. Wel erg jong.
  Ik hoop dat ik u met het bovenstaande wat geholpen heb. Maar misschien heeft mijn verhaal geleid tot weer andere vragen.
  vriendelijke groeten
  H. van der Mark

  #3188
  Anonymous
  Guest

  Zojuist Uw bijdrage aan deze forum discussie gelezen. Fantastisch! Met deze informatie zal het mogelijk zijn het beeld van Jan Hendrik en Maria te verfijnen.

  Ik zal later uitgebreider willen reageren.

  Graag ontvang ik de foto scan op: rudi@netnam.org.vn. Ik neem aan dat U geen bezwaar hebt tegen het opnemen van deze scan in de notitie?

  #3212
  Anonymous
  Guest

  Hallo

  Krijg gewoon kippevel bij het lezen van de naam Adele Beingsick. Mijn opa is Herman Petrus Johannes Rappange. En mijn oma, die ik nooit gezien heb (ik ben eerst in 1941 geboren), is Adele Beingsick. Heb lang moeten zoeken en nu zie ik eindelijk een deel van mijn stamboom. Uit gesprekken tussen mijn ouders komt mij ook de naam Bendsnijder wwer terug. Het zou leuk zijn als we in contact kunnen blijven. Maar eerst ergens in Februari, omdat ik over 2 weken voor ca. 1,5 maand naar Nieuw Guinea ga, waar we gewoond hebben. Nog een paar persoonlijke gegevens van mij.

  [EDIT: Persoonlijke gegevens verwijderd om misbruik te voorkomen (DdC)]

  Van mijn vader hoorde ik dat Beingsick een engelse naam was/is (being sick.

  Hoop op antwoord.

  vriendelike groeten

  Ad Rappange

  #3213
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Dag Ad Rappange, welkom op het IGV-forum.
  U dient zich te realiseren dat de gegevens in uw bovenstaande bericht voor eenieder op het internet zichtbaar zijn. Mocht dat niet de bedoeling zijn, dan adviseer ik u uw bericht aan te passen.

  #3214
  Anonymous
  Guest

  Kan dat nu nog of is het al te laat.

  #3215
  dmdecalonneDennis de Calonne
  Participant

  Ik heb het even aangepast. Als u alsnog gegevens wil achterlaten, doe dat dan even in een aparte reactie. Dan pas ik het vorige bericht aan.

  #3216
  Anonymous
  Guest

  Beste Ad Rappange,

  Welkom in de discussie! Het verhaal over de familie Beingsick is nog niet af. Iedere dag werk ik aan het onderzoek en verbeter de notitie. Het zal nog enige tijd duren voordat Draft 5 af is.

  Mocht U informatie willen bijdragen dan ontvang ik die graag en zal die in Draft 5 verwerken.

  Met vriendelijke groet,

  Rudi Kuiper

  #3218
  Anonymous
  Guest

  Dag Hr Kuiper

  Ik verondertsel dat U in Jakarta woon en dat U S. Ameln kent. Ik kom 12 Jan in Jakarta aan op weg naar Nieuw Guinea. Zou U best willen ontmoeten. Hoe kan ik met U kontakt opnemen?

  Vriendelijke groeten

  Ad Rappange

  #3220
  Anonymous
  Guest

  Beste Ad,

  Inderdaad heb ik in Jakarta mevrouw Amelsen leren kennen. Als ik 12-15 januari nog in Jakarta ben moeten we zeker elkaar ontmoeten. Helaas is de kans groot dat ik rond die tijd al voor mijn werk in het buitenland zal zijn. U kunt mij contacten op rudi@netnam.org.vn.

  Wat leuk dat U naar Nieuw Guinea gaat! Daar heeft de familie Beingsick een bijzondere link mee zoals ik zeer recentelijk heb uitgevonden. Over toeval gesproken….

  Hebt U Draft 4 van de notitie kunnen downloaden van dit forum (zie voorgaande discussie bijdragen)? Zie die draft om meer over de volgende personen te lezen:

  – Henrij Beingsick en Sarah Theodora Walsen waren de ouders van Adele Beingsick, uw grootmoeder.

  – Sarah was een dochter van Bernardus Walsen en Mary Ann Bowie

  – Bernardus had een zus Henriette Walsen, geboren ca 1809, die in 1838 te Menado trouwde met ene Arnoldus Johannes van Delden (AJvD).

  Hieronder een paragraaf uit de first draft tekst mbt AJvD:

  ====================
  Arnoldus Johannes van Delden (geboren te Goor 1804, overladen te Utrecht op 12/06/1885)

  In 1827 en 1828 bekleedt AJ Van Delden in het bestuur te Menado drie functies, tegelijkertijd: (i) Kommies bij den Magistraat, (ii) Griffier bij de Raad van Justitie, en (iii) Fiskaal bij de Landraad [1828:46;1829:A49].

  In 1828 werd Van Delden beroemd. Hij werd benoemd tot ‘Kommissaris voor Nieuw-Guinea’, dat administratief onder het Gouvernement der Molukse Eilanden’ viel, maar waarover aan de westerse wereld nog maar zeer weinig bekend was. Hij kreeg van Gouverneur Merkus de opdracht om in naam van de Koning der Nederlanden een deel van het reuzachtige eiland Nieuw-Guinea te claimen. Men was bang dat als dat nu niet gedaan zou worden, de Engelsen dat binnenkort zouden doen. Zijn proclamatie, en daarmee ook zijn naam, kregen wereldwijde bekendheid want verschenen in de vele publikaties over de ontdekking en openlegging van Nieuw-Guinea.

  Er werd tot dat einde een expeditie gelanceerd met het doel een militair steunpunt op te richten en tevens enig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. A.J. van Delden, regeringscommissaris, kreeg de leiding over de operatie. Dr. H.C. Macklot had de leiding over het wetenschappelijk onderzoek door leden van de Natuurkundige Commissie. Kapitein-luitenant-ter-zee J.J. Steenboom voerde het commando over het korvet Zr Ms Triton. Ook de brik Iris nam deel.

  Tijdens de korte reis van Zr. Ms. korvet Triton en de bark Iris langs de kust van Nieuw-Guinea werden enige belangrijke waarnemingen gedaan ten aanzien van de geografie, de natuurlijke historie en de zeevaartkunde. Men hoopte indertijd dat een duurzaam verblijf van een Nederlandse bezetting op het eiland aanleiding zou geven tot belangrijke ontdekkingen en onder meer tot een bepaald onderzoek omtrent de Dourga-rivier; men dacht dat uit zo’n onderzoek zou kunnen blijken dat deze rivier een zee-engte zou kunnen zijn, die het zuidwestelijk gedeelte van Nieuw-Guinea tot een afzonderlijk eiland vormde.[9] Het verblijf te Lobo duurde bijna twee maanden omdat de bemanning van de Triton moest helpen bij de bouw van het fort dat bestond uit houten gebouwen omgeven door een dubbele palissade. Het fort kreeg de naam Fort Du Bus.

  Op de 24ste augustus 1828, ter gelegenheid van de viering van de geboortedag van de koning, werd de Nederlandse vlag er geplant. Dat ging onder de afkondiging van een plechtige proclamatie:

  “Door de Koning is bevolen, de in bezit name van de kust van Guinea, van de 141ste graad van Greenwich op de zuidkust en van daar west- en noordwaarts, tot de Kaap de Goede Hoop, op de noordkust gelegen. Zo is het dat ik, Arnoldus Johannes van Delden, als daartoe door de gouverneur van de Molukse Eilanden krachtens resolutie van Zijne Excellentie de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in Rade d.d. 31 december 1827, litt. U, geautoriseerd, hier in het openbaar en in het bijzijn van de commandanten van Zr. Ms. korvet Triton. de brik Sirra en de schoener Iris en de heren officieren van gemelde bodems, de commandant en officieren van het detachement militairen, de heren ambtenaren, uitmakend de commissie voor Natuurkundig Onderzoek en daarnaast de equipage en de manschappen van Zr. Ms. vaartuigen en het eerder genoemde detachement, verklaart in naam en vanwege Z.M. de Koning der Nederlanden, bij deze plechtig bezit te nemen van dat gedeelte van Nieuw Guinea en de landen daarbinnen liggend, beginnend vanaf de 141ste graad lengte van Greenwich op de zuidkust en van daar west, noordwest en noordwaarts tot de Kaap de Goede Hoop, op de noordkust gelegen, met uitzondering van de rechten die de sultan van Tidore op de districten van Masary, Karondefer, Ambarssura en Amberpon zou mogen hebben. Aldus gedaan op 24 augustus 1828. W.g. Van Delden.”

  #3221
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Kleine kanttekening, stukje historie:
  Het echtpaar van Delden-Walsen waren de overgrootouders van Didi van Delden
  Didi was gehuwd met Sultan Hamid II (Syarif Abdul Hamid Alkadrie, ook wel eerder bekend als Max Alkadrie)
  I.M. Didi van Delden
  http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II

  #3223
  Anonymous
  Guest

  Dank voor de tip mbt Dina van Delden! Een ander interessant feit dat ik nu aan de notitie heb toegevoegd.

  Ik vond in Stamboom Driessen dat Dina een dochter was van Nicolaas van Delden en Dina Vlierboom. De vader van Nicolaas was Ambrosius Johannes Wilbrordus van Delden, een jongere (half-) broer van Arnoldus Johannes van Delden. Ambrosius had een succesvolle carriere bij BB. Hieronder een ‘cut and paste’ text over hem:

  Bron: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.21.350.ead.pdf
  Ambrosius Johannes Wilbrordus van Delden werd op 19 november 1819 geboren te Goor in de provincie Overijssel. Op jonge leeftijd trad hij in gouvernementsdienst en in 1838 vertrok hij naar Oost-Indie waar hem de functie van eerste klerk op het Algemeene Secretarie was aangeboden. In de loop der jaren was hij onder meer hoofdcommies Algemeene Secretarie (1846), secretaris van de residentie Japara (1848), assistent-resident van Djapara (1849) en assistent-resident van Bandong (1850). In 1852 werd hij gewestelijk secretaris van de residentie Japara en in 1853 werd hij benoemd tot adjunct-gouvernements secretaris. In 1857 nam hij ontslag uit overheidsdienst en werd eerste chef van de firma Reynst en Vinju. Inmiddels was hij ook getrouwd en had hij drie zonen en een dochter.

  Naast zijn ambtelijke functies bekleedde van Delden ook veel nevenfuncties. Zo was hij lid van de hoofdcommissie van onderwijs te Batavia, tweede luitenant der cavalerie- schutterij te Batavia, President der Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia (1864-1874), secretaris van de Commissie van rapporteurs voor de herziening van de in Nederland ontworpen tarieven van inkomende en uitgaande rechten (1868), lid-correspondent van het Orientalisch Museum te Wenen (1872), consul-generaal van Oostenrijk-Hongarije (1872), lid der Commissie van onderzoek der vraag omtrent een geschikte plaats waar eene zeehaven voor Batavia kon worden gebouwd (1873) en lid-thesausier der Commissie voor een Atjeh-monument (1877).

  Ook was hij een bekend criticus van het Nederlandse koloniale beleid in Indonesië. Hij schreef onder andere het kritische stuk Blik op het Indisch staatsbestuur.

  Voor zijn verdiensten op zowel werk als maatschappelijk gebied, ontving hij in de loop der jaren vele onderscheidingen. Zo was hij ondermeer benoemd tot, Ridder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur van de Orde van de Eikenkroon, Ridder van de Orde van het Legioen van Eer, Officier van de Orde van den Witten Olifant van Siam, Officier van de Orde van Cambodja, Commandeur van der Orde van Frans Joseph, Ridder der Orde van de Kroon van Italië en ontving hij het Herinneringskruis der vereniging van het Roode Kruis in Frankrijk, de Koninklijke Pruisische kroon-orde 3e klasse met rood kruis, een gedenkpenning van onzen Koning aan de leden der Nederlandsche Vereeniging het Roode Kruis en het leedwezen van het Hoofdcomité te ‘s Gravenhage van het Roode Kruis.

  Van Delden overleed te Kobe in Japan op 8 september 1887.

  #3224
  hverbaarschottH.J. Verbaarschott
  Participant

  Rudi, even checken dit:
  Stamboom Driessen noemt Augustinus Ambrosius v D (1842 geboren) als vader van Nicolaas, vader van Didi.
  En Augustinus was een zoon van Arnoldus en Walsen. (SIFA-familiedossier meldt dit ook )
  http://www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I81709.php

Viewing 15 posts - 76 through 90 (of 93 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.