Familie ‘Beingsick’

#3093
Anonymous
Guest

Meer over Wilhelmina B. en Hessel Bremer (getrouwd Malang 18/12/1907):

Gisteren veel tijd besteed aan Bremer-Beingsick, in een poging om meer te begrijpen van hun whereabouts rondom de periode van hun verloving en huwelijk.

Tussen de informatie die ik vond was dit:

1) Bataviaasch nieuwsblad, 14-10-1908, Dag:

Heden-morgen overleed tot onze diepe droefheid
ons op gisteren geboren dochtertje ALIDA, MARIE, ADÈLE.

H, G. BREMER, W. BREMER— Beingsick.
Mr Cornelis, 14 October 1908 – 4479

2)Bremer kreeg 1 Jaar verlof: vertrek naar Nederland in April 1911; hij nam vrouw en vier (!)kinderen mee.

2.1) De Sumatra post: 20-04-1911, Dag: Verloven: Verleend is wegens ziekte een tweejarig verlof aan den controleur van de Buitenbezittingen G. E. Miillemeister; een eenjarig verlof aan den onderlui tenant H. G. Bremer; Een elfmaandsch verlof aan den eersten luitenants der infanterie D. M. Postma en J.H.C. Vermeer.

2.2) Bataviaasch nieuwsblad, 10-05-1911, Dag: Passagiers. — Per ss. Tobanan op morgen nasr Marsuille en Nederland vertrekkenco kapitein W. J. Boon : ……. H. G. Bremer, onderluitenant der infanterie, met echtg. en 4 kind.

Vragen:

a) Meester Cornelis … dat is een randstad van Batavia. Wanneer werd Bremer daarheen overgeplaatst?

b) 4 kinderen + 1 overleden = 5 kinderen. In 3 jaar en 4 maanden tijd! Waren er tweelingen? Of zit het toch anders?