Familie ‘Beingsick’

#3097
Anonymous
Guest

Bremer werd geboren in Nijmegen op 18/12/1869 [zie Genealogie]. Hij werd militair en vertrok op 29 Mei 1897 , dus 27 jaar oud, met de Prinses Marie van Amsterdam naar Batavia. Er was ook een detachement militairen aan boord (was Bremer hun commandant?) [Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 25-06-1897, Dag, Passagierslijst]. De eerst volgende verschijning van zijn naam die dit onderzoek vond was in een krantenbericht van zeven jaar later (Werden alleen overplaatsingen van officieren in de kranten berichten vermeld?), namelijk in 1904, wanneer Sergeant-majoor Bremer wordt toegelaten tot het militair examen voor de graad van onderluitenant bij het wapen der infanterie [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 09-07-1904, Dag, Militaria]. H. G. Bremer, stamboek no. 46913, van het eerste depot-batallion slaagde voor het examen [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29-08-1904, Dag, Militaire Examens]. (RK: Was het eerste batalion niet in Magelang gelegerd, waar later Rappange ook terecht kwam?) Hij wordt vervolgens benoemd tot onderluitenant bij het 1ste bataljon infanterie [Soerabaijasch handelsblad, 30 Augustus 1904, Weltevreden, Officieele Berichten], en meteen overgeplaatst naar het garnizoensbataillon van Palembang [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 03-09-1904, Dag, Militair Departement]. Een maand later wordt hij ingedeeld bij het corpsgedeelte in Muara Tembesi, in de binnenlanden van Jambi, Sumatra [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië; 24-09-1904: ‘Militaria’]. (RK: ik begrijp dat de Muara Tembesi eenheid een onderdeel is van het garnizoen te Palembang is.) Hij blijft kennelijk 3 jaar bij het garnizoen in Palembang, want pas in September 1907 verschijnt zijn naam opnieuw, namelijk in het bericht van zijn overplaatsing naar het18de bataljon (RK: dat gelegerd is in Meester Cornelis, een ‘randstad’ van Batavia, aan de Oostzijde) [het Soerabaijasch handelsblad, 30-09-1907, Dag, Weltevreden, Officieele berichten].

In September 1908, nam hij deel aan de plotselinge mobilisatie van zijn gehele bataljon dat op 08/09 met de ‘Van den Bosch’ (KPM) vanuit Batavia/Tandjong Priok vertrok [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 09-09-1908, Dag: ‘Het 18de bataljon naar Bali’]. Twee compagnieen namen hier aan deel, namelijk de eerste (Europeesche) en de derde (Inlandsche) compagnie. De eenheid telde 687 personen, inclusief dwangarbeiders, en kwam onder bevel van majoor Van Bremen. Andere officieren in de expeditiemacht waren de kapiteins G. J. Verstege en E. Warris, de eerste luitenants J. E, Müller en L. H. Barkmeijer, de tweede luitenants Jhr. B. C. C. M. M. van Sucbtelen, C. H. van Schreven, F. C. J. Sneep en J. A. H. M. Ohl en de onderluitenant H. G. Bremer, alg. Stamboek no. 16913,

Ze maakten de trip van hun basis (Meester Cornelis) naar de haven Tanjong Priok per trein. Het trein station met de zelfde naam was aan de haven gelegen, zodat de manschappen lopend hetschip konden bereiken. Er was nog gelegenheid voor persoonlijk afscheid van ‘loved ones’. Het bericht: “ …vanaf het dek schetterde de hoornblazer het „Wilhelmus” den achterblijvers tegen en onder luide hoera’s, gezwaai met hoofddeksels en zakdoeken, verliet de zooveelste Bali-expeditie Java’s kust’.

Discussie:
1) Bremer verloofde zich te Weltevreden, op 23/09/1906. Hij was toen echter nog bij het garnizoen van Palembang. Hoe heeft hij dan Wilhelmina kunnen ontmoeten? Op een kort verlof?
2) Bremer trouwde ruim een jaar later te Malang, namelijk op 18/12/1907. Was hij overgeplaatst van Meester Cornelis naar Malang en weer terug naar Meester Cornelis? Dat lijkt vreemd. Of was Wilhelmina in Malang?

The Dutch intervention in Bali in 1908

This intervention marked the final phase of Dutch colonial control over the island of Bali in Indonesia. It was the seventh and last military intervention in Bali, following the Dutch intervention in Bali (1906).
The intervention was triggered by a Balinese revolt against a Dutch attempt to impose an opium monopoly in their favour. The raja of Karangasem opposed the monopoly, leading to Balinese riots in the capital of Klungkung. Riots also erupted in Gelgel, when the Balinese killed a Javanese opium dealer.
The Dutch sent troops to quell the riots. In Gelgel, they killed 100 Balinese, forcing the Raja to flee to Klungkung. The Dutch then bombarded the city of Klungkung.
In a final confrontation on 18 April 1908, Dewa Agung Jambe, the Raja of Klungung, accompanied by 200 followers, made a desperate sortie out of his Palace, clad in white and armed with a legendary kris supposed to wreak havoc on the enemy according to a prophecy. The kris failed to fulfill the desired outcome, and the Raja was instead shot by a Dutch bullet. Immediately, the six wives of the king resorted to ceremonial suicides, or puputan, killing themselves with their own kris, soon followed by the other Balinese in the procession.
The Dutch burned the Royal Palace to the ground. As Klungkung came under Dutch power, the Raja of Bangli submitted and in October 1908 negotiated for a Dutch protectorate similar to that of Gianyar and Karangasem. These events ended Balinese resistance to the Dutch.
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_intervention_in_Bali_(1908)

Op 14 Oktober, dus zo’n 5 weken later, werd te Meester Cornelis dochter Alida Maria Adele geboren.