Familie ‘Beingsick’

#3178
Anonymous
Guest

Geachte heer Van der Mark,

Dit aanbod is zeer sympathiek.

Draft 5 is nog in ontwikkeling en uw informatie bijdrage is daarom van harte welkom. Hieronder vindt U de meest recente tekst over Maria en Jan Hendrik.

Helaas weten wij over Maria nog vrijwel niets, dus ieder snippertje informatie dat U vinden kunt in de brieven is welkom. Wellicht schrijft Jan Hendrik aan zijn ouders over hoe/waar hij Maria leerde kennen.

Het zou leuk zijn om een scan van de foto van uw oudoom te Mogen ontvangen zodat wij die bij de text kunnen presenteren.

Ik zal de webmaster vragen om U mijn email adres te geven.

Met vriendelijke groet,

Rudi Kuiper
Jakarta

=========================
Maria Beingsick, geboren op 26 Mei 1879 te Banda:

Maria trouwde te Menado op 24/11/1898, 19 jaar oud, met de 30-jarige Jan Hendrik Felix [BS Huwelijken te Menado].

Jan werd geboren in Den Helder op 8 juni 1868 in het gezin Bernardus Cornelis Felix, predikant, en Anna Maria Backer. [Geboorteacte De Helder]. Toen hij werd ingeschreven voor de militie (geschat: 1987), was zijn ouderlijkhuis op Hooikade 20 te Delft, en hij was van beroep militair: korporaal bij het 5de regiment infanterie [Militieregisters, archief Delft]. De regel was dat elke man in het jaar dat zijn negentiende levensjaar zou ingaan, zich in januari moest laten inschrijven in de woongemeente van zijn ouders (Delft dus).

Hij zal in Indie zijn gearriveerd voor 1898 (het jaar waarin hij trouwde, zie boven); welk jaar precies is nog niet duidelijk. Hij was waarschijnlijk de eerste jaren bij het KNIL. Zijn naam verschijnt voor het eerst in de NA editie van 1903, pagina ? : “Felix, J.H. – Ondermagazijnmeester Opiumfabr. – Mr. Cornelis, Gang Sentiong 1-136”. De Opiumregie resorteerde onder het Departement van Financien en Jan was ambtenaar. In de RA verschijnt zijn naam voor het eerst in de personalia van de Opiumregie in 1904: hij was daar sinds 09/11/1903 werkend op de ‘fabriek (dwz onderneming) der opiumregie’ in de rang van ‘Tijdelijk Derde Commies’. Per 02/11/1905 werd hij aangesteld als vol ‘Derde Commies’ [RA 1907].

Jan’s vader, B.C. Felix, predikant, overleed op 21/03/1907, als genoemd in een rouwadvertentie (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië – 26-04-1907, 2049; te verifieren met RA).

Op 21/04/1907 werd hij tijdelijk waarnemend depothouder in Malang [RA1908, NA 1908:201]. Hij kreeg verlof op 04/05/1908 [RA1909:903]. Teruggekomen werd hij eerst te Rembang (Midden Java) geplaatst [NA 1909:210]. In 08/12/1909 werd hij benoemd tot depothouder te Makasser [RA1910:667, NA1910:22].

Meer detail mbt zijn loopbaan is waarschijnlijk te vinden in zijn stamboek [Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine, J.H. Felix, Bronverwijzing Nummer toegang: 2.10.36.22, inventarisnummer: 929, folionummer: 528 (Register: L1)].

Jan overleed, 47 jaar oud, op 14 Juli 1915 te Riouw (Bataviaasch nieuwsblad 14-07-1915); onder het familiebericht staat de naam van zijn weduwe, M. Beingsick. Maria was toen 36 jaar oud (schatting) en haar huwelijk met Jan was kinderloos gebleven [GN/1958:150].

Misschien dat Maria nog een tijdje in Riouw bleef wonen, want het Nieuw Adresboek van 1907 vermeldt haar, weduwe, als wonend aldaar [NA 1917/284]. Zij verhuisde waarschijnlijk van Riouw naar Weltevreden, waar zij mogelijk familie had. Een ruime twee jaar na het overlijden van Jan, registreren zij en ene J. van der Pijl, journalist, hun ondertrouw (te Weltevreden op 17 April 1918), en kondigen aan dat de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op 6 Mei 1918 [Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 17-04-1918, Dag]. Het echtpaar heeft in ieder geval nog tot 1930 in Weltevreden gewoond [NA], en waarschijnlijk ook daarna. In 1932 vestigde Maria zich in Batavia, op de Oude Tamarindelaan 29A [Nieuws vd Dag v NI 25-06-1932]. Van der Pijl’s naam wordt dan niet genoemd.

In de adresboek edities 1934-1938-1941 komt J. van der Pijl niet meer voor. Het onderzoek vond een huwelijksbericht van een J. van der Pijl te Weltevreden die op 4/2/28 trouwde met A.M. Swens. Swens is in die tijd onderwijzeres te Weltevreden [NA1929:1107]. Het is opvallend dat net als Van der Pijl, ook Swens niet meer voorkomt in de adresboek edities 1934-1938-1941. Dit suggereert dat het echtpaar het land zou hebben verlaten. Echter, Anna Maria van der Pijl-Swens wordt genoemd in de lijst van oorlogsslachtoffers. Zij werd geboren te Soerabaja op 18/02/1886 en overleed te Semarang in het kamp Lampersari-Sompok op 28/08/1945. Haar graf is op het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang: Vak V-IV, Nummer 25

Discussie – Felix-Beingsick:
– Wanneer arriveerde Jan in Indie?
– Wie was Joannes Henricus Felix? [Bronverwijzing: Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 398, folionummer: 132 Nummer toegang: 2.13.04, inventarisnummer: 617, folionummer: 65 ].
– Onderaan in de overlijdensadvertentie van BC Felix op ?????, staan de namen van Jan en Maria ‘namens allen’, met adres Hof van Delft. Betekent dit dat zij op dat moment daar waren? Waar was dat dan?
– Werden er geen kinderen geboren uit haar tweede huwelijk?