Familie David

Forum Forums Restricted content Algemeen Familie David Familie David

#4676
fwinkensFrans Winkens
Participant

Beste Daniel,
In aanvulling op het antwoord van Ben.
In het Rooms Katholiek trouwboek Djokjakarta 1865-1885 staat vermeld het huwelijk van Petrus Wilhelmus Mooiman ex Wateringen met Anna Wilhelmina Sophia David ex Solo, getuigen: Johan Berck en Abraham Bestelaar. De volledige latijnse tekst staat in de Indische Navorscher 9 (1966) blz. 65.
Volgens een tante van mijn vrouw is familie van haar ene Pauline David getrouwd met Mooymans en hebben ze een dochter Erna. Heeft u hierover misschien informatie