Familie geschiedenis Java.

#3513
DennisWeb master
Participant

Geachte J. Dee,

Het is inderdaad lastig om uit te zoeken of uw vermoeden juist is. Via uw grootvader lukte het kennelijk niet, zodat u feitelijk voor de opgave staat buiten uw familie om personen te vinden die eventueel van uw grootvader afstammen. U zou daarom bv. bij het CBG de persoonskaarten op de familienaam Dee kunnen opvragen. Als dit er veel zijn, kunnen de kosten echter wel oplopen.

Als eventuele nazaten van uw grootvader na de soevereiniteitsoverdracht naar Nederland zijn gekomen, hebben zij een Nederlands paspoort aangevraagd. Die pasportaanvragen berusten bij het CBG (Oud-paspoortarchief) en bevatten o.a. de namen van de ouders van de aanvragers. U kunt het CBG verzoeken om informatie over alle personen met de familienaam Dee die een paspoort hebben aangevraagd. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Houdt u er rekening mee dat eventuele “voor”kinderen van uw grootvader alleen via hun familienaam kunnen worden opgespoord als zij erkend zijn. Ik neem aan dat u met het DTB-register van Java doelt op de opgaven van de burgerlijke stand voor Europeanen in de Indische almanakken. Als u daar geen erkenningen op de naam Dee heeft aangetroffen, kan dit een aanwijzing zijn dat uw grootvader geen buitenechtelijk nageslacht heeft geproduceerd, wat overigens onverlet laat dat hij wel met ‘een inlandse’ kan hebben samengeleefd.

Een andere mogelijkheid is dat uw grootavder wel kinderen heeft gehad, maar die bij terugkeer naar Nederland in Indië heeft achtergelaten, hetzij bij hun inlandse moeder, hetzij bij een Europese familie. In dat laatste geval kunnen zij de naam van die familie dragen. In het eerste geval is de kans zeer groot dat zij een met de Indonesiërs zijn geworden.

Hopelijk helpt het bovenstaande u een stapje verder.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.