Foto-album van een plantersfamilie

#4346
Anonymous
Guest

L.S.,

Mogelijke antwoorden:

A. Uit familie overlevering (enkele in bezit zijnde groepsfoto’s die later door mijn eigen oma zijn gedateerd op juni 1933 en waar ik enkele jaren geleden een persoon op de foto heb geïnterviewd), weet ik dat de familie Hemmes hier tenminste in 1933 zou hebben gewoond. Foto’s met namen voorzien kunnen eventueel worden uitgewisseld om te vergelijken of het om dezelfde personen gaat

B. Het nieuw Adresboek van Nederlandsch Indië 1914 geeft dat er in Mandjoeng woonde: J. Th. Schrijvers van Zenden

C. Het nieuw Adresboek van Nederlandsch Indië 1918 geeft dat er in Mandjoeng woonde: J.A. Dias

Ben erg benieuwd over het vervolg.

Hartelijke Groet,

Hans Kusters