Genealogisch onderzoek Fam. Van Putt en Vel

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Genealogisch onderzoek Fam. Van Putt en Vel Genealogisch onderzoek Fam. Van Putt en Vel

#4008
DennisWeb master
Participant

Beste Ger Lamme,

Als Johanna Louisa van Putt naar Nederland is gekomen en hier na 1939 is overleden kan haar persoonskaart (aan te vragen bij het CBG) je misschien meer over haar vertellen.

Haar geboorte komt blijkens het bericht van Ben Wegman voor in het bijregister, dus zal het om een erkenning zijn gegaan en was haar moeder waarschijnlijk een inlandse vrouw.

In de opgaven burgerlijke stand in de adresboeken van Ned.-Indië -1923 heb ik van haar geen tweede huwelijk gevonden.

Dionisius Hubertus van Putt, overl. Buitenzorg (Batavia) 26 juli 1903.

In de adresboeken van Ned.-Indië 1901 en 1903 komt voor D.H. van Putte (met een e op het eind), gegageerd fuselier, wonende te Semarang. Een D.H. van Putt (zonder e) komt niet voor. In het adresboek voor 1904 komt ook D.H. van Putte niet meer voor.
Maar … in adresboek 1899 komen voor:
H.D. van Putt, zonder beroep, wonende Semarang, Kamp[ong] Mirkam.
D.H. van Putte, gegageerd fuselier, wonende Semarang, Kamp[ong] Meerkam.
Het lijkt hier toch om een en dezelfde persoon te gaan, te meer daar nog in het adresboek 1930 voorkomt: wed. A.M. Vel, geb. J.L. van Putt, wonende Semarang, Mirkam 3.

In de adresboeken van latere jaren komt zij niet meer voor, dus je mag er aan twijfelen of zij ooit naar Nederland is gekomen.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.