Gezocht ouders van Frederikus Hendrikus de Bruin.

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Gezocht ouders van Frederikus Hendrikus de Bruin. Gezocht ouders van Frederikus Hendrikus de Bruin.

#4353
leojanssenLeo Janssen
Participant

Mars,

Uit het huwelijksregister van Salatiga 1923, aktenr. 5 (LDS-film 1474393, item 11):

24 febr. 1923. Frederikus Hendrikus de Bruin, geboren te Amoentai, oud 33 jaar, hoofdopzichter der Gewestelijke Werken, wonende te Salatiga, gehuwd geweest met Caroline Elisabeth van de Pol, zoon van Pieter Joseph de Bruin en Johanna Francisca Bommezijn, beiden overleden; met Carla Roberta Nagel, geboren te Melambong, oud 22 jaar, zonder beroep, wonende te Salatiga, dochter van Carel Hendrik George Nagel en Aleida Victoria Constantia Hoff [ten rechte Aleida Constantia Victoria Hoff], beiden zonder beroep en wonende te Salatiga. Getuigen: Gerard Othon Gout, oud 31 jaar, boekhouder bij de Staatsspoorwegen te Bandoeng, schoonbroeder van de bruid, en Willem Frederik Busch, oud 43 jaar, bouwkundige bij de Gewestelijke Werken te Pati en aldaar wonende.
N.B. Bij jhet huwelijk wordt o.a. overgelegd een akte waaruit blijkt dat te Sidoardjo op 28 december 1922 onder aktenr. 9 is ingeschreven het vonnis waarbij het tussen Frederikus Hendrikus de Bruin en Caroline Elisabeth van de Pol bestaan hebbende huwelijk is ontbonden.