Hillebrandt

#3300

Ja dat klopt helemaal Rob, (DE INDISCHE NAVORSCHER, Jaargang 13 -2000- R.G. de Neve, Martilineaire reeksen, De matrilineaire afstammelingen van de vrije inlandse vrouw Sintes vanaf blz 110). Ik zal hem via deze site proberen te bereiken. De voetnoot bij zijn, overigens bijzonder uitgebreid en interessant verhaal, geeft niet voldoende aanwijzing.

Bedankt, mvgt Arthur Fickel