Johan Marinus Knaud, zoon van Christoffel Knaud?

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Johan Marinus Knaud, zn v. Christoffel? [OPGELOST] Johan Marinus Knaud, zoon van Christoffel Knaud?

#2873
robdumasRob Dumas
Participant

Vanmiddag 14 juni 2013 bezocht ik de leeszaal van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag om genealogische gegevens uit lopend onderzoek na te gaan. Omdat ik daar nu eenmaal was, besloot ik te kijken of ik gegevens kon vinden over Christoffel Knaud. Ik dacht dat ik mogelijk niets over hem zou vinden, maar niets was minder waar.

In de Collectie Bloys van Treslong Prins vond ik fiches met belangrijke informatie over Christoffel Knaud zoals: hij werd geb. Amsterdam 20 aug. 1783, was Luthers, zn. van Jan, burger aldaar en Maria Broekman, was 17 Maart 1810 Adj. Secrt. Civ. Rekenkamer, in 1811 was hij ongehuwd.
In 1802 was hij in Indië aangekomen met het Schip ,,Vrouwe Ester”.

Tevens op dezelfde microfiche waar ik fiches met de reeds genoemde informatie vond, stond een fiche betreffende de doop van Johan Marinus Knaud in de Bat. Luth. kerk te Batavia op 13 oct. 1811.
Daar staat verder vermeld dat hij was geadopteerd door Christoffel Knaud en dat zijn Moeder was de Slavin Bientang [mijn opmerking: Bintang betekent ‘Ster’ in het Maleis]
Register No. B.S. Batavia 43 No. 474

Hieruit kan denk ik worden opgemaakt dat Christoffel Knaud de zoon die hij had verwekt bij de Slavin Bientang had geadopteerd en hem de naam had gegeven van Johan Marinus Knaud. Dit was een algemene praktijk onder Europeanen in Indië die de kinderen die zij bij vrouwen ‘s lands hadden verwekt wilden adopteren of wettig erkennen.

Gegevens over de betrekkingen die Christoffel Knaud vervulde in de Rekenkamer van Ned. Indië zijn aangetroffen op internet op de website://databases.tanap.nl/ead/html/Jakarta_AlgemeneRekenkamer/index.html?N100B3

Op de website Historische Kranten van de KB werd de overlijdensadvertentie van Christoffel Knaud uit 1822 aangetroffen.

Hiermee zijn de vragen die de vraagsteller heeft gesteld in het eerste bericht hopelijk voldoende beantwoord.
Met dit voorbeeld hoop ik te hebben aangetoond dat indien je gedegen genealogisch onderzoek wilt verrichten, het raadzaam is de archieven te blijven bezoeken waar veel historisch materiaal over personen en families uit vroegere tijden zijn opgeslagen. De meest prachtige vondsten doe je daar!