Kinderen Cornelis Gerard Dibbets

#3475
DennisWeb master
Participant

Beste Eri Dibbets,

Het heeft er alle schijn van dat je in Lot Dibbets Charlotte Kehrer moet zien. Zij werd geboren op 9 juli 1875 en erkend te Blitar (Kediri) in het najaar van 1898 of in 1899 (erkenning vermeld in de Naamlijst 1900, pag. 419). Tegelijkertijd werd erkend Johan Kehrer, geb. 10 aug. 1897.

Charlotte Kehrer, tr. verm. omstr. 1923 Conrad William Laurens Priester, geb. Poerbolinggo (Banjoemas) 16 aug. 1894, overl. Pangoengredjo bij Kepandjen (res. Pasoeroean) 8 april 1930 (35 jaar oud). C.W.L. Priester was boekhouder van de onderneming Toeren (Pasoeroean). Uit dit huwelijk twee kinderen: Bert en Lily.

Charlotte Priester-Kehrer was hoogstwaarschijnlijk de erkende dochter van Johann Wilhelm Kehrer, geb. Amsterdam, overl. Rotterdam 30 maart 1939 (76 jaar oud), zn. van Johann Hermann Wilhelm Kehrer en Chralotte Susanne Wilhelmine Nijhof. J.W. Kehrer tr. Rotterdam 4 febr. 1909 Maria Deelman. Dit huwelijk bleef hoogstwaarschijnlijk kinderloos.
Dit alles gemakkelijk te achterhalen via http://www.wiewaswie.nl en de collectie familieadvertenties van het CBG.

J.W. Kehrer was blijkens de Regeringslamanak 1895 (Tweede gedeelte), pag. 505 (bijlagen) administrateur van de tabakonderneming Soengei Krapok (Padang en Bedagei, Oostkust van Sumatra).
Eigenaar van die onderneming was de Tabakmaatschappij Amsterdam, gevestigd te Amsterdam. Een van de directeuren van die maatschappij was H.W. Kehrer.

Blijkens Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 17 maart 1903 zal J.W. Kehrer de volgende dag a/b van het s.s. “Prinses Amalia” naar Nederland vertrekken. Blijkens De Locomotief van 19 maart 1903 is dat ook gebeurd. Zoals hierboven al vermeld is hij eenmaal in Nederland teruggekeerd in 1909 getrouwd.

Uit het voorgaande en uit het feit dat Charlotte Kehrer in je familie klaarblijkelijk bekend stond als Lot Dibbets zou kunnen worden opgemaakt dat haar natuurlijke vader haar (en haar broer?) in 1903 in Indië heeft achtergelaten (zij was toen bijna 8 jaar oud) en aan de zorg van je overgrootvader heeft toevertrouwd, die haar in zijn gezin heeft opgenomen en als eigen dochter zal hebben opgevoed.

Haar broer Johan Kehrer is ongetwijfeld de J. Kehrer die in de adresboeken 1915-1917 vermeld staat als employé van de suikeronderneming Kenongo (Wlingi, Kediri). In de adresboeken 1918-1924 komt hij voor als employé van een suikeronderneming (de naam niet vermeld), wonende te Blitar (Kediri). Hij werd steeds vermeld zonder een echtgenote. Na 1925 werd hij niet meer vermeld, zodat hij wellicht omstr. 1924 is overleden.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.

Attachments: