persoonlijk wapen laten maken

Forum Forums Restricted content Algemeen persoonlijk wapen laten maken persoonlijk wapen laten maken

#3120
rbodouxRené Bodoux
Participant

Hallo Roel,

Sorry voor late beantwoording. We hadden oppastaken bij de kleinkinderen.
Er zijn jammer genoeg geen geschreven bronnen (althans mij niet bekend) die de familie vastleggen op Mons-en-Pévele. Dus moet het op basis van interpretatie gebeuren. Uit gegevens van Franse en Belgische bronnen (o.a. genealogie.com en Jean Germain, Jules Herbillon, ”Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles”, éd. Racine, 2007) wordt gemeld over de naam Bodou(x), dat er een aantal gelijkluidende namen is, die gerelateerd zijn de naam Bodoux. Deze zijn o.a. Badoux, Baudoux, Baudou, Boudou(l), Beaudoux, Bauldoux, (de)Baudoult, Beaudous, Beaudout., etc. etc. Wat deze namen gemeen hebben is, dat ze allemaal fonetische identiek klinken. De namen Baudoux en Badoux, komen in Frankrijk het meest voor in Departement 59, Nord (Pas de Calais) en in Belgie tot de regio West-Vlaanderen. In het midden en zuiden komt deze naam veel minder voor. De oorzaak is mogelijk te vinden in emigratie vanuit de oorspronkelijk stamgebied. Ook de naam Bodoux (zo geschreven) komt uit regio Nord en vooral uit de omgeving van de stad Lille, in hoofdzaak uit de dorpen Mons-en Pévèle, Attiches, Haubourdin, Carrembault en Phalempin.
In “Dictionnaire d’étymologique des noms de famille en prénoms de France” (1951 door Albert Dauzat en bewerkt in 1991 door Marie-Thérèse Morlet, wordt de volgende verklaring van de naam Baudoux (en varianten) gegeven. “Origine : issu d’un nom de baptême baudoux est un nom de famille derive du nom de personne d’origine germanique Baldwulf, issu de la racine bald qui signifie audacieux et wulf qui signifie loup.”Een verschuiving van het Germaanse gebied naar het westen is te verklaren als rond het jaar 400 na Chr., de Hunnen met hun horden uit het oosten van Azië komen en andere volkeren voor zich uit jagen. Dat is de bekende grote volksverhuizing, zoals we die leerden op school. Veel Germaanse stammen zagen kans om onafhankelijke koninkrijkjes op Romeins gebied te vestigen. De macht van de Romeinen was tanende. Voorbeelden waren de Franken met hun centrum rond Doornik (Tournai) en de Bourgondiërs aan de Midden-Rijn. Later gingen deze Germaanse volkeren op in de plaatselijke Gallo-Romeinse volken en versmolten. De taalgrens tussen deze groepen in echter tot op heden nog steeds gebleven in het gebied tussen België en Noord-Frankrijk. Een feit is dat uit geschreven bronnen blijkt, dat de latere – vroegst bekende voorouders met de naamvariant van Bodoux – zich al ver voor de 16e eeuw in het noorden van Frankrijk gevestigd hadden (Baudout, Johan < 1531 geboren volgens archief van gemeente Mons-en-Pévèle, thans in Archives dep. du Nord te Lille) Eerdere gegevens zijn niet bekend. Ze woonden op de grens van het Nederlandse (Germaanse) en Gallische taalgebied rond Lille (Rijssel) en Tournai. Daar hielden ze zich in leven door arbeid in de lokale grondstoffenindustrie voor de textiel (wol en linnen) en de weverij. Op grond hiervan concludeer ik dat de stam uit Duitse gebieden naar de kust is gejaagd en zich langdurig heeft gevestigd in het Noordfranse. Maar ik behoud mijn mening graag voor een betere. Ik vond dat er voldoende basis was om het nuuranker als symbool van lange bewoning te incorporeren in ons familiewapen. Dank voor je interesse.
Groet
rené

Bijgaand het wapen zonder tierelantijnen

Attachments: