persoonlijk wapen laten maken

Forum Forums Restricted content Algemeen persoonlijk wapen laten maken persoonlijk wapen laten maken

#3102
DennisWeb master
Participant

Beste René en Dennis,

Nu pas een reactie, aangezien ik op dit moment voor het eerst ben ingelogd en ik niet zo’n forumtijger ben.

Over het voeren van (nieuwe) familiewapens valt veel te zeggen: wat is het nut, wat is een goed ontwerp, waarom en bij wie registreren etc. Kennen jullie het forumartikel in De Nederlandsche Leeuw, jg. 2011, nr. 3? Zo niet, dan is het voor jullie wellicht interessant dit eens te lezen.

Hieronder enkele (door mij onderschreven) stellingen ter overweging.
1. Voeren van nieuwe familiewapens is goed, want houdt de heraldiek levend;
2. Gewenst: een verplichte, centrale, van overheidswege uitgevoerde registratie van burgerlijke familiewapens, waarbij eisen worden gesteld aan zowel het ontwerp als de maatschappelijke positie en gedragingen van de aanvrager (zoals in de UK, maar zal er in Nederland helaas nooit van komen, want voor ons egalitaire volkskarakter veel te elitair);
3. Ongewenst dus: huidige versnipperde registratie in Nederland (schadelijk voor de kwaliteit van de heraldiek);
4. CBG m.i. meest geschikte instantie voor het registreren van burgerlijke familiewapens (neutrale, landelijke instantie, oudste wapenregister, momenteel meest deskundig); NGV m.i. een goede tweede.
5. Goed wapenontwerp: uiteraard voldoen aan de heraldische basisregels, maar moet verder vooral onderscheidend en eenvoudig zijn (reeds in de 17de en 18de eeuw was er kritiek op lieden die overdadig opgetuigde familiewapens gingen voeren).

M.n. m.h.o.o. het laatste punt adviseer ik jullie dringend contact op te nemen met het Centraal Bureau voor Genealogie (vragen naar Guus van Breugel). Jullie zullen dan vermoedelijk te horen krijgen dat (en ik ben het daarmee volledig eens) bv. balken, kepers en schildhoofden inmiddels zo vaak voorkomen, dat ze in nieuwe wapenontwerpen beter zo veel mogelijk kunnen worden gemeden; dat je het aantal wapenfiguren beter zo beperkt mogelijk kunt houden (maak van je wapen geen opgetuigde kerstboom) en dat schildhouders en wapenspreuken not done zijn.
Bureau Nagtegaal denkt daar heel anders over, aangezien deze punten de artistieke vrijheid van de ontwerper zouden beperken. Maar in mijn ogen ‘zeigt sich’ juist ‘in der Beschränkung’ de ware ‘Meister’. Persoonlijk vind ik de door Bureau Nagtegaal ontworpen wapens te voor de hand liggend en te overdadig, maar als plaatje zijn ze vaak wel mooi. Maar goed, het staat natuurlijk een ieder vrij daarover een andere mening te hebben.

Uiteraard ben ik graag tot verdere gedachtenwisseling bereid, waarbij ik mijn eigen mening graag weg geef voor een betere.

Hartelijke groet,
Roel de Neve.

PS: onlangs heb ik in overleg met mijn schoonzoon voor hem een familiewapen ontworpen (ja, daar doe ik ook aan) en bij het CBG laten registreren. Als het goed is, staat dit wapen in het komende kwartaalblad van het CBG afgebeeld.