Radi Pati Pandji Soko Negoro

Forum Forums Restricted content Algemeen Radi Pati Pandji Soko Negoro Radi Pati Pandji Soko Negoro

#4626
DennisWeb master
Participant

Geachte heer/mevrouw Parisius,

Aangezien ik geïnteresseerd ben in verbintenissen van inheemse vrouwen “van stand” met Europeanen is mijn vraag of u iets meer zou kunnen en willen zeggen over de afstamming van uw overgrootmoeder. Hoe heette zij, wie waren haar ouders en wie was zij waar en wanneer getrouwd?

Adipati is een ambtlijk predicaat, in midden-Java voorbehouden aan de rijksbestuurders van de soesoehoenan van Solo en de sultan van Djokjakarta, en in Oost-Java door het gouvernement t.b.v. de daar in functie zijnde regenten ingevoerd.

Pandji is een adellijk prdicaat.

Zie voor de inheemse titels: L.W.C. van den Berg, De inlandsche rangen en titels op Java en Madoera (den Haag 1902).

Verder kan ik u aanbevelen kennis te nemen van het in twee delen verschenen artikel ‘Notes on Java’s Regent families’ van Heather Sutherland in het tijdschrift Indonesia (nr. 16, oktober 1973; en nr. 17, april 1974).

De naam Tjokronegoro komt onder de Javaanse regenten veelvuldig voor (Banjoemas, Blora, Koedoes, Patjitan, Ponorogo, Poerwokerto, Poerworedjo, Sidoardjo, Soerabaja).

Vriendelijke groet,
Roel de Neve