Regerings Almanak

#3704
DennisWeb master
Participant

Beste Arthur,

Dit is i.d.d. een vervelend verschijnsel. Oorzaak kan b.v. zijn dat burgerlijke standregistraties niet altijd consequent werden ingestuurd.
Daarnaast werden de registraties in het laatste kwartaal van jaar x doorgaans opgenomen in de almanakken/naamlijsten/adresboeken van het jaar x +2. En daarbij kon ook nog wel eens wat misgaan.
Verder kan in zijn algemeenheid nog worden opgemerkt dat er nog wel eens Europeanen in de kampong verdwenen met als mogelijk gevolg dat de aangifte van hun overlijden achterwege bleef.