schulz familie

#4655
leojanssenLeo Janssen
Participant

(antwoord namens Peter Christiaans)
Naast de drie zoons die min of meer dezelfde voornamen hadden, kreeg het echtpaar Schulz – Jogchems nog een zoon: Hugo Carl August Schulz, geb. Soerakarta 3 maart 1918. Ook hij is na de oorlog naar Nederland gekomen.
Max Gustave Otto Schulz, geb. Colberg (Pruisen) 4 sept. 1871, adjudant-onderofficier, overl. Magelang 2 juli 1922, tr. Makassar 14 okt. 1903 Doortje Elisabeth J o g c h e m s, geb. Makassar 6 aug. 1886, overl. Padang 1965, dr. van Pieter Josephus Jogchems en Amalia Bookelman.
De ouders en de volledige militaire staat van dienst van Max is te vinden bij het Nationaal Archief.

Succes, Peter