Sergeant J. Harmusial

#2930
robdumasRob Dumas
Participant

Voor onderzoek naar Molukse verwanten die o.a. in het KNIL hebben gezeten, raad ik de genealogische onderzoeksgids “Silsilah Maluku”(“Molukse Stamboom”), geschreven door Ron Habiboe, uitgave in 2007 van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag: deel 1 De Molukken in de serie Voorouders van Verre.
Dit boek is in te zien in de leeszaal van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag en is bij de receptie te koop.