Triebel erkenningen

#3361
robdumasRob Dumas
Participant

Arthur, ik denk dat je met betrekking tot de Triebel erkenningen helemaal gelijk hebt.
Op grond van deze gegevens ziet er naar uit dat Johannes Adrianus Triebel en Carolina Frederika Arensdorff eerst een tijd lang met elkaar hadden samengeleefd, dat uit hun relatie kinderen waren geboren die eerst de naam van de moeder hadden gekregen. Na zijn huwelijk met de moeder had de vader kennelijk besloten om zijn familienaam aan de kinderen uit zijn relatie met de moeder te geven door hen te wettigen voorafgaand aan of ten tijde van de huwelijkssluiting. In mijn voorgeslacht is dat ook meerdere keren gebeurd onder soortgelijke en volstrekt andere omstandigheden.

De kinderen die eerst de familienaam van de voor de wet Europese moeder droegen, hadden die familienaam door kunnen dragen ook ná het huwelijk van hun ouders, maar klaarblijkelijk vond de vader Johannes Adrianus Triebel het toch belangrijk dat zijn kinderen zijn familienaam kregen door hen te wettigen.

Op de laatste IGV DVD Bronnenpublicaties vond ik een aantal interessante gegevens over het geslacht Triebel en enkele leden daarvan. Volgens het artikel getiteld ‘Europese geslachten te Soerakarta rond 1857’ in de Indische Navorscher van 2003, pagina 9, blijken rond 1857 in Soerakarta 5 mannelijke nakomelingen, in de mannelijke lijn, van de vierde generatie van een Duitse stamvader Triebel die van beroep militair was, woonachtig te zijn.

In de Bronnenpublicatie 3 van de IGV op p. 82 staat vermeld: 04.03.1880 Hendrik Philip Fickel, oud 22 jaar, [geb. Soerakarta 16 nov. 1857],commies van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, zoon van Johanna Dorothea Fickel, vader onbekend; [huwt] met Johanna Dorothea Triebel, oud 22 jaar, [geb. Soerakarta 8 maart 1857}, dochter van Johannes Adrianus Triebel en Carolina Frederika
Arensdorff, beiden overleden. ( [] is mijn toevoeging)
Deze Johanna Dorothea Triebel, geboren Soerakarta 8 maart 1957, was dezelfde persoon als Johanna Dorothea Arensdorff geb. 8-3-1857 (RA 1858, p. 514]

Arthur, je zit dus op het goede spoor!
Groet, Rob