Twee maal een overlijden

#3506
DennisWeb master
Participant

Beste Tjaard,

Het lijkt me inderdaad niet aannemelijk dat Yong op een Chinees persoon duidt, al was het maar dat de naam voorkomt in de opgaven voor Europeanen (maar niets is onmogelijk).
Het is natuurlijk erg verleidelijk voor Yong Young te lezen. Zetfouten in de opgaven bs zijn nu eenmaal geen uitzondering. In de door mij gepubleerde genealogie Young in DIN 2005 komen beide personen niet voor. Maar dat hoeft uiteraard niet voor de volle 100% uit te sluiten dat ze er niet bij horen.

Wellicht dat de collectie Bloys van Treslong Prins van het CBG duidelijkheid kan scheppen.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.