Voll Makassar

#3222
robdumasRob Dumas
Participant

Beste Priscilla,

Wanneer je aan een genealogisch onderzoek begint, dan is het beste om van beneden dat wil zeggen vanuit de eigen gezin’s situatie naar boven (de generaties erboven) te werken cq. gegevens te verzamelen.

In jouw geval: eerst de zo volledig mogelijke gegevens van jouw voormoeder Marie Antoinette Voll, haar echtgenoot en kinderen, noteren. Zodra je daar klaar mee bent, ga je informatie zoeken over de volgende generatie dwz. Anton Voll de vader van Marie Antoinette Voll. De aangewezen plaats om informatie over hem te zoeken is het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag (zie voor hun adres de website http://www.cbg.nl) waar je gegevens over een Anton Voll kunt opzoeken die mogelijk de persoon is die je zoekt zoals zijn geboortegegevens en gegevens betreffende zijn huwelijk, zijn beroep enz. Let op, indien je gegevens omtrent het huwelijk van een Anton Voll vindt met een jonge dochter X, dan moet je er niet gelijk van uitgaan dat zij ook de moeder was van Marie Antoinette Voll. Het kan zijn dat Marie Antoinette Voll was geboren uit een relatie van Anton Voll met een mogelijk Indonesische vrouw, en later door hem werd erkend.

De familie Voll woonde al ruim tweehonderdvijftig jaar in Makassar in 1950. Naar ik ooit heb vernomen, wonen nu nog steeds leden van de familie Voll in Indonesië, ze zijn Indonesisch staatsburger geworden. De vermoedelijke voorouder van dit geslacht was Jan Jansz Voll, geboren rond 1678 in Olfen (Noordrhijn-Westfalen), woonde te Alphen, overleden Makassar 1 juli 1729.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom_kohler/I1071329096.php

In de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bereikten leden van de familie Voll te Makassar voorname en belangrijke posities, zoals Jan Hendrik Voll senior die in dienst trad van de VOC in 1727 als zeeman, in 1770 was hij koopman en Shahbandar (Havenmeester) in Makassar. Tenslotte werd hij Opperkoopman in Makassar. Tegen 1770 waren er nogal wat personen met de familienaam Voll in dienst van de VOC. Dit veranderde in 1780 toen Jan Hendrik Voll senior zijn voorname positie bij de VOC verloor nadat hij een aantal avontuurlijke zakelijke ondernemingen had ondernomen met de Koning van het naburige eiland Bone. Dit was de VOC niet welgevallig. Hierdoor verloor de familie Voll de belangrijke posities van diverse familieleden en aan invloed in de tijd van de VOC. Dit betekende niet dat deze familie een grote, maatschappelijke val maakte. Als een familie deden de leden van de familie Voll het vrij goed in de 19e eeuw, diverse leden van de familie hadden een geslaagde maatschappelijke carriere.
Bron: het zeer interessante artikel van de historica Heather Sutherland, getiteld ‘Mestizos as Middlmen? Ethnicity and Access in Colonial Macassar, in de bundel: Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference, held at Lage Vuursche, The Netherlands 23-27 June 1980, eds. Gerrit Schutte and Heather Sutherland, published by the Bureau of Indonesian Studies under the auspices of the Dutch and Indonesian Steering Committees of the Indonesian Studies Programme. Leiden/Jakarta 1982, pp. 264-267.

Een voorbeeld van 1 van hen was: Johannes Helenus Voll, geb. Makassar 19 mei 1832, klerk en tolk bij de controleur van Saleijer – 1874, vermeld op de inwonerslijst van Makassar 1851, 1853-1864, van Maros 1865-1869, van Saleijer 1870-1874, van Makassar 1875, overl. ald. 11 nov. 1886, zn. van Andries Jansz Voll en Helena Philibertina Veedisch. Hij trouwde Rosemonde Wallner, geb. Makassar 14 dec. 1834, de erkende dr. van Joachim Wallner en de Indonesische vrouw Irah. Interessant is dat Joachim Wallner geb. Makassar 22 aug., ged. ald. in 1808,overl. Makassar 21 juli 1878, oud 70 jaar, trouwde te Makassar op 25 okt. 1836 met Elizabeth Alexandrina Bax, geb. Makassar 11 juli 1816, overl. ald. 24 juni 1895, dr. van George Simon Bax en Catharina Wilhelmina Banse. Hier is dus weer een link met de familie Bax in Makassar.
Bron: De Indische Navorscher 1997, p. 14.

Priscilla, wanneer je begint aan genealogisch onderzoek, dan ben je er jaren mee bezig om alles uit te pluizen. Deze weg kun je niet afkorten als je gedegen onderzoek wilt doen. Genealogisch onderzoek werpt alleen vruchten af indien je er veel tijd en moeite instopt! Veel succes met jouw onderzoek.
Groet, Rob Dumas.