Vrijdag

#2977
hverbaarschottH.J. Verbaarschott
Participant

De regeringsalmanak van 1871, pagina 234 meldt de geboorte van
Julieth Clara von Wenning op 20 augustus 1870 te Patjitan
Maar dat moet 2 augustus zijn, gezien de volgorde van de vermeldingen

In De Javabode van 10 augustus 1870 laat het echtpaar von Winning-Schenck weten dat zij een dochter kregen op 1 augustus 1870 te Patjitan
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010495750%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0019
—-
Het huwelijk van Carl Heinrich Otto Moritz von Winning met Maria Elizabeth Schenck was 12 september 1868 te Ponogoro (Ra1869 afd Huwelijken pagina 18)
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010487248%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0021

Maria zal wel geboren zijn 18 mei 1847 te Padang (RA1848 pagina 358)
—-
Dit moeten de ouders van Maria Elizabeth zijn:

Juliet Elizabeth In’t Veld, geb. Benkoelen 8 febr. 1826, overl.
‘s-Gravenhage 16 maart 1895, tr. Padang 1 aug. 1846 Frederik Schenck,
geb. Doornik 12 sept. 1820, assistent-resident van Ponorogo (Madioen),
resident van Ternate, overl. ‘s-Gravenhage 13 maart 1895, zn. van Friedrich
Wilhelm en Elisabeth Marie Bayer.
—–
Indische Navorscher 1988

3. Juliet Elisabeth In’tveld, geb. Benkoelen 8 febr. 1826, overl. ‘s-Gravenhage 16 maart 1895, tr.
Padang 1 aug. 1846 Frederik Schenck, geb. Tournai 12 sept. 1820, klerk bij de assistent-resident van
Soemedang, in 1845 ambtenaar ter beschikking van de Gouverneur van Sumatra’s Westkust, in 1846
commies op het bureau van de gouverneur van Sumatra’s Westkust, tevens secretaris van de Wees- en
Boedelkamer te Padang alsmede thesaurier en ouderling van de Protestantse Gemeente te Padang, in
1849 bevorderd tot eerste commies, in 1851 tot controleur der tweede klasse, in 1855 benoemd tot
controleur der eerste klasse te Padang Pandjang, in 1857 benoemd tot assistent-resident van Agam, in
1859 van Ajerbangies en Rau, in 1863 van Mandeling en Angkola (Tapanoeli, Sumatra’s Westkust), in 1866
van Ponorogo, in 1870 bevorderd tot resident van Ternate en onderhorigheden, in 1876 eervol ontslagP,
overl. ‘s-Gravenhage 13 maart 1895 zn. van Friedrich Wilhelm Schenck en Elisabeth Marie Bayer

Indische Navorscher 2004

Van de familie In’t Veld is veel gepubliceerd in de Indische Navorscher en op het internet
(leest Adriaan mee?)
http://www.intveld.info/Stamboom%20VIIId.htm
http://amersfoorteo.ngv.nl/periodiek10.3.html

—————
Carolina Vrijdag huwde Reinier Oort te Heemstede op 7 augustus 1924
20 december 1925 werd hun zoon Herman geboren te Bussum
https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/141273384/srcid/29420707/oid/3