Wat is de huidige naam van Kadoe, Nederlands Indië

Forum Forums Restricted content Ik zoek informatie over… Wat is de huidige naam van Kadoe, Nederlands Indië Wat is de huidige naam van Kadoe, Nederlands Indië

#3413

Op E-bay zie ik oude brieven aangeboden met `’Ned.Indie, ovaal ONGEFRANKEERD ZEEBRIEF KADOE MAGALANG envelop `’ Helpt dat Ben? Is Magalang het zelfde als Magelang op Java?

Er is ook een oude kaart van de residentie van Kadoe: http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/3945

En er is een Schets van de economische ontwikkeling der afdeeling Poerworedjo (residentie Kedoe) te vinden https://discover.tudelft.nl/recordview/view?recordId=aleph%3A000673798

en een Staatkundige indeeling der Residentie Kedoe tijdens het uitbreken van den Java-Oorlog http://media-kitlv.nl/image/67bb945a-5284-bc64-9356-3e663ce21dba Hier lijken Menoreh en Magalang samen Kedoe te vormen.

In het boek “Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java
Door R. J. L. Kussendrager” wordt Magelang als de hoofdstad van de residentie Kedoe genoemd.

En er is een boek :Schets van de economische ontwikkeling der afdeeling Poerworedjo, Residentie Kedoe. With maps (Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken. Publicatie. no. 18.) [Unknown Binding]
C. L. van Doorn (Author)”

En tenslotte het boek:
Beschrijving der Tentoonstelling te Magelang van Producten van Inlandsche Nijverheid uit de Residentie Kedoe gehouden op 20, 21 en 22 Augustus 1891 : Magelang. Batavia : Landsdrukkerij, 1891

Dus het lijkt geen plaats maar een bepaald gebied onder het bestuur van een resident.