Pieter Reep

Viewing 9 posts - 16 through 24 (of 24 total)
 • Author
  Posts
 • #3723
  Anonymous
  Guest

  hartelijk dank was er nooit aan uit gekomen,want mijn vrouw dochter van Charles Mainwaring kende hem als opa Bob eveneens haar broer kende hem zo.van de 5 kinderen die Charles kreeg zijn er nog 4 in levennogmaals mijn dank

  #3724
  Anonymous
  Guest

  Rob jij ook mijn hartelijke dank kan hier mee verder

  #3725
  Anonymous
  Guest

  Rob nog 1 vraag namens mijn vrouw. Charles Mainwaring Brugman getrouwd met Catharina Maria Louise Reep(jongste dochter van Pieter Reep).Hoeveel kinderen zijn er indertijd aangegeven.van de 5 zijn er 4 in Cheribon geboren?1 mijn vrouw in Probolingo.heef hij haar ooit aangegeven want haar geboorte register is nergens te vinden,zij twijvelt al jaren of Charles haar vader is of Catherina(oma To zoals zij hier wordt genoemd)haar moeder.mijn vrouw Ilse is 04-11-1928 geboren.nogmaals onze dank

  #3726
  robdumasRob Dumas
  Participant

  Hallo Loek,

  Hoeveel kinderen van dit echtpaar zijn aangegeven kunnen wij niet nagaan. Daar zijn geen gegevens van.

  Indien Catharina Maria Louise Reep in Nederland is overleden na 1945, dan kun je van haar een persoonskaart aanvragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, zie hun website http://www.cbg.nl
  Hopelijk staan daar de geboortegegevens van al haar kinderen op.

  Je zou een DNA test van Ilse en de nog levende broers en/of zusters van haar kunnen overwegen.

  Groet, Rob

  #3727
  Anonymous
  Guest

  oke Rob bedankt voor dit alles

  #3732
  DennisWeb master
  Participant

  Beste heer Lips

  Zie voor in elk geval twee kinderen de bijlagen. U wellicht al bekend, maar voor alle zekerheid dus toch maar even gestuurd.

  Verder zou er ook een dochter Charlotte zijn, geb. 1935 en getrouwd met Niels, maar dat is u denk ik wel bekend.

  Vriendelijke groet,
  Roel de Neve

  #3752
  Anonymous
  Guest

  beste Roel bedankt voor deze gegevens komen steeds meer over hun te weten,zelf zeggen ze niet zoveel ze moeten 75 tot 80 jaar terug in de tijd.Eko is 89,Remy 82,Charlote 79 en Ilse 86.de oudste Hilde is overleden(63) zij was getrouwd met G Rebel.(Onze familie is groot van deze 5 zijn er 144 naverwanten).Het begon allemaal nadat ik het forum had gelezen over Pieter Reep en de trouwfoto van hun 50jarig huwelijk1880-1930 door mijn nicht werd geplaatst op facebook.bedankt nogmaals

  #3759
  Anonymous
  Guest

  Rob,ik heb gelezen in een ander forum weet niet meer welke maar je het had over de Giesting,mijn vrouw heeft het daar ook over,dat het een mislukt project heb ik gelezen,want zij verteld over dat ze niet zoveel geld hadden,maar waar ze het ook over had dat zij naar het weeshuis werd gestuurd.is daar nog ergens informatie over te lezen de naam bijv en anderen kinderen in die tijd.Ik kom er niet uit kan best zijn dat ik verkeerd zoek.de fam Calier zou daar ook geweest zijn.Ben Wegman had het ook over de Giesting

  #3839
  DennisWeb master
  Participant

  Hierbij kom ik nog een keer terug op de vraag betreffende Pieter Reep.

  Volgens http://www.lapre.nl waren hij en Martinus Reep halfbroers en beiden zoons van Hendrik Reep (geen bronvermelding). Dit is in tegenspraak wat er over Pieter en Martinus wordt vermeld in de door mij opgestelde kwarrtierstaat Cohen-Burgemeestre (zie DIN 2012, pag. 66).

  Het is m.i. niet waarschijnlijk dat Martinus en Pieter halfbroers waren. Daarvoor liggen hun geboortedata te ver uit elkaar.
  Martinus Reep, geb. Madura 4 jan. 1831 (Almanak 1832).
  Pieter Reep, geb. Tegal 28 febr. 1856 (Almanak 1858). Hoewel het er niet expliciet bij staat, gaat het hier (waarschijnlijk) om een erkenning. Een wettige geboorte op 28 febr. 1856 zou immers normaliter in de Almanak 1857 zijn vermeld.

  Pieter zal dus de zoon zijn geweest van een inlandse vrouw en dit sluit aan bij het feit dat Martinus getrouwd was met de inlandse vrouw Djembrang. Dat zij kinderen hadden, blijkt uit haar testament , waarin wordt gesproken over minderjarige kinderen, ‘welke zijn gewettigd, en welke in den echt met hem (Martinus, RdN) zijn verwekt’. Martinus en Djembrang hadden dus kinderen die zowel voor, als na hun huwelijkssluiting waren geboren. Martinus komt ook (als enige) voor op de inwonerslijsten van Tegal (Alm. 1849-1855, 1857), de geboorteplaats van Pieter.

  Een H. (Hendrik) Reep komt voor op de inwonerslijsten van de afdeling Bankallang (Alm. 1830-1831) en van de afdeling Madura (Alm. 1832), beide op het eiland Madura. Hendrik Reep kan dus i.d.d. de vader van Martinus zijn geweest. Zijn overlijden of huwelijk niet gevonden.

  Hendrik Reep zou volgens http://www.lapre.nl een zoon zijn geweest van Fredrik Carel Reep.

  Fredrik Carel Reep tr. Madura en Sumanap 6 maart 1825 (Alm. 1826 en Bataviasche Courant van 16 maart 1825) Johanna Margaritta Ditree, wed. van Wolffart Abels. De bruidegom was wedr. van Wilhelmina Christina Peterson. J.M. Ditree overl. Soerabaja 17 febr. 1859 (58 jaar oud) (Alm. 1860 en De Oostpost van 24 febr. 1859). Zij werd dus geboren in 1800 of 1801. F.C. Reep zal dus vermoedelijk omstr. 1790-1800 zijn geboren.

  Fredrik Carel Reep overl. Madura en Sumanap 27 aug. 1826 (Alm. 1827). Hij kwam als inwoner van die residentie voor vanaf Alm. 1815. In Alm. 1815-1816 vermeld als store-keeper te Sumanap en Madura bij het Salt Department.
  In Alm. 1822-1823 vermeld als pakhuismeester van het zouitedepot te Sumanap.
  Blijkens Alm. 1826 was hij eigenaar van de brik “Margaretha”.

  Mevr. J.M. Ditre, weduwe Reep vertrok met 1 kind a/b van het schip “Mercurij” (kapt. C. Brodie) van Soerabaja naar Semarang 22 april 1828 (Javasche Courant van 29 april 1828). Het kind zou dan Hendrik moeten zijn.

  Het merkwaardige is dat blijkens de Javasche Courant van 10 nov. 1832 de heer F.C. Reep met 2 kinderen a/b van de bark “Willemijn” van Semarang naar Batavia vertrok. Had hier ten rechte moeten staan ‘weduwe van de heer F.C. Reep’ en is er dus sprake van een zetfout? En waar kwam het tweede kind vandaan?

  Onder het nodige voorbehoud luidt de stamreeks dus:

  Fredrik Carel Reep

  Hendrik Reep

  Martinus Reep

  Pieter Reep

Viewing 9 posts - 16 through 24 (of 24 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.