‘Franse’ namen in Nederlandsch-Indië

14
4085
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Onder de namen in Nederlandsch-Indië die een buitenlandse origine verraadden, trof men destijds veel Frans klinkende namen. Niet vreemd natuurlijk, aangezien de kolonialen uit alle windstreken afkomstig waren. De bakermat van veel in Nederlandsch-Indië woonachtige families lag dan ook in de Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk of Zwitserland. De ‘Franse’ aanwezigheid in Nederlandsch-Indië werkte ook door in sommige Indische romans, waarin personages werden opgevoerd als Addy de Luce (De Stille kracht van Louis Couperus), Charles Prédier (Goena-goena van P.A. Daum) en Elsje en Jan Dupré (Ontzusterd van P.A. Daum).

Een van die Indische families waarbij je zeker niet denkt aan herkomst uit de Noordelijke Nederlanden, droeg de naam Bachet. Haar stamvader Servaas Henri Bachet werd geboren in Maastricht in 1807. Hij was militair en ging op 22 maart 1828 als gepasporteerd fourier aan boord van het schip “Abel Tasman” met bestemming Oost-Indië. Ondanks het gemis van zijn linkeroog was hij geschikt bevonden voor de koloniale dienst. De “Abel Tasman” bereikte Batavia op 29 juni 1828 met aan boord Z.M. troepen – Bachet was met zijn voormalige legeronderdeel meegereisd – en twee passagiers (w.o. niet Bachet).

Servaas Henri Bachet trouwde te Batavia in 1839 met een Indisch meisje met wie hij nageslacht kreeg dat in Nederlandsch-Indië bleef wonen. Na tot klerk op het residentiekantoor van Bantam te zijn aangesteld, verhuisde hij naar Serang, de hoofdplaats van die residentie. Hij werkte daar als commies-ontvanger en pakhuismeester, toen hij in 1859 wegens ziekte met wachtgeld ging. Het jaar daarop mocht hij voor herstel van gezondheid twee jaar met verlof naar Nederland. Zijn bestemming zou hij echter nooit bereiken, aangezien hij tijdens de reis kwam te overlijden.

In De Indische Navorscher zijn tot nu toe enkele families behandeld met een naam die net als Bachet op herkomst uit zuidelijker streken wijst, te weten Baron (1991), Bousquet – De Fillietaz Bousquet (2003), De Chauvigny de Blot (1989, 2011), Du Cloux (en afgeleide namen) (1993), Crince le Roy (2011), Darlang (2006), Dessauvagie (1991), Domis – De Senerpont Domis (2001), Dormieux (1990), Lagaun[n]e (2014), De Lannoy (2005), Lapré (1992), Livain (2004), Mahieu (2002), De la Motte (1992), Pasques de Chavonnes (1993), Du Puy (1996), Le Roux (2005), De Saumaise (2004) en Teisseire (2004).

Daarnaast komen we in publicaties met Indische burgerlijke-standgegevens en grafschriften namen tegen zoals: Bachet, Baudoin, Du Bois, Bois d’Enghien, De Bordes, Boudriot, Bousché, Bousquet, De Brie, Brunet de Rochebrune, Brutel de la Rivière, Buisson de Saint Rémy, De Burlet, Buvry de Mauregnault, De Calonne, Cambier, Caron, De Charon de Saint Germain (jhr.), Cheval[l]ier, De Chiusole de Campis, Des Celles, Le Clercq, Le Clercq de Courcelles, Clignett, Cocheret de la Maronière, Collard, Le Comte, Cordier de Croust, Courier dit Dubekart, De la Croix, Darricarrère, Despéroux, Deux, Duchateau, Dumas, Dumont, Dusser de Barene, Granpré Molière, Gregoire, Hamar de la Bréthonière, De/Du Jardin, Lannée de Bétrancourt, Lapré, Lisnet, Du Long, Lucardie, Mannot, Marlier de Routon, De Neve, Noël, De Penasse, Du Perron, Du Pré, De la Rambelje, De Rochemont, Saint Pourçain, Saint-Yves, Saintgenis, De Serière (en afgeleide namen), Sersansie, Theuvenet, Tissot, De Vicq de Cumptich, Voûte en Zannet.

Het ligt in de bedoeling met enige regelmaat in De Indische Navorscher of op deze website (afhankelijk van de omvang van de desbetreffende familie) aan families met namen als bovengenoemd aandacht te blijven schenken. Een ieder die daaraan kan en wil bijdragen is hierbij van harte uitgenodigd.

Ter afronding van dit bericht worden hier twee families uitgelicht, te weten Despéroux en Tissot. De Indische stamvader van eerstgenoemde familie werd geboren in La Rochelle en was in Nederlandsch-Indië actief als koopman, scheepseigenaar en -gezagvoerder en tenslotte landhuurder in het Djokjase. Hij trouwde in Nederlandsch-Indië een in Antwerpen geboren vrouw met wie hij kinderen kreeg. De stamvader van de Indische familie Tissot kwam in Marseille ter wereld en was in Nederlandsch-Indië eveneens actief in de handel.

Genealogie Despéroux

Genealogie Tissot

Aanvullingen en verbeteringen zijn vanzelfsprekend welkom.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

14 REACTIES

 1. Beste Roel,

  Fer Labbé (lid IGV) en ik hebben ons beiden bezig gehouden met de familie Labbé. Weliswaar een Bretonse achtergrond maar vanaf 1845 in Nederland woonachtig in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Twee broers uit deze familie zijn in Nederlands Indië terechtgekomen: Bernard Jacques (1885-1979) en Willem Johannes Jacob Labbé (1889-1944). Over deze twee broers hebben we informatie over hun wel en wee in Nederlands Indië. Fer over Willem Johannes Jacob Labbé en ik over Bernard Jacques. Ik neem aan dat Fer bereid zal zijn om zijn info te delen.

 2. In mijn verzameling “Indische rouwadvertenties”, zie mijn site, komen ook de volgende namen voor waarvan ik vermoed dat er wel een franse component in zit.
  Bauduin, Belfroid, Desertine, Liscaljet, Mounier, Nortier, Patoir, Persenaire, Richel, de la Rive Box, Roumimper.

 3. Mail me als de Indische Navorscher Dezentjé en de la Croix wilt onderzoeken
  Servais Henri Bachet is ook een voorvader van Geert Wilders.
  Een oom van zijn echtgenote Maria Theresa van der Heyden was de stiefvader van generaal Karel van der Heyden, (bron = INN)

 4. Het verbaast me elke keer weer dat wel Lapre en nooit de familie Lapra genoemd wordt. De familie van mijn moederskant (Lapra dus) komt uit Chateauneuf de Vernoux et Vivarais in de Ardeche. De vermoedelijke stamvader van de Indische tak is de zoon van Jean die omstreeks 1710 via Lausanne naar Karlshafen trok. Zijn zoon Jean Jacques Antoine vestigt zich omstreeks 1750 in Amsterdam. De generaties na hem blijven tot omstreeks 1870 in Amsterdam en de eerste Lapra die naar Indië trekt is Jean Louis Pierre die in 1874 voet aan wal zet op Java en zich in Kediri vestigt. De familie Lapra heeft banden met de families Duprat uit La Rochelle en Chateau Chareau, De Guiroye uit de regio Pyrenees-Atlantique, Japin uit Sedan en Briet Uit Chateau Thierry.

  • Geachte heer Brantz,

   Het maken van lijstjes zonder volledig te willen zijn, brengt altijd met zich mee dat er namen ontbreken, die voor een ander juist heel vertrouwd en vanzelfsprekend zijn. Dus goed dat u de aandacht op de naam Lapra vestigt. Dank daarvoor. Mocht u een genealogie van de Indische tak van deze familie willen publiceren, wilt u dan met de redactie contact opnemen via redactie@igv.nl.
   Bij voorbaat dank.

   Vriendelijke groet,
   Roel de Neve.

 5. Ik onderzoek de familie Jeanty en houd me aanbevolen als andere mensen informatie over deze familie hebben.

 6. Toen Napoleon in de gaten kreeg dat de Engelsen in de Oost een gevaar vormde voor zijn Keizerrijk, beval hij de 12e infanterie-bataljon Franse Republiek uit Parijs naar Nederlands Indië te gaan om samen met het Oost-Indische Leger een blok te vormen tegen een Engelse invasiemacht.
  Via Mauritius waar deze bataljon destijds gelegerd was – naar Batavia op Java heen gezonden om vandaar samen ten strijde te trekken met het Oost Indische Leger van Gen.Janssens tegen de Engelsen.

  Zover een korte historische overzicht.
  Een verre voorouder kwam via deze 12e Bataljon Franse Infanterie op Java: Jean Pellet.(toen Pellé later in Pelle)
  Deze tamboer fuselier en Zoon van de Franse Revolutie van 1789 legde de grondslag van onze Indische tak: de fam.Pelle

  Nu ben ik op zoek naar de genealogische link naar Frankrijk.
  Geboorteplaats en zijn voorouders van Jean Pellet zullen ergens in de archieven in Frankrijk te vinden zijn.
  Wellicht dat er iemand is die mij op weg kan helpen.

  Rick Pelle

 7. Dag Roel,

  Een boodschap van algemeen nut.

  Bij 2 van mijn Nederlands-Indische voorouders komen Franse namen voor.
  Via geboortedata en plaatsen voerde het spoor in beide gevallen naar Mauritius.
  Mauritius – Port Louis was van 1721 tot 1869 een bevoorradingshaven voor Franse schepen die naar Indonesie en India voeren.
  Via geneaologie Mauritius of rechtstreeks via http://www.amauro.org en http://www.cgmrgenealogie.org/actes zijn data online raadpleegbaar.

  Met vriendelijke groet,

  Heleen Berkhemer

 8. Mijn oma Lucy van der Zeep was met mijn opa Louis Hendrik Clignett getrouwd en een nicht van Sjoerd Lapré. Gelukkig zijn de Lapré’s geen familie van mijn Clignett lijn. Een voorouder Anthonij Hubert Clignett had namelijk drie verschillende takken met nakomelingen 1. 2. 3. Geertruida Debora Antoinetta RUDOLPH (de tak waar ik van afstam) Mijn oma was ook een nageslacht van een sultan daar. Zoveel weet ik niet van mijn oma’s genalogie, alle hulp is welkom.
  Mijn familiestamboom op geneanet.org ook heb ik mijn familiestamboom op familysearch.org
  https://gw.geneanet.org/astrosense_w?lang=en&n=clignett&oc=0&p=anthonij+hubert&type=tree

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.