Gezocht: Nabestaanden van te Flores omgekomenen

15
2365

Namens Luitenant-Kolonel b.d. Jacq. Z. Brijl BL zijn wij op zoek naar nabestaanden van 94  militairen die zijn omgekomen in krijgsgevangenschap in het kamp Maomere op het eiland Flores, of transporten hier naartoe, de zgn. Molukkentransporten.

Molukkentransport en het kamp in Maoemere op het eiland Flores

door Jacq. Z. Brijl.

Toen tijdens WOII na enige tijd het tij begon te keren ten voordele van de Geallieerde Strijdkrachten (Verenigde Staten, Engeland, Australië en Nederland) in o.a. Zuidoost-Azië, en Geallieerde troepen erin waren geslaagd een aantal eilanden en gebieden weer terug te veroveren op Japan, besloten de Japanners met spoed nieuwe vliegvelden aan te leggen en versterkingen te bouwen op de Molukken.

De krijgsgevangenen die geïnterneerd waren in de voormalige KNIL. kazernes van het IVe en IXe Bat. Inf. te Tjimahi werden via Batavia op 12 april 1943 per trein op transport gesteld naar Soerabaja. Dit was een verschrikkelijke reis waarbij onderweg water noch voedsel beschikbaar werd gesteld; naderhand bleek dat tijdens deze reis al enige Nederlandse krijgsgevangenen waren overleden.

Na aankomst op het station te Soerabaja werden de krijgsgevangenen door luid schreeuwende, schoppende en slaande Koreaanse militairen opgejaagd en naar het voormalig Jaarbeursterrein gebracht, dat als interneringskamp was ingericht. De situatie in dit kamp was bijzonder slecht.

Vele krijgsgevangenen hadden last van ernstige oogziekten en van dysenterie; de medische verzorging was onvoldoende en men leed honger door het weinige en slechte voedsel dat men in dit kamp kreeg.

Na enige dagen verblijf moest de krijgsgevangenen, in groepen van ca. 200  “met al hun spulletjes” op een trein stappen, die hen naar het station Goebeng, bij het havenemplacement van “Tandjong Perak” (“De zilveren Kaap”) bracht.

In de haven lagen schepen klaar, die de krijgsgevangenen onder andere naar het eiland Flores zouden brengen. Deze transporten zouden naderhand de beruchte naam van “Molukkentransport” krijgen, met de z.g. Japanse “Hell”-schepen.

Het konvooi dat de krijgsgevangenen via Timor naar FLORES zou brengen bestond uit:

 • ss Tazima Maru met 1030 Nederlandse krijgsgevangenen
 • ss Tenzio Maru met 930 Nederlandse krijgsgevangenen onder Co. v Kap. Blom
 • ss Koam Maru met 100  krijgsgevangenen onder Co. van de arts Kuilman.

De 2060 krijgsgevangenen stonden onder leiding van Lnt. Kol. van Altena. De Japanse Commandant van het gehele transport was de beruchte Lnt. kol. Anami. Het konvooi vertrok ’s middags op 18 april 1943 naar Maoemere op FLORES. Na aankomt op Maoemere – begin mei 1943 – moesten de krijgsgevangenen alle goederen, die in de schepen opgeslagen lagen, zelf uitladen en aan land brengen; doordat er geen steiger was, moesten de krijgsgevangenen steeds door het water lopen om de goederen aan land te kunnen brengen.

In Maoemere bleek men echter niets te hebben voorbereid. De krijgsgevangenen werden naar stukken land gebracht waar klapperbomen (Kokospalmen) stonden en kregen opdracht om meteen te beginnen hun eigen kampen te bouwen. Er werden tenslotte drie kampen ingericht:

 • Blom kamp (400 Ned. krijgsgevangenen)
 • Reijers kamp (400 Ned. krijgsgevangenen)
 • Wulff kamp (ca. 250 zieken).

De huizen in de kampen waren van lokaal materiaal gemaakt, b.v. bamboe, en als dakbedekking had men Atap-bladeren gebruikt. De krijgsgevangenen werden in Maoemere onder onmenselijke omstandigheden gedwongen om vliegvelden en wegen aan te leggen. De situatie was bijzonder slecht; er was ‘s nachts bijv. geen verlichting, en drinkwater werd in beperkte mate aangevoerd. Door de erbarmelijke situatie waaronder de krijgsgevangenen moesten werken en slapen, en mede als gevolg van gebrek aan goede medische verzorging, tropische ziekten, slechte voeding en door uitputting, overleden er in de periode 1943-1944 op Flores 380 Nederlanders.

Op FLORES werd dus door het KNIL niet met het Japanse Leger gevochten.

De 94  militairen in kwestie zijn:

 

  Naam, voornamen Geboorteplaats Geboortedatum Geneuveld Rang
1 Barneveld Binkhuysen, Charles Hendrik Jacques Semarang 23-04-1905 29-11-1943 Ls Sld Knil
2 Bergh van den, Raoul Henri Theodore Mr.Cornelis 03-08-1904 18-10-1943 Ls Sld Inf Knil
2a Boelhouwer, Theodoor Frederik Mr.Cornelis 17 juni 1913 2 maart 1942 res. 2e Luitenant waarnemer ML. / KNIL
3 Broek van den, Arthur Arnold Semarang 08-11-1906 29-12-1943 Ls Sld Inf Knil
4 Brummelen van, Frederik Willem Weltevreden 02-01-1918 29-11-1943 Brig Knil
5 Busschère de, Victor Léon Magelang 25-04-1901 08-07-1943 Ls Sld Ekl Gi Knil
6 Chevalier,  George Jan Telokbetong 16-02-1896 03-02-1944 Ldst Sgt Knil
7 Das, Willem Nicolaas Soerakarta 29-07-1908 13-09-1943 Sgt Fourier Knil
8 Dencher, Ernst Theodoor Kaboemen 13-05-1920 07-05-1944 Mlt Sld Inf Knil
9 Diephuis, Gustaaf Antoon Djatibarang 20-06-1912 20-05-1943 Mlt Sld Knil
10 Doelitzsch, Gustaaf Adolf Bodja 09-01-1907 20-07-1943 Ls Sld Knil
11 Eeden van, Marius Olivier Johan Padang 21-02-1911 17-08-1943 Mlt Wmr Berg Art Knil
12 Emmerik van, Maurits Robert Batavia 09-06-1905 30-01-1944 Ls Sld Inf Knil
13 Engh van den, Fernand Semarang 14-12-1910 22-05-1943 ls Sgt Ekl Knil
14 Fisscher, Ruddy Hendrik Batavia 23-02-1919 27-05-1943 Mlt Sld Knil
15 Fleur, Johan Christiaan Soerabaja 22-11-1911 24-06-1943 Mlt Sld Knil
16 Gebhardt, Herman Maximiliaan Tasikmalaja 27-09-1923 27-05-1943 Mil Sld Knil
17 Göllner, Daniël Francois Batavia 27-06-1902 19-06-1943 Ls Sld Knil
18 Haar van der,  Rudolf Jacob Banjoemas 06-10-1913 15-05-1943 Mil Sld Art Knil
19 Ham van, Jacob Willem Bandoeng 03-07-1904 09-06-1943 Ls Sgt Inf Knil
20 Haze Winkelman de, Christiaan Willem Batavia 29-12-1907 22-05-1943 Ls Sld KuA Knil
21 Haze Winkelman de, Frans Jozef Weltevreden 12-10-1896 25-05-1943 Ls Sld Inf Knil
22 Heinemann, Adolf Koetoardjo 19-03-1922 30-05-1943 Mil Sld Knil
23 Hek van, Johannes Jozef Semarang 27-01-1918 12-05-1943 Sgt Knil
24 Helden van, Gijsbert Jacob Semarang 13-10-1908 09-06-1943 SM Inf Knil
25 Hes, Jacob Alexander Lodewijk Amboina 17-08-1890 16-12-1943 AOO Knil
26 Hessink, Frederik Tjimahi 12-01-1916 31-05-1943 Sgt Inf Knil
27 Heydeman, Dirk Soerabaja 26-05-1894 05-08-1943 Ls Sld Knil
28 Hoet, Emil Romain Hendrik Ampenan 22-04-1901 04-08-1943 Sgt Inf Knil
29 Hofkamp, Arnold Hendrik Kotaradja 04-10-1905 03-09-1943 Ls Sgt Knil
30 Hulswit, Marius Paul Batavia 08-12-1905 15-06-1943 Ldst Sld Knil
31 Ingen van, Jan Willem Tijmen Soerabaja 26-06-1923 30-05-1943 Mlt Sld Mitr. Knil
32 Jager de, George Willem Mr.Cornelis 15-08-1907 16-07-1943 Ls Sld Knil
33 Janssen, Gerardus Petrus Salatiga 01-06-1896 24-06-1943 Ls Sgt Knil
34 Janszen, Willem Koedoes 12-12-1911 20-06-1943 Mlt Sgt Knil
35 Jonathans, Lodewijk Gustaaf Batavia 24-09-1913 28-05-1943 Mlt Sld M.M.D. Knil
36 Kepel, Lodewijk Jacob Eduard Tjimahi 13-12-1901 11-05-1943 Ls Sgt Ekl Inf Knil
37 Kerkhoff, Julius Djokjakarta 18-05-1923 30-06-1943 Mlt Sld Knil
38 Kleef van, Miliaan Buitenzorg 11-11-1905 24-01-1944 ls Sgt Ekl Knil
39 Kleinen, Ferdinand Emile Albert Salatiga 09-03-1912 24-08-1943 Mlt Sld Art Knil
40 Koch, Karl Carolus Poerworedjo 13-08-1895 09-07-1943 Ls Sld Ekl Knil
41 Koning de, Josephus Johannes Adolf Kwala Simpang 22-12-1914 26-06-1943 Sgt Inf Knil
42 Kooijmans, Eddy Poerwakarta 14-03-1921 11-06-1943 Mil Sld Knil
43 Kreleger, Johannes Lambertus Poerworedjo 22-10-1914 03-02-1944 Sld Tkl Art Knil (Tijdens 1e retourtransport te Batavia overl.)
44 Kriekhoff, Willem Izak Amboina/Ambon 16-12-1909 12-05-1943 Sgt Inf Knil
45 Krols, Johannes Baptist Tjimahi 21-06-1908 17-08-1943 Mil Korp.Schrijver DVO Knil
46 Kruijt, Anthonie Johannes Batavia 07-05-1920 10-06-1943 Mlt Sld Knil
47 Kuuhl, Wouter Bandoeng 30-07-1922 22-05-1943 Mlt Sld Knil
48 Lastdrager, Jan Ferier Madioen 22-03-1911 09-07-1943 Mlt Sgt Knil
49 Leent van, Adriaan Henry August Bandoeng 12-01-1922 08-08-1943 Cadet Vdg Gi Knil
50 Ling van, Hendricus Albertus Johannes Padang Pandjang 05-06-1893 19-08-1943 ls Sld Tkl Knil
51 Lingen van, Johan Willem Batavia 27-09-1920 18-07-1943 Mlt Sld LuA Knil
52 Maingay, George Soerabaja 11-08-1911 30-06-1943 Mil Sld Cav Knil
53 Mathijsen, Glaucus Batavia 18-12-1920 13-03-1944 Mlt.Sld.KNIL.
54 Megens, Eugène Jean Marie Batavia 01-04-1913 24-05-1943 Ls Sld Inf Knil
55 Mendelsohn, Freddy Albert Wilhelm Soerakarta 27-02-1904 28-11-1943 Sgt Inf Knil
56 Nelissen, Willem Soekaboemi 13-07-1905 01-06-1943 Ls Sld Knil
57 Nicolaas, George Julius Batavia 26-10-1900 06-06-1943 Ls Sld Knil
58 Patiwael, Karel Maximiliaan Balikpapan 22-01-1918 22-05-1943 Mlt Sld Knil
59 Pattiwael van Westerloo, Willem Mr.Cornelis 02-09-1895 15-08-1943 Ls Sld Inf Knil
60 Pleijte, Evert Pieter Padang Pandjang 02-04-1900 15-05-1943 Ls Sld Knil
61 Prins, Volkert Hubert Buitenzorg 24-06-1896 12-05-1943 Ls Sld Knil
62 Promt, Henri Johan Mr.Cornelis 20-11-1906 08-06-1943 Ls Sld Knil
63 Put van der, Paul Freddy Gombong 13-07-1901 13-06-1943 Ls Sld Knil
64 Reijn van, Martinus Weltevreden 11-02-1896 11-06-1943 Ls Sld Knil
65 Rijkeboer, Jan Bandoeng 27-05-1916 30-07-1943 Mil Sld Knil
66 Robinson, Harry Willy Bandoeng 21-01-1912 26-08-1943 Mil Sld Inf Knil
67 Rusman, Herman Garoet 09-08-1898 13-01-1944 Ldst Sgt Knil
68 Schmid, Frans Semarang 30-04-1913 29-08-1943 Sgt Inf Knil
69 Schmid, Karl Julius Gombong 08-12-1913 04-12-1943 Sld Tkl Inf Knil
70 Schuttevaer, Harry Cheribon 22-02-1923 02-07-1943 Mlt Sld Inf Knil
71 Sloos, Karel Albert Mr.Cornelis 09-08-1902 14-09-1943 Ls Sld Knil
72 Smits, Roger Emile Buitenzorg 02-02-1921 18-06-1943 Mil Sld Knil
73 Spangenberg, Willem Otto Salatiga 28-05-1897 27-06-1943 Ls Sld Knil
74 Speulman, Hendrik Hielko Banda Neira 20-10-1900 07-07-1943 Ls Sld Knil
75 Stammler, Willy Ado Pladjoe 22-04-1910 22-06-1943 Mlt.Sgt. KNIL.
76 Steenbergen, Theodorus Magelang 09-06-1894 04-02-1944 Sld Knil (Tijdens 1e retourtransport te Batavia overleden)
77 Stoelman Leysner, Harold Harry onbekend 02-11-1906 21-05-1943 Ldst Sld Knil
78 Teuben, Arnold Herman Magelang 25-07-1922 04-06-1943 Fuselier Knil
79 Tronchin von, Frits Louis Semarang 19-02-1918 22-06-1943 Mlt Sgt Knil
80 Ungerer, Paul Sylvester Batavia 24-05-1909 10-08-1943 Mlt Sld Inf Knil
81 Verburgt, Anton Batavia 24-09-1896 03-07-1943 Ls Sld Knil
82 Vervaart, Leonardus Jacobus Batavia 19-09-1912 04-07-1943 Mlt Sld Knil
83 Visser, Jan Daniël Sintang 25-10-1922 19-05-1943 Mlt Sgt Ekl Knil (geëxecuteerd)
84 Visser, Jacob Barend Bandoeng 20-11-1921 20-05-1943 Mlt Sld Knil
85 Vogel de, August henri Padang 30-09-1909 07-10-1943 Mil Sld Knil
86 Vogel, Jan Kalibaroe 08-09-1909 09-01-1944 Mlt Sgt Tkl Knil
87 Vollmer, Frits Paul Magelang 27-09-1902 26-05-1943 Ls Sld Inf Knil
88 Vries de, Richard Leopold Kotaradja 05-09-1907 16-09-1943 Ls Sld Knil
89 Waas van, Ferdinand Alexander Poerworedjo 23-02-1897 04-06-1943 Ls Sld Inf Knil
90 Willigen de, Eduard Ambarawa 04-07-1902 13-06-1943 Ls Sgt Inf Knil
91 Winckelmann von, Cyril Frederik Albert Semarang 11-05-1899 30-05-1943 Brig D.V.D. Knil
92 Wit de, Jacob Pati/Djoeana 22-05-1899 24-12-1943 Ls Sld Knil
93 Wolff, Antonius Franciscus Madioen 07-11-1915 29-12-1943 Brig Inf Knil

15 REACTIES

 1. Jonathans, Lodewijk Gustaaf 24/09/1913 te Batavia omgekomen te Flores op 28/05/1943: hij is een broer van mijn vader Albert Bernhard Jonathans geboren te Depok 26-11-1918 overleden te Zoetermeer2/9/1999

 2. Mijn vader was: Ch. W. de Haze Winkelman (geb. 12/29/1907 – gestorven 20/22 mei 1943). Hij is gestorven te Flores and daar begraven en daarna herbegraven in Jakarta – begraafplaats Menteng- Pulu. Het is vreemd dat op de oude fote van Flores zijn overlijdensdatum was: 20 mei 1943 en op de nieuwe begraafplaats 22 mei 1943! Hij is aan bacilaire dycenterie overleden. Het was een vreselijk rot kamptijd hoor ik.!!!

 3. Op uw lijst staat niet : Johannes Marinus Hendrikus Jacobus Mertens, 2 mei 1905 te Soerakarta, overleed op 14 Jun 1943 te Maumere, daar werd zijn stoffelijk overschot in zakken gewikkeld en in een groot gedolven graf gelegd samen met vele andere. De Japanners legden dorre kokosbladen en -stengele in het massagraf dat ze later in brand staken. Johannes M H M J M was in het kamp met zijn jongere broer, die overleefde de gruwelen wel.
  JMHJ Mertens ligt op het Ned Ereveld Kembang Kuning in Surabaja.

 4. Bovenaan het artikel staat dat u op zoek bent naar nabestaanden. Gijsbert Jacob van Helden (24) was mijn opa. Van zijn 4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon, zijn nog 2 dochters in leven. Ik hoor graag van u waarom u op zoek bent naar nabestaanden en ik zou graag alle, bij u bekende info over mijn opa, willen ontvangen als dat mogelijk is. Alvast mijn hartelijke dank.

 5. Mendelsohn, Freddy Albert Wilhelm Soerakarta 27-02-1904 28-11-1943 Sgt Inf Knil
  is mijn overgrootvader, bijzonder dat ik op deze manier meer van zijn levensomstandigheden ben achtergekomen.

  Wellicht dat iemand mij nog meer informatie kan aanbieden.

 6. Ik andre gerrits/mendelsohn ben de kleinzoon van F.A.W. Mendelsohn en vader van Ike Gerrits. Door ontberingen is mijn opa overleden krijgsgevangen in Maumere op Flores

 7. Dear all, I am Valentino, born and raised in Maumere, Flores. I just found few old photographs about the cemetery on a facebook history group. The photographs of the graves showed the description about the cemetery. But unfortunately, there is no detail description about the exact location. I read from Barneveld Mr. Binkhuysen’s blog about his family and found only the short information about the burial location: West Maumere PWO Cemetery.
  It is hard to find the location, as now west Maumere has less coconuts garden – only 1 location remain with coconuts garden but there is no sign left about the cemetery. And I am not sure with this location since it’s not as big as shown in the photographs.
  So, if there is any more detail information about the cemetery, please share and let me know. I am glad to find out the exact location and make a report about it for you all.

  Thank You
  Greetings from Maumere, Flores.
  (23 – 10 – 2021)
  Valentino
  email : valentinoluis45@gmail.com

 8. Ik ben de achterkleindochter van Frederik Hessink. 1 van zijn 2 dochters leeft nog en hij heeft een heleboel (achter) kleinkinderen. Bent u nog steeds op zoek naar de nabestaanden? Wat is hiervoor de reden? Mocht u informatie hebben wat u kunt delen, dan zou ik hier graag van op de hoogte worden gesteld!

  Alvast heel erg bedankt.

 9. Eduard de Willigen was mijn opa. Zijn oudste dochter (mijn tante) leeft nog in Canada, zijn tweede dochter Patricia de Willigen (mijn moeder) is twee jaar geleden overleden. Is deze vraag nog aan de orde? Zo ja, ik ontvang graag meer informatie. Alvast bedankt!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.