Nazaten van Napoléon in Nederlandsch-Indië.

4
2656
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Werkelijkheid of hoax?

In De Indische Navorscher 1989 behandelde D. van Duijn de nakomelingen van Emanuel Maximilian von Stracka en Carolina Magdalena Deux. Aangezien Von Stracka volgens zeggen een bastaard was van een vorstin van Thurn und Taxis, geboren hertogin van Mecklenburg, konden zijn in Nederlandsch-Indië levende nazaten het hoogadellijke bloed in hun aderen voelen kloppen. Dat zij echter ook van Napoléon Bonaparte zouden afstammen, is een gedachte die zo onwaarschijnlijk is, dat die niet bij hen zal opkomen.

Toch circuleert op internet het verhaal dat de vader van mevrouw Von Stracka, François Tobias Deux, een bastaard van de keizer der Fransen was (zie bijvoorbeeld: www.henningerweb.nl/ome-napoleon.html; www.de-paula-lopes.nl, onder Family Saga I klikken op Napoleon Buonaparta). Hij zou door diens vrouw Joséphine de Beauharnais als bedreiging zijn gezien voor de zoon van haar dochter Hortense (later keizer Napoléon III). Via allerlei intriges zou zij uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen dat Napoléon zijn bastaardzoon naar Nederlandsch-Indië stuurde om hem daar te laten kronen tot ….. jawel, ‘koning van Oost-Indië’!

Op Java aangekomen, kwam, zo wil het verhaal, de toen achtjarige knaap in huis bij de familie Dezentjé, trouwde later een dochter van die familie, kreeg met haar twee dochters, waaronder mevrouw Von Stracka, en werd kind aan huis bij de soesoehoenan van Soerakarta. Archiefbronnen die zouden kunnen aantonen dat van dit mooie afstammingsverhaal iets klopt, ontbreken tot nu toe.

Het afstammingsverhaal op de website van Robert van Braam.
Het afstammingsverhaal op de website van Robert van Braam.

Had Napoléon dan geen onwettige kinderen? Het antwoord op deze vraag luidt dat hij die wel had. Vast staat namelijk dat Napoléon bij verschillende moeders twee buitenechtelijke zoons verwekte, te weten Charles Léon Denuelle (Charles comte Léon) (1806-1881) en Alexandre Florian Joseph comte Walewski (1810-1868). Wie meer over hen wil weten, leze de publicatie van Joseph Valynseele, getiteld La descendance naturelle de Napoléon Ier. Le comte Léon. Le comte Walewski (Parijs 1964). Daarnaast werd van nog meer personen beweerd dat zij aan Napoléons zaad ontsproten zouden zijn, maar geen van die verhalen berust op betrouwbare bronnen. En dit geldt ook voor het afstammingsverhaal van de familie Deux. Tot het tegendeel is bewezen, is hier mijns inziens dus sprake van een hoax of om in meer Indische sferen te blijven van een, zoals ik het zou willen noemen, sambalgorengpedisverhaal.

Voor degenen die langs wetenschappelijke weg willen aantonen dat de Indische familie Deux en haar verwanten wel degelijk van Napoléon afstammen, volgt hieronder diens DNA-profiel, zoals gepubliceerd op de website ‘The Napoleon DNA Project’.

Bron: https://www.igenea.com/en/napoleon
Bron: https://www.igenea.com/en/napoleon
Napoléon Bonaparte
Napoléon Bonaparte
Comte Walewski
Comte Walewski
Leon Denuelle
Leon Denuelle
François Tobias Deux
François Tobias Deux

De foto van het portret van de streng kijkende man met de vele onderscheidingen op de borst is te vinden op de website van Marnix Alexander de Paula Lopes (www.de-paula-lopes.nl/index2.php). Degene die de foto plaatste, vermeldde als naam van de geportretteerde François Tobias Deux. Op genoemde website vindt men geen nadere informatie over dit portret, zoals maker, datering, herkomst en huidige vindplaats. Evenmin werd informatie gegeven over de onderscheidingen die de geportretteerde draagt. In dit verband moet worden vermeld dat François Tobias Deux bij mijn weten nimmer gedecoreerd werd. Men kan zich dus afvragen of dit portret wel François Tobias Deux voorstelt. Een andere vraag is of dit misschien het portret van François Tobias Deux is, waarover ‘Irene van Kuyk/Hanssens/Deux’ op 1 februari 2008 op het stamboomforum schreef dat zij daarvan een foto bezit (https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/472/0/deux_francois_tobias_voorm_nederlands_indi_18e_19e_eeuw). Het uniform dat de geportretteerde draagt, ken ik overigens niet als een ambtskostuum dat op Java werd gedragen. Het lijkt veel weg te hebben van een goud- of zilver gegalonneerd galauniform. Wellicht dat een van de lezers hierover meer kan zeggen.

Klik hier voor de tot dusver bekende feiten met betrekking tot de afstamming van de familie Deux, die een geheel ander licht op de vermeende keizerlijke afstamming werpen.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

4 REACTIES

 1. Ik ben een nazaat van Tobias Deux.
  Eerlijk gezegd geloof ik weinig van het verhaal.

  Ten eerste is volgens de bronnen die ik heb geraadpleegd de man op het schilderij sultan Paku Buwono III van Solo.
  Ik heb een fotokopie van het schilderij. Rechtsonder staat zover ik kan zien de tekst Paku Buwono III.
  Er bestaat ook een fotokopie van het schilderij van Paku Buwono II die in dezelfde stijl is geschilderd. De mannen lijken duidelijk op elkaar.
  Ze hebben beiden Europese trekjes.
  Tobias Deux zou dan zijn Europese trekjes van zijn schoonopa hebben geërfd.

  Opvallend is dat deze twee schilderijen niet in het museum van de Kraton van Solo hangen en dat Paku Buwono in moderne spelling is geschreven. Zijn het wel schilderijen? Waar zijn ze? Wanneer zijn ze gemaakt?

  Ten tweede is het erg onwaarschijnlijk dat Tobias Deux op Imogiri is begraven. Ik heb hem er in ieder geval nog niet gevonden.

  Ten derde is het zeer onwaarschijnlijk dat Deux afgeleid is van Deuse, als in tweede vrouw van Napoleon. Volgens de gegevens is de vader van Tobias Deux, Frans Deux. Het is erg toevallig dat zijn vermeende adoptievader ook Deux heet.

  Het is wel mogelijk dat hij getrouwd was met een dochter of kleindochter van de sultan. De Deux’s en de Dezentje’s bewogen zich in het zelfde milieu. Aangezien het vrijwel zeker is dat een Dezentje met een dochter van de Sultan was getrouwd, zou een Deux dan ook kunnen zijn geweest.

  Op een film bij de Mormonen zou het bewijs moeten staan, de overlijdensakte van de zoon van Tobias en de Prinses met daarop de namen van zijn ouders.

 2. Gefundeerde kritiek.
  Sommige mensen beginnen aan genealogie in de hoop een adellijke tak te vinden e zullen alles uit de kast(en) halen om dat aan te tonen. Daarom ben ik ook sceptisch voor dit soort verhalen.
  Jaren geleden was het een rage in Nederland om de afstamming van Karel de Grote aan te tonen. Ik stam van zijn tuinman af.
  mijn kleindochter moet oom tegen Willem-Alexander zeggen maar wel 21 generaties terug. :>))

 3. Net zoals ik er aan twijfel(de) dat de geportretteerde François Tobias Deux is, twijfel ik er aan dat de geportretteerde sunan (verkorte versie van susuhunan en dus niet sultan) Pakubowono III voorstelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.