Pieter Reep

#3839
DennisWeb master
Participant

Hierbij kom ik nog een keer terug op de vraag betreffende Pieter Reep.

Volgens http://www.lapre.nl waren hij en Martinus Reep halfbroers en beiden zoons van Hendrik Reep (geen bronvermelding). Dit is in tegenspraak wat er over Pieter en Martinus wordt vermeld in de door mij opgestelde kwarrtierstaat Cohen-Burgemeestre (zie DIN 2012, pag. 66).

Het is m.i. niet waarschijnlijk dat Martinus en Pieter halfbroers waren. Daarvoor liggen hun geboortedata te ver uit elkaar.
Martinus Reep, geb. Madura 4 jan. 1831 (Almanak 1832).
Pieter Reep, geb. Tegal 28 febr. 1856 (Almanak 1858). Hoewel het er niet expliciet bij staat, gaat het hier (waarschijnlijk) om een erkenning. Een wettige geboorte op 28 febr. 1856 zou immers normaliter in de Almanak 1857 zijn vermeld.

Pieter zal dus de zoon zijn geweest van een inlandse vrouw en dit sluit aan bij het feit dat Martinus getrouwd was met de inlandse vrouw Djembrang. Dat zij kinderen hadden, blijkt uit haar testament , waarin wordt gesproken over minderjarige kinderen, ‘welke zijn gewettigd, en welke in den echt met hem (Martinus, RdN) zijn verwekt’. Martinus en Djembrang hadden dus kinderen die zowel voor, als na hun huwelijkssluiting waren geboren. Martinus komt ook (als enige) voor op de inwonerslijsten van Tegal (Alm. 1849-1855, 1857), de geboorteplaats van Pieter.

Een H. (Hendrik) Reep komt voor op de inwonerslijsten van de afdeling Bankallang (Alm. 1830-1831) en van de afdeling Madura (Alm. 1832), beide op het eiland Madura. Hendrik Reep kan dus i.d.d. de vader van Martinus zijn geweest. Zijn overlijden of huwelijk niet gevonden.

Hendrik Reep zou volgens http://www.lapre.nl een zoon zijn geweest van Fredrik Carel Reep.

Fredrik Carel Reep tr. Madura en Sumanap 6 maart 1825 (Alm. 1826 en Bataviasche Courant van 16 maart 1825) Johanna Margaritta Ditree, wed. van Wolffart Abels. De bruidegom was wedr. van Wilhelmina Christina Peterson. J.M. Ditree overl. Soerabaja 17 febr. 1859 (58 jaar oud) (Alm. 1860 en De Oostpost van 24 febr. 1859). Zij werd dus geboren in 1800 of 1801. F.C. Reep zal dus vermoedelijk omstr. 1790-1800 zijn geboren.

Fredrik Carel Reep overl. Madura en Sumanap 27 aug. 1826 (Alm. 1827). Hij kwam als inwoner van die residentie voor vanaf Alm. 1815. In Alm. 1815-1816 vermeld als store-keeper te Sumanap en Madura bij het Salt Department.
In Alm. 1822-1823 vermeld als pakhuismeester van het zouitedepot te Sumanap.
Blijkens Alm. 1826 was hij eigenaar van de brik “Margaretha”.

Mevr. J.M. Ditre, weduwe Reep vertrok met 1 kind a/b van het schip “Mercurij” (kapt. C. Brodie) van Soerabaja naar Semarang 22 april 1828 (Javasche Courant van 29 april 1828). Het kind zou dan Hendrik moeten zijn.

Het merkwaardige is dat blijkens de Javasche Courant van 10 nov. 1832 de heer F.C. Reep met 2 kinderen a/b van de bark “Willemijn” van Semarang naar Batavia vertrok. Had hier ten rechte moeten staan ‘weduwe van de heer F.C. Reep’ en is er dus sprake van een zetfout? En waar kwam het tweede kind vandaan?

Onder het nodige voorbehoud luidt de stamreeks dus:

Fredrik Carel Reep

Hendrik Reep

Martinus Reep

Pieter Reep