Indo-Portugese families (I)

5
2009
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Eerder werd onder de kop ‘Familieregering’ in de rubriek ‘Uit de Indische kranten’ aandacht besteed aan een familienetwerk, waarin Francisco José Pereira (Macao 1786-Bandjermasin 1843) centraal stond. Onder zijn Indische nakomelingen treffen we ook de afstammelingen van John Thomas de Aquino (overl. 1871). De familienaam De Aquino wijst net als Pereira op Portugese roots. In Portugal werd op 22 december 1888 voor José de Aquino Guimarães de titel Barão (Baron) de Aquino gecreëerd. Voor zover mij bekend was hij overigens de eerste, tevens enige Baron de Aquino.

John Thomas de Aquino, bovengenoemd, is vermoedelijk op Java geboren omstreeks 1830-1835. Zijn vermoedelijke vader was Felix Anton de Aquino, die geboren was te Macao. John Thomas de Acquino werd sinds het midden van de jaren 1850 vermeld als inwoner van de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo.

In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene families met Portugese roots. Naast Pereira en De Aquino moeten we denken aan families als Barros, Bish, Botellho, da Costa, da Graça, Maitimo, Mendes da Costa, Monteiro, Quartero, Rodrigus (van Rodrigues), de Silva, de Sousa, de Souza. Zij zijn vermoedelijk, net als de meeste Indische families, pas in de negentiende eeuw in Nederlandsch-Indië aangekomen. De indruk bestaat dat tenminste een deel van deze families zich in Nederlandsch-Indië niet wijd vertakt heeft.

Genealogie van de familie De Aquino/D’Aquino in Nederlandsch-Indië (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

5 REACTIES

 1. My father’s mother was a Portuguese, Mariana Voula, her family lived on East Timor, the family lived in Portugal originally but fled to East Timor to escape the Spanish inquisition and subsequently changed their last name to Voula. Mariana Voula married Joseph Šebek born in Bohemia now the Czech Republic.
  My father’s name is Anton Th. Šebek married to Charlotte Musch. Dad was born on Banda Neira & Mom in Bandoeng.

 2. Simao: Portugees of Moluks?

  Mijn overgrootmoeder langs moederskant was Johanna Maria Carolina Simao. Geboren in 1880/1881 in Kudus en overleden te Surabaya op 3 juli 1935. Haar ouders waren Johan Frederik Simao en de Inlandse christenvrouw Kaliemag.
  Alle informatie over de familie Simao is welkom.
  Mijn overgrootmoeder was getrouwd met Ernst Ewald Brüdkühl, Dirk Hendrik Jacobus Van Gaasbeek en ook met Nicolaas Bernardus Nix.
  De familie Wouters (Sneek/Nederlands-Indië) is geparenteerd aan families als Pernet, Van Gaasbeek, Simao, Simon, Van der Velde, Brüdkühl enzovoort.

  • Een onderzoekje naar de familie Simao vanwege voorouders van een kennis leverde mij de 1e generatie Simao na 1800:

   Gerrit (Willem) Simao
   In de Regeringsalmanak van Nederlands Indië van 1815 kom ik als Europese inwoner een Gerrit Simao tegen, woonachtig in Joana, district Japara. In 1816 wordt hij vermeld als Clerk. Er worden geen huwelijk of geboortes van kinderen vermeld. Op 21 januari 1837 overlijdt te Japara een Gerrit Willem Simao. In de Nederlandsche staatscourant van 30-12-1815, wordt zijn naam vermeld als inwoner van Joana. De inluidende tekst is:
   INGEVOLGE de jongste ingekomene tijdingen van Batavia, werden aldaar, op den isten julij van dezen jare 1815 als in het leven zijnde, bekend gesteld, de volgende Europese of descendenten van dezelve, waarachter tevens volgen de namen van eenige overledenen, gedurenden den jare 1814 tot ultimo junij 1815 ingesloten.

   Willem Arnoldus Simao
   In 1822 verwschijnt ook een Willem Arnoldus Simao in de almanak, ook uit Joana. In 1826 wordt een kind van Willem Arnoldus geboren te Joana. Zo ook in 1829. Er worden geen namen genoemd. Willem Arnoldus zelf overlijdt op 17 augustus 1831.

   Bernard Simao
   Ik vind ook een Bernhard Simao in Semarang. Volgens de volkstellinglijst van Semarang uit 1819, is hij geboren in Japara en is kleermaker van beroep. Hij woont in Semarang sinds 24 augustus 1801. Bernardus heeft een relatie of is getrouwd met Maria Degener. Hun namen vind ik terug als ouders in Semarang 1815 van hun dochter Maria:
   DEGENER Maria filia naturalis
   Samarang 07-10-1815 ~ Samarang 31-10-1815 Susc: Joannes Bernardus Simao et Maria Degener. (BRP15)
   En als getuigen in de Malaeische kerk te Batavia 1815
   7 Octobris 1815 est nata et 31 Octobris 1815 baptisata Maria, filia naturalis Joannis Georgii Degener et Sara Joanna Wessel. Susc: Joannes Bernardus Simao et Maria Degener.
   Op 12 augustus 1817 overlijdt te Semarang hun zoontje Jan Godlieb.

   Catharina Wilhelmina Simao
   In het het jaar 1819 vind een huwelijk plaats tussen C.W. Simao en W.P Dukenne. In datzelfde jaar wordt het overlijden van een kind van W.P. Dukenne vermeld. W.P. Dukenne was waarschijnlijk een nazaat van VOC opvarende Johan Philips Dukenne uit het Franse Armentiers, die voor de kamer van Zeeland vertrok naar oost Indië op 8 april 1852 en op 25 december 1863 overleed in Oost Indie. Op 17 november 1847 overlijdt een Catharina Wilhelmina Simao.

   1 van bovengenoemde heren zal de vader zijn geweest van Johan Frederik Simao, uit de regio Japara dat ligt in het district Djawana/Joana. Hier kom ik vanaf 1848 als enige constante Simao deze Johan Frederik tegen, die voor 1848 in Semarang wordt vermeld. Ik kom geen huwelijk van hem tegen. Via Delpher.nl vind ik een familiebericht, geplaatst in “De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad” op 21 maart 1893 omtrent het overlijden van een zekere Johannes Theodorus Stok oud 22 jaar, waarin een vermoedelijke dochter van hem wordt genoemd nml Johanna Elisabeth. Daarnaast worden ook nog een G en een F Simao genoemd, kennelijk uit hetzelfde huishouden.

   Vermoedelijke kinderen van Johan Frederik Simao:
   Johan Frederik Willem Simao geb. Samarang op 6 juni 1843 (RA 1844 blz 267. Hij wordt op 30 mei 1871 vermeld als vermist en op 27 juni afgevoerd. Vader is Johan Frederik Simao en moeder is Wilhelmina Jesana Paulus. Hij is vrijwillig bij het KNIl gegaan te Semarang als soldaat.

   Mvg.
   Cliff Bos

 3. Hallo,
  Ik ben op zoek naar meer informatie over Francisco José Pereira (Macao 1786-Bandjermasin 1843), waar in bovenstaand artikel aan wordt gerefereerd. Waar zou ik meer informatie kunnen vinden? In onze stamboom krijgen we niet duidelijk of deze Francisco José Pereira de vader is van Rafaël Maria Pereira (geb.1830 te Macao), bijv. Kennelijk is er wel meer bekend over zijn nakomelingen, en hopelijk ook meer historische context. Kan iemand mij verder op weg helpen?
  Mvg, Katja Pereira

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.