Lezingen Herman Keppy en Bob Coret op ALV

0
1313

Op 4 april houdt de IGV haar jaarlijkste algemene ledenvergadering.

Naast het officiële gedeelte hebben we twee zeer interessante lezingen die na elkaar worden gehouden vanaf 15:00 uur.

De eerste is van schrijver/publicist Herman Keppy (foto), die zal vertellen over zijn recente boek Zijn jullie Kerels of Lafaards?! over de rol van het Indische en Indonesische verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De tweede spreker is Bob Coret, oprichter van Genealogie Online, die u zal laten zien hoe u uw stamboom eenvoudig op het internet kunt delen. De IGV heeft sinds kort haar eigen collectie, waar u uw Indische stamboom aan toe kunt voegen.

De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en aansluitend een Indisch buffet.

Het complete programma ziet u hieronder.

IGV leden kunnen zich op twee manieren opgeven:

1) Via e-mail met deze makkelijke e-mail link.
2) Via de Webshop (u dient in te loggen voor de juiste prijs)

Graag vóór 21 maart. Introducé(e)s zijn van harte welkom voor lezingen en/of buffet. Het officiële gedeelte (13:00-14:30) is in principe alleen voor leden, maar museum Bronbeek is vlakbij om eventueel te verpozen.

Datum: Zaterdag 4 april 2020, 13:00-18:30
Plaats: Sumatrazaal, Kumpulan, Bronbeek | Velperweg 147, 6824 MB Arnhem

Programma

Als u zich opgeeft voor de ALV ontvangt u over een aantal weken de vergaderstukken.

13:00 – 14:30 Algemene ledenvergadering
1. Welkom, agenda, ingekomen stukken en in memoriam
2. Notulen ALV 16 maart 2019
3. Gevoerde beleid afgelopen jaar en plannen voor 2020 / 2021
4. (Her)verkiezing bestuursleden John Soedirman, Kevin Felter, Dennis van der Jagt, Renée Lok-Wortman
5. Rapportages vanuit de werkgroepen en presentatie van het Jaarboek 2020 en (onder voorbehoud) Bronnenpublicatie 29
6. Verslag kascommissie, voorstel tot décharge en benoeming nieuwe kascommissie (kandidaten welkom)
7 . Definitieve begroting 2020, voorlopige begroting 2021 en contributies 2021
8. Rondvraag en sluiting.
15:00 – 16:00 Herman Keppy, Zijn jullie Kerels of Lafaards?!, gevolgd door vragen / discussie.
16:30 – 17:00 Bob Coret, Uw Genealogie On-line?!, gevolgd door vragen / discussie.
17:00 – 18:30 Borrel (ook alcoholvrij) en  Indisch buffet (met uitloop)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.