Lezingen Philip Dröge en Bob Coret op ALV in Bronbeek

2
2030

Op 19 maart 2022 houdt de IGV haar jaarlijkste algemene ledenvergadering, dit jaar voor het eerst in twee jaar live.

Naast het officiële gedeelte hebben we twee zeer interessante lezingen die na elkaar worden gehouden vanaf 15:00 uur.

De eerste is van schrijver Philip Dröge (foto), die zal vertellen over zijn recente boek Moederstad en over de praktijk van het volgen van een familiegeschiedenis in Indonesië.

De tweede spreker is Bob Coret, oprichter van Genealogie Online, die u zal laten zien hoe u uw stamboom eenvoudig op het internet kunt delen. De IGV heeft sinds kort haar eigen collectie, waar u uw Indische stamboom aan toe kunt voegen.

De middag zal worden afgesloten met een gezellige borrel en aansluitend een Indisch buffet.

Het complete programma ziet u hieronder.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per email met deze makkelijke e-mail link. Als u geen IGV lid bent, bent u welkom vanaf 15:00 uur.

Mocht de makkelijke link niet werken, meld u dan aan bij secretaris@igv.nl, op deze manier:

Ik wil mij graag aanmelden voor (graag aangeven):
[ ] De ALV en/of Lezingen (gratis)
[  ] Indisch buffet + 2 drankjes (€30 per persoon)
Na(a)m(en):
Aantal personen Indisch buffet:

De lezingen zijn voor iedereen gratis, de Indische maaltijd (incl. twee drankjes) kost €30 p.p.

Maak het eventuele bedrag voor het Indisch buffet/drankjes over op IBAN NL47INGB0000146032 ten name van de Indische Genealogische Vereniging o.v.v. Indisch buffet.

Graag aanmelden vóór 10 maart. Het officiële gedeelte (13:00-14:30) is in principe alleen voor leden, maar museum Bronbeek is vlakbij om eventueel te verpozen.

Datum: Zaterdag 19 maart 2022, 13:00-18:30
Plaats: Sumatrazaal, Kumpulan, Bronbeek | Velperweg 147, 6824 MB Arnhem

Programma

Als u zich opgeeft voor de ALV ontvangt u uiterlijk drie weken van te voren de vergaderstukken.

13:00 – 14:30 Algemene ledenvergadering
1. Welkom, agenda, ingekomen stukken en in memoriam
2. Notulen ALV 19 juni 2021
3. Gevoerde beleid afgelopen jaar en plannen voor 2022 / 2023.
4. Herverkiezing bestuursleden Dennis van der Jagt, Renée Lok-Wortman, Walter Roelofsen
5. Eerste stemming over voorstel aanpassing statuten
6. Rapportages vanuit de werkgroepen en preview van het Jaarboek 2022 en presentatie Bronnenpublikatie 32: Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang III 1840-1853, door Kees Takkenberg. Deze BRP/32 zal verkrijgbaar zijn.
7. Verslag kascommissie, voorstel tot décharge en benoeming nieuwe kascommissie (kandidaten welkom)
8. Definitieve begroting 2022, voorlopige begroting 2023 en contributies 2023
9. Rondvraag en sluiting.
15:00 – 16:00 Philip Dröge, Moederstad, gevolgd door vragen / discussie.
16:30 – 17:00 Bob Coret, Uw Genealogie On-line?!, gevolgd door vragen / discussie.
17:00 – 18:30 Borrel (ook alcoholvrij) en  Indisch buffet (met uitloop)

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.