Nieuws: okt. en nov. 2014

0
1080

Van 13 oktober 2014 t/m 8 maart 2015 wordt in het Joods Historisch Museum (JHM) te Amsterdam de tentoonstelling Selamat Sjabbat gehouden. Deze tentoonstelling vertelt aan de hand van historische objecten, foto’s en interviews het verhaal van de joden in Nederlandsch-Indië voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het derde nummer van de lopende jaargang van Misjpoge, het kwartaalblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, zal aan dit onderwerp zijn gewijd.

Hetty Berg van het JHM zal op 14 december a.s. over dit onderwerp een lezing houden in de Indische Zaal van Museum Bronbeek. Zie voor de wijze van inschrijving en de toegangsprijs www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek (klik op agenda en kijk onder activiteiten 2014).

.

Rick van de Broeke, telg uit een Bandanese perkeniersfamilie, verzorgt op 18 januari 2015 in de Indische Zaal van Museum Bronbeek een lezing over de V.O.C. en de Banda-eilanden en de wijze waarop de V.O.C. het handelsmonopolie op nootmuskaat verwierf. Hij zal tevens ingaan op de geschiedenis van zijn familie en een film vertonen over de Banda-eilanden. Zie voor verdere informatie (o.a. wijze van inschrijving en toegangsprijs) www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek (klik op agenda en kijk onder activiteiten 2015).

.

Via het e-mailadres doopregister@krancher.com kunnen kopieën worden verkregen uit het doopregister van de rooms-katholieke gemeente te Soerabaja (19e en begin 20e eeuw). Zie voor meer informatie en een alfabetische index www.krancher.com.

.

Voor informatie over Nederlandsch-Indië en de Tweede Wereldoorlog kan de website WOII (www.tweedewereldoorlog.nl) worden geraadpleegd (klikken op achtereenvolgens Bronnen en Indisch erfgoed).

.

Voor wie meer en vooral ook gemakkelijk toegankelijke achtergrondinformatie wil hebben over het K.N.I.L., zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:KNIL/Uitgelicht.

.

De Indische Navorscher (DIN) 2014, het jaarboek van de IGV) zal artikelen bevatten die gerelateerd zijn aan Sumatra.

De redactie werkt momenteel hard aan de realisatie van dit nieuwe jaarboek. Kopij graag richten aan redactie@igv.nl of rechtstreeks aan de hoofdredacteur (roeldeneve@kpnmail.nl).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.